Uniunea Internațio..." />
control isctr

Registrul european și gravitatea amenzilor

Uniunea Internațională a transporturilor Rutiere – IRU a organizat ședința Comisiei de Afaceri Sociale pe 1 februarie, la Bruxelles. Locul desfășurării ședințelor celei mai active comisii de lucru e, prin tradiție, Bruxelles, și nu întâmplător. IRU are și un birou acolo, pentru că Bruxelles este centrul procesului legislativ și acolo se poartă negocierile cu organismele uniunii. ARTRI a fost constant reprezentată la lucrările comisiei. Discuțiile ședinței recente au fost animate de subiecte ca Registrul European al Operatorilor de Transport, categorisirea abaterilor în funcție de gravitate, procesul de consultare cu legislativul european sau introducerea tahografelor inteligente.

 Registrul european al operatorilor de transport

Regulamentul Comisi­ei Europene 1071/2009 stabilea 31 decembrie 2012 ca termen pentru interco­nectarea registrelor naționale aleoperatorilor de transport. Înainte de termenul stabilit pentru inter­conectare, Comisia a propus pri­ma variantă a listei cu abaterile de la legislație, clasificate după gravitatea lor. Doar două state au îndeplinit cerințele Comisiei și se apreciază că marea majoritate a statelor europene mai au încă mult de lucru. Pe de altă parte, lista cu categorisirea abaterilor a fost amendată chiar de către IRU și ar fi trebuit rediscutată.

Problemele de natură tehnică sunt doar aspecte secundare în problema registrului, pentru că as­pectele interpretabile și implicațiile legale constituie marea dificultate. Implicația care impune prudența de care dau dovadă statele e sus­pendarea unui transportator pen­tru abateri grave sau repetate. În practică, pe baza unei liste cu amenzile clasificate și pe baza unei proceduri ce se află încă în lucru, datele despre abaterile comise de transportatori oriunde în Euro­pa sunt disponibile centralizat și pot conduce la pierderea bunei reputații și la suspendarea lor.

Categorisirea amenzilor

Comisia de Afaceri Sociale ar fi trebuit să analizeze lista cu amenzi, ajustată de Comisia Eu­ropeană la propunerea IRU. Până la data ședinței, lista actualizată nu fusese publicată. Una dintre observațiile principale desprin­se din analiza listei originale era procentul de 50% al amenzilor grave în totalul amenzilor. Vari­anta actualizată va intra în alte dezbateri și analize.

Pierderea bunei reputații pro­fesionale și suspendarea unui transportator constituie o situație care preocupă și industria trans­porturilor, și statele membreEa ar trebui să survină doar după încălcări grave și după o proce­dură clară, predictibilă, graduală. Există câteva abateri care duc la această sancțiune, dar în legă­tură cu celelalte discuțiile sunt intense. Deocamdată, toți par a fi de acord că siguranța rutieră, legislația muncii și concurența loială sunt domenii în care abate­rile trebuie sancționate sever.

Rămân de clarificat aspecte esențiale: modalitățile de apel la deciziile de control, procedura de reabilitare după o suspenda­re, împărțirea responsabilității sancțiunii între șofer și firma de transport, chiar și acceptarea ca­tegorisirii amenzilor. În ceea ce privește procedura care ar putea duce la suspendare, există o formu­lă care, prin perfecționare, ar putea ajunge să determine momentul și cumulul de factori necesar pentru suspendarea unui transportator.

Dialogul social

Baza discuțiilor a fost poziția comună IRU – ETF (European Transport Worker Federation). În principiu, cele două organizații nu susțin pachetele de reglemen­tare propuse de oficiali și ar dori amendarea semnificativă. Prin reprezentanții săi permanenți depe lângă autoritățile europene, IRU va continua ac­tivitatea de amendare a legislației. Poziția comună a celor două organizații se manifestă și în domeniul reglementării accesului la piața comunitară, aspect aflat și el în reconfigurare.

TAHOGRAFUL DIGITAL

Propunerea Comisiei Europene din 2011 pentru amendarea regulamentului, pentru care raportor a fost numit eurodeputatul Silvia – Adriana Țicău, a ajuns în stadiul în care, după octombrie 2012, au început negocierile pentru adoptare cu Parlamentul. Deși negocierile continuă, se estimează că suportul politic masiv, întărit de rațiuni de siguranță rutieră, va duce grupul celor mai vehemenți spre situația ca din anul 2020 toate camioanele să fie dotate cu tahografe inteligente. E posibil însă ca din același an doar cei implicați în transport internațional sau în curse pe distanțe lungi să fie obligați să se doteze cu tahografe inteligente. O altă posibilitate este să se ajungă la diferențierea pe categorii: tahografele analoge să fie schimbate primele, urmate, după anul 2025, de cele digitale.

Este analizată dotarea tahografelor cu senzori de mișcare, oficial din rațiuni de siguranță. Neoficial, se apreciază că datele din tahografele viitoare inteligente vor fi folosite ca dovezi colaterale pentru cazuri de cabotaj sau pentru timpii de conducere. Vă vom ține la curent cu evoluțiile ulterioare pe fiecare dintre problemele analizate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

4 × 1 =