În continu..." />

Demersuri pentru finalizarea Master Planului la MT

În continuarea demersurilor asumate de Ministerul Transporturilor pentru elaborarea Master Planului General de Transport, în data de 15 aprilie 2014 au fost finalizate următoarele documente, parte a Master Planului:

 • Identificarea problemelor din sectorul transport (109 pagini), document afișat pe pagina web a AMPOS Transport (www.ampost.ro), și pe site-ul Ministerului Transporturilor (www.mt.ro). Acest document este supus dezbaterii publice până la data de 15 mai 2014. Asupra documentului se pot primi sugestii, propuneri sau opinii la adresele de email paul.ilau@mt.ro și catalin.costache@mt.ro;
 • Elaborarea modelului național de transport și testarea cu ajutorul acestuia a proiectelor de infrastructură pe toate modurile de transport (249 de pagini), document afișat pe pagina web a AMPOS Transport (www.ampost.ro), și pe site-ul Ministerului Transporturilor (www.mt.ro). Acest document este supus dezbaterii publice până la data de 15 mai 2014. Asupra documentului se pot primi sugestii, propuneri sau opinii la adresele de e-mail paul.ilau@mt.ro și catalin.costache@mt.ro;
 • Ghidul Național de analiză cost-beneficiu (119 pagini), precum și ghidul de modelare a proiectelor (193 pagini), documente afișate pe pagina web a AMPOS Transport (www.ampost.ro), și pe site-ul Ministerului Transporturilor (www.mt.ro). Acest proiect este supus dezbaterii publice până la data de 15 mai 2014. Asupra documentului se pot primi sugestii, propuneri sau opinii la adresele de e-mail paul.ilau@mt.ro și catalin.costache@mt.ro;
 • Lista preliminară a proiectelor admise pentru testare în Master Plan, document care va fi afișat pe pagina de web a AMPOS Transport și pe site-ul MT, supus dezbaterii publice până la data de 15 mai 2014. Asupra acestui document se pot primi observații și comentarii la adresa de e-mail paul.ilau@mt.rocatalin.costache@mt.ro.

Pentru elaborarea și aprobarea finală a Master Planului, în perioada imediată vor mai fi parcurse următoarele etape:

Pentru draftul final al Master Planului General de Transport:

 1. Finalizarea indicatorilor de analiză a problemelor din sectorul de transport și simularea implementării acestora – 30 aprilie 2014;
 2. Finalizarea testării proiectelor și prioritizarea acestora în funcție de obiectivele specifice ale Master Planului – 30 mai 2014;
 3. Finalizarea criteriilor de prioritizare a proiectelor de infrastructură în transport și testarea acestor criterii cu ajutorul modelului național de transport – 30 mai 2014;
 4. Stabilirea planului financiar și a scenariilor de proiecte care vor însoți Master Planul de Transport pentru perioada de programare 2014-2020 și perioada de programare 2020 – 2030 – 15 mai 2014;
 5. Definitivarea celui de-al doilea draft al Master Planului și propunerea pentru aprobare în Guvernul României – 30 iunie 2014;
 6. Organizarea de dezbateri publice pentru prezentarea Master Planului de Transport, a viziunii strategice de dezvoltare a infrastructurii de transport – 15 mai 2014 – 15 iunie 2014;

Pentru obținerea avizului de mediu asupra Master Planului General de Transport:

 1. Finalizarea listei de proiecte admise pentru a fi testate în Master Planul General Transport – 15 aprilie 2014;
 2. Elaborarea raportului asupra mediului și întrunirea grupului de lucru pentru mediu – 29 aprilie 2014;
 3. Raport la dispoziția publicului pentru mediu, inclusiv draftul Master Planului și lista de proiecte testabile – 5 mai 2014 – 20 iunie 2014;
 4. Anunțuri publice cu disponibilitatea Master Planului pentru dezbateri publice pe component de mediu și a raportului asupra mediului – 5 – 9 mai 2014;
 5. Dezbatere publică pe probleme de mediu asupra draftului final al Master Planului – 23 – 27 iunie 2014.
 6. Emitere acord de mediu pentru Master Plan General de Transport -30 iunie 2014;

Pentru eficientizarea rețelei feroviare de transport în exploatare la CFR Infrastructură:

 1. Stabilirea notei finale asupra măsurilor necesare pentru eficientizarea rețelei de transport feroviar – 23 aprilie 2014;
 2. Stabilirea direcțiilor de acțiune pentru reforma în sectorul feroviar – 23 aprilie 2014;
 3. Dezbateri publice asupra strategiei de reformă feroviară – 23 aprilie 2014;
 4. Aprobarea în Guvern a strategiei de reformă feroviară – 30 mai 2014.

