Producătorul de bunuri a pus dintot..." />
taxe transport

TRANSPORTURI ANTIEVAZIUNE

Producătorul de bunuri a pus dintotdeauna mai multă povară pe calul ce trăgea mai bine. Transportatorul modern se confruntă cu o situație similară când vine vorba despre povara – alta decât cea fizică – pe care o duce.

Pe lângă exigențele ce de­curg din caracteristicile transportului modern, transportatorul trebuie să se con­formeze și la exigențele domeniilor cu care vine în contact: contraban­dă, contrafacere, trafic de persoane, terorism.

În cele mai multe cazuri, autoritățile europene reușesc să-și atingă obiective­le prin respectarea reglementărilor existente și prin proceduri suplimentare, unde se impun.

Îngreunarea mișcării mărfurilor e o situație ce poate duce la pier­derea competitivității, comparativ cu alte piețe. În Ro­mânia, suntem în fața unei situații în care îngreunăm mișcarea mărfurilor, dar mai ales creștem nemeritat povara transportatorilor.

Combaterea evaziunii prin suprareglementare

Una dintre realitățile cele mai presante pentru noul guvern a fost situația bugetului de stat. Confruntat cu creșterea nevoilor, acesta și-a îndreptat atenția asu­pra zonelor de risc ce privează bugetul de încasările la activitățile economice. De peste 20 de ani, producția și distribuția de alcool și carburanți e una din activitățile unde evaziunea fiscală e mare și rezultatele în comba­terea acesteia mici. Nici la evaluarea curentă a cauzelor comerțul cu alcool și carburanți nu a ieșit altfel.

Dificultatea perioadei actuale i-a determinat pe guvernanți să-și recunoască limitele în combaterea evaziunii și să-și îndrepte atenția spre transportatori. Indiferent de natura bunurilor, transportatorul e un intermediar. A-l implica în activitatea antievazionistă a autorităților e ceva la care puțini s-ar fi gândit. Trans­portatorul contribuie oricum la desfăşurarea corectă a comerțului, prin respectarea obligațiilor legale, iar aceasta ar trebui să fie suficient.

Să ne îndreptăm spre lucruri mai concrete, ca să înțelegem buna intenție din multe acțiuni cu efect con­trar. Ministerul de Finanțe pare a avea dificultăți în a combate eficient evaziunea cu produse accizabile, ca al­coolul și carburanții. Așa că a evaluat toate posibilitățile prin care ar putea limita operațiunile ilegale. Una dintre ele este implicarea transportatorilor.

La capitolul colectării informațiilor, e luat în calcul și GPS-ul, care ar deveni astfel obligatoriu pentru acce­sul la operațiuni cu produse accizabile. Nu este compli­cat, dar implicarea transportatorului în așa ceva este un lucru de care acesta nu are nevoie.

Transportato­rul  trebuie să respecte regulile deja stabilite și testate și rolul său se va exercita. Restul e o problemă pen­tru care legea a stabilit competențe. Aceste preocupări vin într-o perioa­dă în care Guvernul face evaluarea și simplificarea procesului legislativ, ce ar trebui să reducă povara admi­nistrativă asupra transportatorilor.

Conexiuni

Oricât de atașat vrea să fie cine­va la efortul de a sprijini autoritățile, trebuie luate în considerare unele realități. Transportatorul poate avea obligații contractuale complicate, dar obligațiile sale minimale sunt sintetizate prin Convenția CMR și formularul CMR. Introducerea altor obligații va crea confuzie.

Sunt și cazuri din UE în care guvernul s-ar putea raporta, de exemplu, la introducerea cerinței de a face o declarație anticipată, în legătură cu intrarea / ieșirea din UE a transporturilor de marfă. Cerința a fost însă introdusă pentru eficien­tizarea controlului la frontieră. Ana­liza de risc realizată pe baza acestor informații ajută la selectarea cami­oanelor considerate cu potențiale probleme și la trecerea cât mai rapi­dă a celorlalte.

Folosirea datelor de tahograf în alte moduri decât cele stabili­te de lege e un subiect sensibil în UE. Există intenția de a avea ac­ces instant wireless la tahografele digitale, pentru selectarea trans­portatorilor controlați. Opoziția transportatorilor a fost categorică. În cazul GPS, este vorba despre un dispozitiv ce nu e obligatoriu, iar datele din el aparțin deținătorului.

Respectarea de către transporta­tor a obligațiilor sale legale curente rămâne poziția pe care transpor­tatorii trebuie să se bazeze. Ei se confruntă cu multe provocări în operațiunile lor, de la trafic la con­trafaceri și evaziune, dar nu-și pot complica rolul în dauna obligațiilor proprii, care sunt deja mari.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

5 × one =