La 31.X..." />

Lungimea căilor de transport la sfârşitul anului 2013

La 31.XII.2013, drumurile publice totalizau 84887 km, din care 17110 km (20,2%) drumuri naţionale, 35587 km (41,9%) drumuri judeţene şi 32190 km (37,9%), drumuri comunale.

Din punctul de vedere al tipului de acoperământ, în structura reţelei de drumuri publice s-au înregistrat: 29153 km (34,4%) drumuri modernizate (în proporţie de 90,1% drumuri modernizate cu îmbrăcăminţi asfaltice de tip greu şi mijlociu), 22191 km (26,1%) drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere şi 33543 km (39,5%) drumuri pietruite şi de pământ.

În ceea ce priveşte starea tehnică a drumurilor publice, 44,5% din lungimea drumurilor modernizate şi 52,3% din lungimea drumurilor cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere aveau durata de serviciu depăşită.

Din totalul drumurilor naţionale, 6269 km (36,6%) erau drumuri europene, 644 km (17,1%) însumau autostrăzile, 270 km (1,6%) reprezentau drumurile cu 3 benzi de circulaţie şi 1704 km (10,0%) drumurile cu 4 benzi de circulaţie. Lungimea autostrăzilor în anul 2013 a înregistrat o creştere cu 94 de km faţă de anul 2012.

Drumurile judeţene erau în proporţie de 44,2%, drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere, iar drumurile comunale erau drumuri pietruite, în proporţie de 46,3%.

Drumuri publice, pe categorii şi tipuri de acoperământ  la 31.XII.2013 

Anul 2012 Anul 2013
Categorii de drumuri Drumuri naţionale Drumuri judeţene Drumuri comunale Drumuri naţionale Drumuri judeţene Drumuri comunale
A 1 2 3 4 5 6
I. Drumuri modernizate 15645 9542 2478 15956 10304 2893
II. Drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere 967 15985 5256 905 15721 5565
III. Drumuri pietruite 260 7648 15129 234 7351 14910
IV. Drumuri de pământ 15 2205 9055 15 2211 8822

La 31.XII.2013 liniile de cale ferată de folosinţă publică în exploatare însumau 10768 km, din care 10630 km (98,7%) linii cu ecartament normal, 4 km linii cu ecartament îngust şi 134 km (1,3%) linii cu ecartament larg.

Densitatea liniilor la 1000 km2 teritoriu a fost de 45,2‰. Densităţile cele mai mari s-au înregistrat, în ordine, în regiunea Bucureşti-Ilfov (153,2‰), regiunea Vest (58,9‰), regiunile Nord Vest şi Sud Est (48,8‰).

La sfârşitul anului 2013, lungimea liniilor de cale ferată în exploatare electrificate era de 4029 km reprezentând 37,4% din reţeaua de cale ferată în exploatare.

Repartiţia regională a reţelelor de căi ferate şi drumuri publice la 31.XII.2013
Reţeaua de căi ferate

image 1

image 2

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

twelve + 12 =