Medierea conflictelor în urma accidentelor auto cu posibilitatea tranzacţionării drepturilor

Fundaţia Academia de Transport Intern şi Internaţional – A.R.T.R.I. a luat o iniţiativă care poate revoluţiona modalitatea de soluţionare a litigiilor între persoane juridice şi/sau persoane fizice în urma producerii unor accidente în care sunt implicate vehicule auto. Astfel, centrul de formare profesională în domeniul transportului rutier a organizat, din proprie iniţiativă, Colegiul de mediere şi studii juridice în transporturi, ca structură fără personalitate juridică în componenţa Fundaţiei Academia de Transport Intern şi Internaţional – A.R.T.R.I. foto

Membrii colegiului sunt şi pot deveni formele de exercitare a profesiei de mediator, respectiv birourile de mediator/i şi societăţile civile profesionale de mediatori, aflate sub autoritatea Consiliului de Mediere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006. Colegiul de mediere nu desfășoară el însuşi activități de mediere, ci de sprijinire și promovare a membrilor săi, forme de exercitare a profesiei de mediator, de asigurare a cadrului necesar desfăşurării activităţii de mediere în transporturi.

Ca urmare a acestui fapt, Fundaţia Academia de Transport Intern şi Internaţional – A.R.T.R.I. a dobândit din partea Consiliului de mediere calitatea de organizaţie profesională în domeniu medierii şi a fost înscrisă în Registrul Organizaţiilor în Domeniul Medierii.

Practic, atunci când survine un accident auto în care este implicat un şofer profesionist, se naşte, de regulă, un conflict între participanţii la evenimentul rutier, angajatorul şoferului profesionist şi societăţile de asigurări. De cele mai multe ori, aceste dispute sunt soluţionate pe calea unui proces penal sau civil. Atunci când accidentul are urmări care impun iniţierea unei acţiuni penale, pretenţiile celor care se constituie părţi civile sunt soluţionate după regulile civile în cadrul procesului penal.

S-a constatat un interes vădit atât al victimelor sau părţilor civile, pe de o parte, cât şi al autorilor accidentelor auto, angajatorilor acestora (în cazul şoferilor profesionişti) şi al societăţilor de asigurări de a încerca rezolvarea pretenţiilor printr-o înţelegere care să preîntâmpine un proces lung şi costisitor sau să pună capăt unui proces deja iniţiat.

Desigur victima unui accident auto este interesată să obţină mai repede despăgubirile care i se cuvin pentru prejudiciile suferite. Autorul accidentului şi, dacă este cazul, angajatorul său doresc să înlăture, acolo unde este posibil, răspunderea penală prin împăcarea părţilor. Asigurătorii de răspundere civilă auto manifestă, la rândul lor, interes pentru a plăti despăgubiri mai mici decât cele la care ar putea fi obligaţi de către instanţele de judecată.

Colegiul de mediere şi studii juridice propune părţilor tranzacţionarea pretenţiilor lor în urma realizării procedurii de mediere întrucât, în prezent, acordul de mediere nu leagă părţile într-o manieră care să nu mai facă posibilă recurgerea la alte demersuri legale. Cu alte cuvinte, în viziunea Fundaţiei Academia de Transport Intern şi Internaţional – A.R.T.R.I., cadrul îl reprezintă medierea, iar finalitatea contractul de tranzacţie.

“Intenționăm, în mod deosebit, să facilităm soluționarea prin mediere a litigiilor născute în urma accidentelor auto în care sunt implicați conducătorii auto profesioniști. Dar, desigur, pot recurge la procedura medierii şi cei care au conflicte în transporturi de orice natură sau în activităţi conexe transporturilor ori cei ale căror diferende apar în urma evenimentelor rutiere. Cei care vor recurge la medierea desfăşurată sub egida colegiului de la FATII-ARTRI au garanţia unui profesionalism desărvâşit”, ne-a declarat domnul Călin-Ioan Sabău, director general al Fundaţiei Academia de Transport Intern şi Internaţional – A.R.T.R.I.

Colegiul de mediere şi studii juridice în transporturi de pe lângă Fundaţia Academia de Transport Intern şi Internaţional – A.R.T.R.I. este deschis şi altor forme de exercitare a unor profesii liberale care desfăşoară activităţi care interesează domeniul transporturilor şi activităţilor conexe.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

20 − thirteen =