Com..." />

Porturile maritime vor avea mai puţină birocraţie în vamă

Comerţul exterior al Uniunii Europene depinde de cele 319 de porturi maritime. Prin ele sunt tranzitate 74% dintre mărfurile importate sau exportate de UE. foto

În schimb, porturile maritime au un rol mult mai mic în comerţul intracomunitar. Transportul rutier deţine o pondere de 45,3% în piaţa internă a UE. Urmează transportul pe mare cu o cotă de 36,8%, pe calea ferată – cu 11%, pe căile navigabile interioare – cu 3,7%, pe conducte – cu 3,1% și aerian – cu 0,1%.

Ponderea ridicată a transportului rutier este motivul congestionării reţelelor de transport şi al creşterii poluării, fenomene ce tind să se agraveze la nivelul Uniunii Europene. 

Este un fapt ştiut de toată lumea că transportul pe apă reprezintă o alternativă ieftină şi prietenoasă faţă de mediu. Cu toate acestea, atunci când au de transportat mărfurile de la Rotterdam la Anvers sau de la Varna la Constanţa, proprietarii mărfurilor preferă transportul rutier. Ce motive au?

Reprezentanţii industriei europene susţin că sunt forţaţi să ape-leze la transportul rutier, în comerţul intracomunitar, din cauza birocraţiei vamale. Aceasta generează mari întârzieri ale mărfurilor în porturi şi fac shipping-ul neatractiv. Navele sunt nevoite să aştepte de la câteva ore până la multe zile pentru vămuire.

Comisia Europeană consideră că procedurile vamale trebuie să fie aceleaşi pentru mărfurile intracomunitare, indiferent de tipul de transport. Dacă în prezent, truck-urile şi vagoanele cu mărfuri UE nu mai sunt supuse controalelor vamale, formalităţile de îndeplinit fiind simple şi rapide, la fel trebuie procedat şi cu navele maritime.

Comisia Europeană a lansat iniţiativa „Blue Belt” (Cordonul albastru), de modificare a Codului vamal comunitar. Practic, se propun două măsuri cheie pentru a reduce formalităţile vamale în porturi. Pe de o parte, pentru transportul maritim intra-UE, procedurile vor fi simplificate şi flexibilizate. Pe de altă parte, navele care încarcă mărfuri din porturile UE, dar şi din porturi ale unor ţări terţe, vor trebuie să asigure separarea celor două tipuri de mărfuri la bord, fapt ce va permite reducerea birocraţiei vamale.

Companiile de navigaţie care asigură linii regulate în UE şi transportă în principal mărfuri comunitare vor beneficia de proceduri vamale simplificate.

Însă, aproape 90% dintre nave transportă atât bunuri UE cât şi non-UE. Pentru a fi tratate cu pro-ceduri vamale diferite, ele vor trebui separate la bord. În acest scop, se intenţionează să se introducă o declaraţie electronică armonizată privind marfa. Prin completarea „eManifest”, companiile de shipping vor transmite autorităţilor vamale informaţii despre statutul bunurilor (UE sau non-UE).

Asociaţia Europeană a Armatorilor consideră că, prin simplificarea procedurilor vamale, se obţine o economie de 25 de euro pe container. Dar avantajul cel mai important îl reprezintă economia de timp şi atragerea unui volum mai mare de mărfuri din transportul rutier în cel maritim.

Potrivit Uniunii Europene, un loc de muncă pe mare înseamnă alte nouă locuri de muncă pe uscat. Creşterea cu un milion de tone a cantităţii de mărfuri manipulate într-un port determină apariţia a 300 de noi locuri de muncă.

La nivelul Uniunii Europene, numărul locurilor de muncă din sectorul portuar ar trebui să crească cu peste 15% până în 2030.

Porturile maritime româneşti au mari rezerve de creştere a traficului de mărfuri. Spre exemplu, capa-citatea de operare a portului Constanţa este utilizată în proporţie mai mică de 50%. (Cuget Liber)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

fifteen − three =