DG TA..." />

Pentru titularii autorizațiilor de tranzit unional/comun

DG TAXUD – Comisia Europeană a informat Vama Română în legătură cu stadiul aderării Regatului Unit și Irlandei de Nord la Convenția privind regimul de tranzit comun și la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri, respectiv:

  • la 28 mai 2018 Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și-a exprimat dorința de a deveni parte contractantă la Convenția privind regimul de tranzit comun și la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri;
  • prin Deciziile Comisiei Mixte UE-AELS nr. 1 și nr. 2 din 2 și 4 decembrie 2018, publicate în Jurnalul oficial nr. L 317/2018, această țară a fost invitată să adere la Convenția privind regimul de tranzit comun și la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri;
  • la data de 30 ianuarie 2019 Regatul Unit (UK) a depus instrumentele de aderare la cele două convenții.

În conformitate cu prevederile art. 1 din Decizia Comisiei Mixte UE- AELS nr. 1/2018 aderarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la cele două convenții devine efectivă de la data la care aceasta încetează să mai fie membru al Uniunii Europene (30 martie 2019) sau de la data la care încetează să se aplice eventualele dispoziții tranzitorii dintre UK și UE.

Astfel, începând cu data de 30 martie 2019, în lipsa unui acord care să stabilească anumite dispoziții tranzitorii între cele două părți, Regatul Unit va avea statut de țară AELS.

O particularitate aplicabilă operațiunilor de tranzit comun între România (stat membru UE) și Regatul Unit (țară AELS) o reprezintă biroul de tranzit, definit la art. 3 lit. g din Apendicele I la Convenție respectiv: „ biroul vamal la un punct de intrare pe teritoriul unei țări contractante sau biroul vamal de ieșire al unei părți contractante în cursul operațiunii de tranzit, printr-o frontieră între această parte contractantă și o țară terță”. Prin urmare, la completarea în aplicația NCTS-RO a documentelor de tranzit T1/T2 care au ca destinație un birou vamal din Regatul Unit este obligatorie completarea rubricii 51 „Birouri de trecere prevăzute”.

Începând cu aceeași dată, operațiunile de tranzit comun (cu destinație Regatul Unit) sau operațiunile de tranzit unional (care tranzitează Regatul Unit) vor putea fi acceptate de către birourile vamale numai dacă garanțiile globale sunt valabile și în această țară.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

eighteen + 6 =