Investiţii în cercetare-dezvoltare în sectorul Transporturilor

În anul 2008, investițiile corporațiilor în cercetare-dezvoltare s-au ridicat la mai mult de 39 de miliarde de euro, făcând ca Transporturile să fie sectorul industrial cu cele mai mari investiţii din Europa. După o scădere în anul 2009 – din cauza recesiunii economice, investițiile au fost iar în creștere în anul 2010. Aşadar, un sector dinamic. Vom detalia în numerele viitoare ale revistei.

Sectorul Transporturilor este extrem de eterogen. Toate subsectoarele sunt expuse la medii de piață diferite și sisteme de inovare distincte. Prin urmare, inovațiile variază considerabil, în funcţie de nevoile şi limitările impuse în primul rând de către conducătorii auto.

Ca urmare, subsectoarele de transport sunt extrem de variate în inovare. Unele sectoare investesc semnificativ în cercetare proprie și activități de dezvoltare, iar altele preferă să cumpere inovaţii. Politicile din Transporturi, prin urmare, trebuie adaptate la nevoile diverselor subsectoare.

Investiţiile în Transporturi, în cercetare-dezvoltare, de la companiile specializate în tehnologia informaţiei, au depăşit în anul 2008 400 de milioane de euro.

Industria de automobile se caracterizează printr-un sistem de inovare puternică, cu un flux remarcabil de transfer de cunoștințe pe verticală, între furnizorii de componente și producătorii de automobile.

Acest lucru devine evident în marele volum de investiţii făcute de producătorii de autoturisme în cercetare-dezvoltare (17,6 miliarde de euro în anul 2008), precum și de către furnizorii de automobile (10,3 miliarde de euro). Investiții ceva mai limitate sunt făcute de către producătorii de vehicule comerciale (3,7 miliarde de euro).

Investiţiile în cercetare – dezvoltare sunt puternic concentrate la un număr limitat de actori majori, chiar dacă e recunoscută importanța furnizorilor de componente mai mici, specializate. Nivelul ridicat de investiții în cercetare – dezvoltare se remarcă la producătorii de automobile (5,3%) și la furnizorii de componente (6%).

Acești actori economici au un interes ridicat în inovarea de produs, deoarece aceasta este piață principală. Strategia vânzărilor de maşini noi şi produse inovatoare contribuie considerabil la cifra de afaceri a sectorului. În același timp, sectorul investește în inovații de proces pentru a reduce costurile de producție.

La sectorul producției de autoturisme, natura mediului concurențial (piață de tip oligopol, cu produse puternice şi o diferențiere a brandurilor) și mărimea pieței sunt favorabile inovării.

Industria matură și infrastructura existentă creează un cadru ce favorizează inovațiile de linie şi cele de natură mai radicală, ce se abat de la concepția tipică actuală. Aceasta deoarece inovaţiile radicale nu beneficiază încă de infrastructură (drumuri, combustibili) în sistemul actual de inovare, construit de-a lungul mai multor decenii, datorită producției de masă de autovehicule.

Cu apariţia recentă a vehiculelor electrice (ca soluții hibride sau pur-electrice), a început o schimbare considerabilă a inovării. Acesta va fi importantă pentru monitorizarea felul în care se adaptează companiile din UE, dar şi cele de top din alte regiuni ale lumii. Există indicii că acestea din urmă au rămas mai conservatoare, întrucât sunt lideri în tehnologia motoarelor convenționale.

Vehiculele comerciale: cercetare pentru reducerea consumului de carburanţi

Producătorii de vehicule comerciale operează într-un mediu mai competitiv. Brandurile și gustul consumatorului contează mai puțin. Companiile de transport urmează o logică bazată pe costuri când achiziționează echipamente noi de transport și nu sunt ușor de convins să utilizeze tehnologii inovatoare, cu excepția cazului în care își reduc costurile totale de utilizare.

E mult mai probabil ca inovațiile producătorilor de vehicule comerciale să se concentreze pe eficientizarea consumului de carburanți. Mediul concurențial al subsectorului explică de ce inovațiile sunt aici mai puţine decât în industria de autoturisme, cu o intensitate a ceretării-dezvoltării de 3,5%.

În anul 2008, investiţiile în cercetare din bani publici s-au ridicat la investitii totale in Transporturiaproximativ o zecime din investiţiile corporative. Statele membre UE au contribuit cu 3,6 miliarde de euro, iar fondurile UE anualizate alocate prin Al Şaptelea Program UE pentru Cercetare în Transporturi au fost de 0,6 miliarde de euro.

Totalul investiţiilor în cercetare-dezvoltare, înTransporturi, în UE, din toate sursele de finanţare, au depășit în anul 2008 43 de miliarde de euro. Ele sunt dominate de investițiile corporative (90,4%), în special în industria transporturilor rutiere.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

three × 4 =