Ministrul Transp..." />

Ordin MT pentru transparenţa documentaţiilor

Ministrul Transporturilor, Dan Șova, a semnat Ordinul care privește asigurarea transparenței documentațiilor de atribuire aferente achizițiilor publice demarate de către Ministerul Transporturilor.

Potrivit Ordinului, documentaţiile de atribuire aferente procedurilor de achiziţii, demarate de către Ministerul Transporturilor, a căror valoare estimată este mai mare sau egală cu pragurile valorice prevăzute la art. 19 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, vor fi postate pe site-ul Ministerului Transporturilor, la rubrica „Interes public”, secţiunea „Achiziţii Publice” , subsecţiunea „Anunțuri”. Perioada de transparenţă este de 14 zile de la data publicării.

Pentru documentațiile de atribuire prevazute mai sus, la expirarea perioadei de transparenţă va fi postat pe site-ul Ministerului Transporturilor un comunicat de presă în care vor fi anunţate data şi locul desfăşurării şedinţei de dezbatere publică.

După finalizarea şedinţei de dezbatere va fi postat pe site-ul Ministerului Transporturilor un comunicat de presă în care vor fi prezentate rezultatele dezbaterii.

După preluarea rezultatelor dezbaterii va fi organizată o a doua şedinţă de dezbatere publică în care vor fi prezentate versiunile revizuite ale documentației respective, dacă este cazul, conform rezultatelor obţinute în cadrul primei şedinţe de dezbatere.

La dezbaterile publice organizate vor participa: un reprezentant al Direcţiei Generale Managementul și Implementarea Proiectelor, experţi tehnici din cadrul Ministerului Transporturilor sau cooptați în funcţie de specificul fiecărei proceduri în parte, precum şi reprezentanți ai operatorilor economici interesați.

Structurile responsabile din cadrul Ministerului Transporturilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin privind asigurarea transparenţei documentaţiilor de atribuire aferente achiziţiilor publice demarate de către Ministerul Transporturilor, proceduri ce sunt premergătoare procedurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

1 × two =