Specialiștii europeni p..." />

Tahograful digital spre noi funcțiuni

Specialiștii europeni pregătesc configurația viitoare a tahografelor digitale. Noile funcțiuni ar trebui să ofere atât transportatorilor, cât și organelor de control facilități noi în desfăşurarea activității. Industria Transporturilor a răspuns direct sau prin reprezentanții săi.

Evoluția tahografu­lui digital trebuie să fie una stabilă, care să facă în cele mai si­gure condiții ceea ce e stabilit în legislație. Eventualele facilități de interconectare a tahografelor cu al­tele de pe camion sau de la sediul companiilor sau agențiilor trebuie să ofere în primul rând siguranță.

Poziționare prin satelit

De mai multă vreme, UE pregătește propriul sistem de poziționare globală, GNSS, cunoscut mai bine sub nume­le Galileo. Devenit funcțional, sistemul poate oferi compa­niilor din Europa facilitățile pentru care a fost promovat.

Sistemul de înregis­trare a timpilor de con­ducere și de odihnă e unul pe care specialiștii îl au în vedere pentru a-l interconecta cu cel de poziționare globală.

Industria producătoare și dezvoltatorii de soft au luat-o, ca de obicei, înaintea celor ce propun siste­me reglementate și oferă soluții complexe. Dezvol­tatorii români de soluții pentru urmărirea consumului de com­bustibil și a combustibilului din rezervor știu cât de greu e să te conectezi la sistemele camionu­lui, ce nu au fost din construcție făcute așa. Soluțiile particulari­zate pentru fiecare marcă de camion au fost până acum cele mai eficiente.

Referitor la configurarea vi­itoarelor sisteme de tahografe digitale pentru integrarea poziționării prin satelit, IRU a trimis oficialilor europeni câteva observații. Una dintre ele este referitoare la securi­tatea datelor ce se pot obține prin poziționare. Cealaltă se referă la necesitatea de a păs­tra controlul fizic în trafic, ca metodă fun­damentală, și la a nu-i înlocui procedurile prin altele bazate pe date extrase din poziționarea prin satelit.

Transmiterea informațiilor la distanță

Specialiștii euro­peni intenționează să doteze tahografele digitale cu un s i s t e m ce a r putea t ra n smite i n for maț i i pe distanțe scurte. Aceste informații ar fi destinate or­ganelor de control din zonă, pentru prioritizarea nevoilor de control. Autoritățile va­male au acum un sistem au­xiliar, care le oferă informații despre riscurile referitoare la un transportator sau agent economic, tocmai pentru a controla direcționat și eficient camioanele. Prin analogie, pe baza unor informații sumare, agentul de control ar putea se­lecta camioanele despre care există indicii care impun un control detaliat.

IRU a solicitat prin luarea sa de poziție ca informațiile transmise să se limiteze la unele operațiuni simple, ca scoaterea cardului din taho­graf, conducerea fără un card valid, schimbarea cardului din mers și altele. Această limitare ar răspunde așteptărilor orga­nelor de control, dar ar proteja transportatorii de abuzuri sau scurgeri de informații.

Transportatorii sunt preocupați de perspectiva ca date­le înregistrate să fie stocate sau transmise, legal sau ilegal, pentru a fi utilizate la stabili­rea unor sancțiuni. Informațiile transmise trebuie doar să indi­ce care camion ar trebui con­trolat cu prioritate.

Deschidere pentru aplicații.

Permiterea rulării sau interconectării cu alte aplicații e una din cele mai promițătoare modificări. Ne amintim ce dificultăți aveau dezvoltatorii de soluții universale la a compatibiliza soluțiile lor cu unele tipuri de camioane. Dificultatea, izvorâtă din dorința producătorilor de a impune propriile aplicații, poate fi depășită prin folosirea tahografului ca interfață între sisteme diferite. Toate acestea se completează și cu alte schimbări legislative. Apelul transportatorilor e de a promova soluții care să le ușureze viața, nu să le adauge noi constrângeri sau obligații suplimentare. Transportatorul trebuie să rămână concentrat pe activitatea de bază, pentru că numai așa poate să o facă sustenabilă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

12 − one =