Inovaţia în între..." />

Inovaţia în industrie şi servicii în declin

Inovaţia în întreprinderile din România a înregistrat un declin în perioada anilor 2010 – 2012, comparativ cu perioada anilor 2008 – 2010, conform rezultatelor provizorii ale cercetării statistice privind inovaţia în Industrie şi Servicii, informează Institutul Naţional de Statistică.

Ponderea întreprinderilor fără nici o inovaţie a crescut cu 10,1 puncte procentuale. Doar 4 din 10 întreprinderi mari şi două din 10 IMM au implementat un produs, un proces, o metodă de organizare sau o metodă de marketing noi sau îmbunătăţite semnificativ.

Mai puţină inovaţie în sectorul serviciilor

Rezultatele provizorii ale cercetării statistice privind inovaţia arată că, în perioada anilor 2010 – 2012, în rândul întreprinderilor din mediul de afaceri ponderea întreprinderilor ce au introdus sau au implementat produse, procese, metode de organizare sau metode de marketing, noi sau îmbunătăţite semnificativ, a fost de 20,7%, în scădere cu 10,1 puncte procentuale faţă de perioada anilor 2008 – 2010.

Din rândul acestora, 14,4% au fost întreprinderile care au aplicat numai metode noi de organizare sau de marketing în timp ce, 1,9% au fost întreprinderi care au introdus sau implementat numai produse şi/sau procese noi sau îmbunătăţite semnificativ.

O pondere de 4,4% din întreprinderi au introdus atât produse şi/sau procese noi, cât şi metode de organizare şi/sau de marketing noi sau îmbunătăţite semnificativ. În perioada anilor 2010 – 2012, faţă de perioada anterioară analizată, 2008 – 2010, ponderea inovatorilor a scăzut la toate cele trei categorii.

Dacă în perioada anilor 2008 – 2010 ponderea întreprinderilor cu produse şi/sau procese inovatoare a fost de 4,3%, în perioada anilor 2010 – 2012 s-a înregistrat o scădere cu 2,4 puncte procentuale.

Ponderea întreprinderilor care au implementat metode de organizare şi/sau de marketing noi sau semnificativ îmbunătăţite a scăzut cu 2,1 puncte procentuale. Ponderea acelor inovatori care au introdus atât produse şi/sau procese, cât şi metode de organizare şi/sau de marketing, a înregistrat o scădere cu 5,6 puncte procentuale.

Întreprinderile mari de două ori mai inovatoare decât întreprinderile mici şi mijlocii

În perioada anilor 2010 – 2012, întreprinderile mari, cu peste 250 salariaţi, au fost mai inovatoare decât IMM cu 10 – 249 de salariaţi. Dintre întreprinderile mari, 40,1% au fost inovatoare, în timp ce din rândul IMM numai 19,8% au fost inovatoare.

Faţă de perioada anterioară, 2008 – 2010, ponderea întreprinderilor inovatoare mari a înregistrat o scădere cu 16,3 puncte procentuale, de la 56,4% în anii 2008 – 2010, la 40,1% în anii 2010 – 2012.

Aceeaşi tendinţă de scădere s-a manifestat şi în rândul IMM, când, în perioada anilor 2008 – 2010, de la o pondere de 29,7% IMM inovatoare, s-a ajuns la o pondere de numai 19,8%, înregistrându-se o scădere cu 9,9 puncte procentuale.

Mai puţină inovaţie în sectorul serviciilor

În perioada anilor 2010 – 2012, faţă de perioada anterioară, 2008 – 2010, în ambele sectoare economice (Industrie şi Servicii) s-a înregistrat o scădere a potenţialului inovator al întreprinderilor. În sectorul Industriilor, s-a înregistrat o scădere cu 7,7 puncte procentuale, de la 30,1% în perioada anilor 2008 – 2010, la 22,4% în perioada anilor 2010 – 2012. În sectorul serviciilor, scăderea este aproape dublă, cu 12,9 puncte procentuale, de la 31,7% în perioada anilor 2008 – 2010, la 18,8% în perioada anilor 2010 – 2012.

Slabă cooperare în întreprinderile inovatoare româneşti

Întreprinderile româneşti nu cooperează îndeajuns. Numai 7,4 % dintre întreprinderile inovatoare au cooperat pentru realizarea de produse sau procese noi ori îmbunătăţite semnificativ. Cooperarea este mai activă în rândul întreprinderilor inovatoare din Industrii, unde s-a înregistrat o pondere de 9,1%, spre deosebire de sectorul Serviciilor, unde ponderea întreprinderilor care au cooperat în perioada anilor 2010 – 2012 a fost de numai 5,1%.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

3 × 5 =