profesor pavel chirila

Dr. PAVEL CHIRILĂ: „Numai niște guvernanți luminați și un popor educat pot construi O ȚARĂ SĂNĂTOASĂ“

Doctorul Pavel Chirilă este o personalitate cu totul aparte, prin ceea ce spune şi prin ceea ce a făcut, face şi va face în continuare. După anul 1989, a fondat mai multe instituţii de diferite facturi, cu influenţă națională, având în comun același lucru – credința: Spitalul Creştin „Christia­na“ din Bucureşti, Şcoala postliceală sanitară „Christiana“, Editura „Christiana“, Clinica de trata­mente naturiste „Naturalia“ din Voluntari, de lângă Bucureşti, ca şi Centrul de îngrijiri paliative „Sfânta Irina“ pentru bolnavii de cancer. A fondat o mănăstire de maici în Pipera, precum şi o alta la Slatina Nera, în Caraş Severin, dar şi o clinică de recuperare oncologică în aceeaşi comună bănăţeană. Am stat de vorbă cu doctorul Chirilă despre aceste lucruri.

Domnule profesor Pavel Chirilă, nu am avut bu­curia spirituală să vă cu­nosc, dar vă privesc de departe activi­tatea și performanțele de mai multă vreme. Pentru mulți români, ați depășit statutul de medic. Oamenii vă percep ca pe un tămăduitor pentru trup și suflet, un vraci în sensul vechi al cuvântului. Așa cum vorbea Platon despre taumaturgii dacilor, care vin­decau concomitent trupul și sufletul. O realitate istorică despre care, din nefericire, nu mai știm mare lucru. Înainte să cercetați versetele biblice despre boli și vindecarea lor, cum șicând ați descoperit calea tămăduirii prin suflet?

Au contribuit două conjuncturi favorabile. La Spitalul de Urgență, unde am lucrat, am avut ocazia să îngrijesc mulți bolnavi în stare gravă din cauza reacțiilor adverse la medicamente. Atunci mi-am pus problema dacă medicina pe care am învățat-o în facultate e într-ade­văr un sistem epistemologic moral sau trebuie să caut și existența al­tor moduri de a aborda și vindeca bolnavii. Tot în acea vreme cău­tam argumente biblice și raționale pentru validarea, în mintea mea, a credinței ortodoxe, ca expresie a adevărului revelat deplin celor care își caută mântuirea. Am descoperit adevărul ortodox pe cale „istorică“, atunci când am citit în operele lui Evdokimov: „Sânt fericit că, atunci când mă duc duminica la liturghie, Sfântul Ioan Gură de Aur se ruga cum mă rog eu astăzi și că eu mă rog astăzi cum se ruga Sfântul Ioan Gură de Aur în secolul al IV-lea“. Într-o astfel de situație am început să studiez Sfânta Scriptură, pentru a extrage versetele cu temă medi­cală. Aceste versete mi-au devenit ulterior un dascăl perfect.

Veniți dintr-o familie de țărani credincioși, care au avut de suferit din cauza trăirilor lor sufletești. Exis­tă vreo întâmplare din copilărie care să vă fi marcat calea dreaptă de mai târziu?

Sfânta Tradiție a Bisericii se co­relează perfect cu obiceiurile tărâ­mului autentic, de a-și consolida o tradiție proprie universului sătesc. În satul meu, era obiceiul că, dacă un țăran venea cu cașul de la stână și intra în sat în vremea liturghiei, dejuga boii în timpul epiclezei, care era marcată de „o anumită tragere a clopotelor“.

Ați lucrat la Spitalul de Urgență din București, lângă bolnavii care au încercat să-și ia zilele. E adevărat că sinucigașii ar fi oameni necredincioși, motiv pentru care sunt repudiați de biserică? Cât timp are un doctor tâ­năr să se roage pentru sănătatea lor? Medicii susțin (între patru ochi) că nu trebuie să te implici sufletește, altfel unde ajungi…

Actul sinucigaș e încărcat de valențe complicate, misterioase sau întunecate. Nu poate fi judecat sim­plu. Majoritatea celor care aveau o tentativă de sinucidere regretau. E posibil ca, între momentul tentației și moartea biologică (secunde, mi­nute, ore, zile), pocăința să fie atât de mare, încât sufletul să se salveze.

