Așteptarea principa..." />
consiliul european

MORALA ÎMPĂRȚIRII TALANȚILOR LA BRUXELLES

Așteptarea principală a lunii trecute în Europa a fost anunțul cu privire la Bugetul UE. Eșecul alocării bugetare pentru intervalul 2014 – 2020, înregistrat la finele anului 2012, a pus, zic unii comentatori, o presiune suplimentară pe Consiliul European în 2013. Sau poate nu.

Poate că amânarea anunțării unui buget de austeritate (în perioada Sărbătorilor) a fost un plan cu parfum de doamnă Cancelar, asumat total de domnii euro-lideri și bine mascat de teatrul sha­kespeareian al premierului Cameron din luna ia­nuarie.

Același Cameron, „fiul răzvrătit al primu­lui summit“, apare foarte surâzător pe 8 februarie 2013 alături de doamna Merkel în ziarul Die Welt. Articolul cu titlul „Merkel și Cameron stabilesc bu­getul de austeritate al UE“ vorbește de la sine.

Sem­narea acestui buget de austeritate este înfățișată ca un succes de răsunet al celor doi, care, deși puternicpresați de guvernele lor, au reușit o salvare in extre­mis a UE dintr-o criză bugetară. Mai trebuie spus că acest summit din februarie a luat în presa euro­peană dimensiuni de tragedie antică. Euro-liderii au lucrat „în schimbul 3“.

Au făcut noapte albă ca să poată anunța, în cele din urmă, un buget cenușiu. În fine, cu tea­tru sau fără teatru, eu­ropenii au fost anunțați „în dulcele grai teuton“ că Europa își strân­ge cureaua. Desigur, mesajul n-a fost doar pentru europenii din țările mici (paradoxal, România, a 7-a țară din UE, intră în aceas­tă categorie), ci pentru toată lumea.

Recesiu­nea anunțată în anul 2012 pentru 2013 e confirmată sau ajutată (!) de noul buget. Din acest motiv, anumiți europarla­mentari români au vorbit despre „un buget al lipsei de încredere în proiectul european“. Oare să fi grăit adevărul?

CUM S-AU ÎMPĂRȚIT TALANȚII LA BRUXELLES

În economia din Antichitate, un talant însemna o unitate de măsură pentru masă, care cântărea aproximativ 60 de kg. În acest articol – vă propun o convenție – un talant înseamnă 60 de miliarde de euro. Fiindcă facem trimitere în subtext la pilda talanților din Biblie (Ev. Matei 25, 14), să o reamin­tim pe scurt.

Un om, plecând departe, şi-a chemat slugile şi le-a dat pe mână avuţia sa. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, altuia unul, fiecăruia după puterea lui şi a plecat. Îndată, mergând, cel ce luase cinci talanţi a lucrat cu ei şi a câştigat alţi cinci talanţi. De asemenea şi cel cu doi: a câştigat alţi doi.

Iar cel ce luase un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ şi a ascuns argintul stăpânului său. După multă vreme, a venit şi stăpânul acelor slugi şi a făcut socoteala cu ele. Şi apropiindu-se cel care luase cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi. Apropiindu-se şi cel cu doi talanţi a zis: iată, alţi doi talanţi am câştigat cu ei.

Apropiindu-se apoi şi cel care primise un talant, a zis: m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată, ai ce este al tău. La final, fiecare a primit răsplata muncii lui, afară de ultimul, care a pierdut și ce primise. Pare puțin comic, dar pilda aceasta explică oarecum substratul „împărțelii de la Bruxelles“.

Din capul locului trebuie precizat că acest buget de 960 de miliarde reprezintă întreaga avere a UE pe urmă­torii şase ani. Dacă banii ar fi fost împărțiți în mod egal celor 27 de state, fiecărui stat i-ar fi revenit aproape 36 de miliarde. Dar nu se socotește așa. Și nici în pilda lui Iisus nu avem o împărțire egală.

În plus, UE se extinde (și în Croația din vară) și bugetul trebuie împărțit la 28 de state. Dacă în pilda biblică slujitorii pri­meau în administrare o avere care nu era a lor, în UE statele pun laolaltă o sumă pe care o împart mai apoi, după „principiul atracției gravitaționale“. Pe scurt, cu cât un stat pune mai mult, cu atât are dreptul de a lua mai mult.

Aflându-ne în recesiune scriptică, statele „net cotributoare“ Germania, Franța, ţările nordice, Marea Britanie, Austria și Olanda au solicitat o contribuție mai mică la buget. Cu alte cuvinte, cei ce au profitat cel mai mult de bugetul UE în anii trecuți reduc fondurile și deschid calea Europei „în două stări“.

Țările care sperau menținerea vechiu­lui buget european au primit încă o veste dură. Se anunță reguli mult mai stricte de cheltuire a bani­lor europeni. În fine, reamintim că banii alocați nu înseamnă bani cheltuiți. Folosirea acestor fonduri rămâne pentru diletanții UE (cu România în frun­te) o adevărată corvoadă.

MORALA. UN MESAJ PENTRU TRANSPORTATORI

Dacă ar fi să ne luăm după documentele oficiale recente, UE este tărâmul principiilor și programe­lor. În perspectiva anilor 2014 – 2020, se înmulțesc principiile și scad programele (finanțările).

În ce-i privește pe transportatori, Comisia consideră că „un program unic pentru vămi și fiscalitate ar consolida simplificarea și coerența, datorită simi­litudinilor structurale ale celor două componente ale sale, păstrând totodată trăsăturile distinctive ale elementelor legate de vamă și fiscalitate“. Ac­centul se va pune în continuare pe digitalizarea comerțului și pe combaterea evaziunii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

12 − five =