..." />

UE acordă 200 de mil. euro pentru proiecte majore de infrastructură

Comisia Europeană a selectat 74 de proiecte care vor primi aproape 200 de milioane de euro reprezentând cofinanțare UE în cadrul programului privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) pentru a continua îmbunătățirea infrastructurii de transport din întreaga Uniune. foto

Aceste 74 de proiecte, selectate în urma cererii anuale de propuneri din 2011, vor utiliza sprijinul financiar al UE în diverse scopuri, cum ar fi construirea și/sau îmbunătățirea legăturilor existente, sprijinirea coridoarelor de transport, parteneriate între sectorul public și cel privat (PPP) și instrumente financiare inovatoare. 

Vicepreședintele Comisiei responsabil cu transporturile, Siim Kallas, a declarat în legătură cu acest subiect: „Comisia Europeană continuă să sprijine construcția și modernizarea infrastructurii europene de transport, pentru ca cetățenii să poată profita de beneficiile unei rețele complete, sigure și moderne. În plus, suma de aproape 200 de milioane de euro pusă la dispoziție astăzi va contribui totodată la promovarea ocupării forței de muncă în UE, permițând statelor membre să își continue investițiile în proiecte de infrastructură mai mari sau mai mici într-o perioadă de stagnare economică generală.”

Cererea anuală de propuneri din 2011 a pus la dispoziție o sumă totală de 198,63 milioane de euro destinată finanțării celor mai importante priorități ale rețelei TEN-T, punând accent pe următoarele domenii:

Prioritatea 1: Promovarea dezvoltării unui sistem de transport integrat și multimodal – 10 proiecte selecționate, beneficiind de o finanțare în valoare de 25,92 milioane de euro;

Prioritatea 2a: Studii și elaborarea de proiecte de implementare care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea (emisii de gaze cu efect de seră) – 4 proiecte selecționate, beneficiind de o finanțare în valoare de 9,37 milioane de euro;

Prioritatea 2b: Studii și lucrări de sprijinire a reducerii impactului transporturilor maritime asupra mediului (poluanți atmosferici) – 4 proiecte selecționate, beneficiind de o finanțare în valoare de 3,76 milioane de euro;

Prioritatea 3: Accelerarea/facilitarea implementării proiectelor TEN-T – 44 de proiecte selecționate, beneficiind de o finanțare în valoare de 146,63 milioane de euro;

Prioritatea 4: Sprijin pentru parteneriatele public-privat (PPP) și instrumentele financiare inovatoare – 6 proiecte selecționate, beneficiind de o finanțare în valoare de 5,63 milioane de euro;

Prioritatea 5: Sprijinirea implementării pe termen lung a rețelei TEN-T, în mod concret dezvoltarea unor coridoare care să permită o implementare coordonată a rețelei – 6 proiecte selecționate, beneficiind de o finanțare în valoare de 7,32 milioane de euro.

Proiectele vor fi gestionate de Agenția Executivă TEN-T, în colaborare cu beneficiarii proiectelor și sub auspiciile Direcției Generale Mobilitate și Transporturi a Comisiei Europene.

Pentru lista completă a propunerilor selecționate, a se vedea MEMO/12/654

Pentru informații suplimentare: http://ec.europa.eu/tentea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

17 − eleven =