„Era post-petrol” este o ambiție pol..." />
SURSA ResponsibilityConference

Viitorul inovației în UE

7 TEZE DIN CARTEA ALBĂ A TRANSPORTURILOR
UȘOR REZUMATE ȘI COMENTATE

„Trecerea la «era post-petrol» nu se poate baza pe o soluție tehnologică unică. Ea necesită elaborarea unui nou concept de mobilitate, fondat deopotrivă pe un ansamblu de noi tehnologii și pe comportamente mai sustenabile”.
Com. 1: „Era post-petrol” este o ambiție politică a UE, nu și a țărilor din UE. Noile tehnologii promovate au beneficii, dar întotdeauna și efecte secundare.

„…Inovarea tehnologică trebuie să acționeze asupra celor trei factori principali: eficiența vehiculelor, cu ajutorul unui design inovator și al unor motoare și materiale noi; utilizarea unei energii mai curate, prin introducerea de combustibili și sisteme de propulsie noi; o mai bună utilizare a rețelei și realizarea de operațiuni mai sigure, cu ajutorul sistemelor de informații și comunicare. […]”
Com. 2: „Fiecare formă de energie își are potențialul său, dar și limitele sale. Un pariu exclusiv pe autovehiculele electrice este o eroare și o fundătură”.

„… Comisia va concepe o strategie de inovare și implementare pentru sectorul Transporturilor, în strânsă cooperare cu Planul strategic european privind tehnologiile energetice (planul SET), cu scopul de a identifica instrumentele adecvate în materie de guvernanță și de finanțare, pentru asigurarea unei implementări rapide a rezultatelor cercetării”.
Com. 3: „Comisia Europeană își arogă roluri foarte importante, alocă miliarde de euro pentru proiecte, dar nu vorbește aproape deloc despre asumarea responsabilităților în caz de eșec”.

„Aceasta va viza, de asemenea, implementarea unor sisteme de mobilitate inteligente, dezvoltate grație cercetării finanțate de UE […]. Strategia va necesita de asemenea elaborarea unui plan de investiții pentru noile servicii de navigație, de monitorizare a traficului și de comunicații. […]”
Com. 4: „Mobilitatea inteligentă, bazată pe aportul tehnologic, nu trebuie să afecteze dezvoltarea naturală a inteligenței umane în generațiile viitoare”.

„Protecția vieții private și a datelor cu caracter personal va trebui să se dezvolte în paralel cu utilizarea pe scară largă a instrumentelor aparținând tehnologiei informației. Cerințele privind standardizarea și interoperabilitatea, inclusiv la nivel internațional, vor evita fragmentarea tehnologică și vor permite întreprinderilor europene să beneficieze pe deplin de întreaga piață europeană a Transporturilor și să creeze oportunități de piață la nivel mondial”.
Com. 5: „Datele private sunt deja un mit. Ele rămân private doar pentru cetățeni. Pentru corporații au devenit un produs”.

„Noile concepte privind mobilitatea nu pot fi impuse. Pentru a promova un comportament mai sustenabil trebuie încurajată în mod activ o mai bună planificare a mobilității. Informațiile referitoare la toate modurile de transport, la posibilitățile de utilizare combinată a acestora, precum și la impactul lor asupra mediului vor trebui să fie disponibile pe scară largă, atât în cazul călătoriilor cât și în cel al transportului de marfă. Este esențială implementarea unui sistem de ticketing intermodal inteligent, care să se conformeze unor standarde comune ale UE și care să respecte normele UE […]”.
Com. 6: „În piața auto prețul rămâne cel care impune alegerea. Diseminarea la scară europeană a datelor naționale trebuie să fie o practică limitată. Afară de situația în care se urmărește controlul total al agenților economici”.

„Pentru a reduce congestionarea și emisiile din contextul urban, este necesară o strategie mixtă care să implice planuri de amenajare a teritoriului, sisteme de tarifare, servicii publice de transport eficiente și o infrastructură pentru modurile nemotorizate, precum și platforme de încărcare / realimentare a vehiculelor ecologice. […] Va trebui instituit un cadru la nivelul întregii UE pentru a asigura interoperabilitatea sistemelor de percepere a taxelor de drum urbane și interurbane”.
Com. 7: „În realitate, mașinile ecologice vor crește numărul autovehiculelor din UE și al taxelor la bugetul Uniunii.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

seven − two =