Dezbaterile de la eve..." />
SURSA NEurope.eu

Dezbaterile clarifică noul cod vamal UE

Dezbaterile de la evenimentul “Noul Cod Vamal al UE: un program împotriva fraudelor economice sau a economiei frauduloase?” au adus o perspectivă corectă asupra implicațiilor noului Cod Vamal. Vă împărtășim această perspectivă sintetizată, cu limitarea la aspectele tehnice și profesionale.

Necesitatea
Necesitatea Codului poate fi privită din punct de vedere al evoluției comerțului, nevoilor crescânde ale UE și al cerințelor vamale în transformare.

Comerțul s-a globalizat și informatizat, nevoile de securitate se schimbă, UE se transformă semnificativ iar procedurile vamale din anii 80 trebuie revizuite și aduse la nivelul sistemului informatic și posibilităților lui. Tratatul de la Lisabona a lansat cea mai importantă provocare structurală domeniului vamal.

Modalitățile
Modalitățile prin care se pot realiza aceste necesități țin de perfecționarea legislației și sistemului electronic. În legislație se au în vedere: continuarea armonizării, drepturi sporite operatorilor, o mai atentă protejare a intereselor financiare unionale, gestionarea eficientă a riscurilor. Sistemul informatic trebuie perfecționat spre interconectare avansată, înființarea ghișeului unic, vămuirea electronică și alte facilități.

Schimbări terminologice
Vor fi operate câteva schimbări, ce arată câteva zone de interes: Comunitatea se va numi Uniune, teritoriul vamal comunitar va fi teritoriul vamal al UE, mărfurile comunitare se vor numi m[rfuri UE, mărfurile necomunitare se vor numi mărfuri non-UE, regimurile vamale economice se vor numi regimuri speciale.

Aplicabilitate. Intrare în vigoare
Se va abroga Codul Vamal Modernizat (R 450/2008). Noul Cod Vamal se va numi Codul Vamal al Uniunii – UCC, data de intrare a vigoare va fi cel mai târziu 24 iunie 2013 (conform planificării actuale), data punerii în aplicare – 2016, data finală de implementare pentru finalizarea sistemelor informatice – 2021.

Drepturi și obligații ale agenților economici
Se intenționează eliminarea restricțiilor naționale pentru reprezentarea în vamă, iniţierea de condiţii şi norme comune, prin care agenţii economici pot acţiona ca reprezentanţi vamali în alte state membre. Norme comune vor fi stabilite pentru toate tipurile de decizii ale autorităţilor vamale. În plus, față de dreptul de recurs contra oricărei decizii luate de autoritățile vamale, e prevăzut dreptul fiecărei persoane de a fi audiată înainte de luarea oricărei decizii care ar fi nefavorabilă acesteia.

Proceduri vamale
Folosirea tehnicilor electronice de transmitere și prelucrare a datelor (formalități vamale, schimb de date, documente, decizii și notificări între agenții economici şi autoritățile vamale) trebuie să devină procedeu de bază. Unificarea și armonizarea regimurilor vamale va duce la situația în care numărul acestora va fi redus doar la cele justificate economic.

Va fi folosită o garanție unică de utilizare a regimurilor speciale (regimuri vamale economice şi tranzit).

Principiul de bază va fi plasarea mărfurilor sub un regim special sau evaluarea produselor obținute din acestea, făcută când ia naștere datoria vamală. În cazuri justificate economic, prin excepție, se evaluează mărfurile când sunt plasate sub regim special.

În anumite situaţii se vor depune notificări de reexport, în loc de declaraţii de reexport la scoaterea mărfurilor non-UE de pe teritoriul vamal al Uniunii: dintr-o zonă liberă spre o ţară terţă sau din depozit temporar către o ţară terţă. Agenții economici autorizaţi vor beneficia de simplificări suplimentare ale formalităților şi controlului, de exemplu „autoevaluarea”. Vămuirea va fi făcută centralizat.

Vămuirea centralizată
În baza unei autorizații, se vor putea utiliza declarații vamale simplificate și amâna data de prezentare a unei declarații detaliate însoţită de documentele justificative.

Va exista o disociere între locul de depunere a declarației vamale și cel unde se găsesc fizic mărfurile, pentru verificarea și încheierea procedurii. Biroul vamal de intrare / ieșire e responsabil cu controlul securităţii și siguranței. Biroul vamal de import / export e responsabil cu celelalte formalități și controale legate de clasificarea tarifară, precum şi pentru măsurile fiscale și comerciale aplicabile bunurilor.

Datoria vamală trebuie să ia naștere la locul unde e stabilit debitorul, ținând cont de faptul că biroul vamal competent poate superviza cel mai bine activitățile persoanei în cauză.

Ghișeu administrativ unic și fereastră unică

Vor fi utilizate în comun (de autoritățile vamale și alte instituții implicate, ca Poliția, Poliția de Frontieră, autoritățile veterinare, protecția mediului) informațiile de la agenții economici. Vor fi armonizate controalele făcute de autorități, adică agenții economici vor comunica informațiile o singură dată, iar mărfurile vor fi controlate de autorități în același moment și în același loc. Fereastra unică înseamnă depunerea electronică, printr-un singur punct de intrare a informațiilor și documentelor, printr-un portal electronic unic, comun cu alte autorități.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

5 × 1 =