Cine e gazetarul care, aparent, a provocat distrugerea spitalu­lui „Christiana“ și ce interese se ascundeau în spatele acelei campanii de calomniere?

Gazetăria este o profesiune înte­meiată și practicată pe o condiție și statură morală deosebită. De aceea, cine nu este moral și drept, cine nu este un om al adevărului nu trebu­ie să facă jurnalism. Distrugerea Christianei a fost programată prin­tr-un scenariu. În primii patru ani, toate ziarele vorbeau laudativ des­pre Christiana. La un moment dat, ziariștii au început să vină rând pe rând să prezinte totul pe negativ. În­trebările lor erau aceleași, adică tra­se de cineva la copiator. Nu există o libertate a presei, ci doar libertatea de a face rău, la comandă. Când a apărut al treilea ziarist, i-am spus eu întrebările pe care urma să mi le pună. A recunoscut că a fost trimis să denigreze și a refuzat să scrie.

Cine era președintele Curții de Conturi și cine a profitat ulterior de munca depusă de dumneavoastră și de echipa dumneavoastră?

Patrimoniul Christianei a fost spulberat astfel: o parte a trecut de la Ministerul Sănătății la Ministerul de Interne și a ajuns sediul serviciului Poliției de Circulație; o parte a devenit Mă­năstirea Christiana; o parte a ajuns la un privat; o parte la Poliția Co­munitară, Sector 2.

Ați încercat să ajungeți la Ion Ili­escu?

Nu am ajuns la președintele țării, considerându-l incapabil să rezolve problema.

Cum ați reușit să depășiți drama provocată de episodul „Christiana“ și cum v-a ajutat rugăciunea?

Preotul Voicescu, după ce i-am prezentat semnalele pe care le aveam că începe distrugerea Christianei, mi-a spus: „Mai bine să pierdem Christiana, decât să ne pierdem sufletul în vreun compro­mis oarecare. Zidurile se pot reface oricând“.

De ce ar fi Ortodoxia mai aproape de Dumnezeul tuturor lumilor decât alte culte sau religii? Ce șanse are un ateu să se vindece?

Atât Sfinții Părinți, cât și unele studii de psihologie modernă spun că, până nu-i ierți pe toți cei care ți-au greșit, vindecarea nu începe. Ortodoxia, mai mult decât toate celelalte religii și culte creștine, valorizează pocăința și iubirea.

De ce homeopatia? Ne puteți vorbi despre unele cazuri de vindecare?

Homeopatia e una dintre metodele de tratament. Are avantajul că e lipsită de reacții adverse. Ca orice metodă însă nu lucrează singură, ci prin terapeu­tul care o exersează și care trebuie să fie creștin, pentru ca actul tera­peutic să fie complet.

Alexandr Soljeniţîn sugerează că s-ar fi vindecat de cancer printr-un tratament neconvențional, bazat pe coaja de mesteacăn. Ați cerce­tat această variantă? Cancerul se poate vindeca sau doar preveni? Dar diabetul ori schizofrenia, care îi transformă pe oameni în martiri necunoscuți?

Există acum în comerț reme­diul anticancer, numit Chaga, preparat din ciuperca de mestea­căn, numită Inonotus Obliqus. Într-o treime din cazuri, cancerul se poate preveni printr-un stil de viață corect.

Ce este proiectul NERA și de ce ar trebui să-l sprijinim?

Proiectul NERA sau Clinica Nera e un centru de cercetare în recuperare oncologică, practic pri­ma clinică de recuperare oncologi­că din România. Este o metodă de tratament care până acum lipsea cu desăvârșire din țara noastră, în condițiile în care România are cei mai deteriorați indicatori de cancer, comparativ cu toate țările europene. A avea o „ţară bio“ e un ideal pe care doar niște guvernanți luminați și un popor educat îl pot atinge. Din păcate, poporul consu­mă alimente poluate grav cu aditivi și astfel stimulează producția lor în continuare, iar guvernul e foarte dispus să permită ușor folosirea insecticidelor sau E-urilor nesigure sau chiar toxice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

11 + 15 =