Numărul de proiecte de infrastructură de transport care au fost analizate în această perioadă pentru a fi propuse pentru testare în Master Planul de Transport este de 530 din care 264 sunt proiecte care pot fi modelate cu ajutorul Modelului Național de Transport.

Situația proiectelor analizate pe moduri de transport în vederea declarării admisibilității pentru testare în Master Planul General de Transport este prezentată în tabelul de mai jos:

Numarul de proiecte modelabile
Mod de transport Proiecte admise pentru testare din care: Modelabile
Aerian 83 25
Intermodal 12 12
Porturi si cai navigabile 72 18
Feroviar de pasageri 136 95
Rutier 227 114
Total 530 264

În ceea ce privește valoarea proiectelor modelabile cu ajutorul Modelului Național de Transport în cadrul primei versiuni a Master Planului General de Transport, cu orizont de timp pentru implementare până în anul 2030, acestea au o valoare medie pe proiect de 325 milioane euro pe proiect. Dintre proiectele de infrastructură de transport un procent de 43% îl reprezintă proiecte de transport rutier în timp ce 36% dintre proiecte sunt propuse pentru transportul feroviar.

Valoarea estimata de investitie a proiectelor modelabile
Mod de transport Modelabile Cost (mil EURO)
Aerian 25 2,477.1
Intermodal 12 752.2
Porturi si cai navigabile 18 5,121.0
Feroviar de pasageri 95 38,535.6
Rutier 114 39,042.4
Total 264 85,928.3

Proiectele analizate pentru a fi admise în cadrul Master Planului General de Transport au fost evaluate după cinci obiective strategice fixate în cadrul politicilor sectoriale de transport după cum urmează:

 1. Dezvoltare economică sustenabilă prin care s-a urmărit creșterea accesibilității persoanelor și a mediului de afaceri din diferitele regiuni ale României, la rețeaua de transport națională, astfel încât să fie promovată atragerea de investiții, crearea de noi locuri de muncă, accesul României la piețele de desfacere internaționale precum și crearea unor centre intermodale de transport care să susțină exporturile/importurile de marfă ale României;
 2. Eficiență economică, prin acest obiectiv strategic urmărindu-se îmbunătățirea competitivității sectoarelor de transport prin creșterea vitezelor de deplasare a mijloacelor de transport , reducerea timpilor de parcurs între două destinații dar și optimizarea costului generalizat de transport pentru fiecare mod de transport;
 3. Sustenabilitatea financiară, potrivit acestui obiectiv strategic se are în vedere atât menținerea în operare a unei rețele de transport feroviar  pentru care există alocare resurse financiare necesare executării lucrărilor de întreținere și reparații curente precum și a unei rețele de transport rutier care urmează a fi întreținută la standardele impuse de reglementările europene în vigoare. Deasemenea, în cadrul acestui obiectiv se are în vedere corelarea valorii proiectelor de infrastructură propuse pentru finanțare cu cererea de transport existentă astfel încât proiectele rezultate să aibă un indice cost-beneficiu cât mai ridicat;
 4. Siguranță și sisteme de management în transport inteligente obiectivul urmărit este de a crește siguranța traficului în transportul rutier având în vedere faptul că România se află printre țările cu cea mai mare rată de accidente rutiere (locul 24 din 28 țări UE respectiv 94 accidente mortale la 1.000.000 locuitori), prin promovarea de proiecte de infrastructură care să conducă la diminuarea acestor rate de accidente. Mai mult, se au în vedere proiecte care să susțină dezvoltarea unui sistem de management modern în transport prin introducerea sistemelor ITS la transportul rutier, ERTMS la transportul feroviar, RIS la transportul naval și ATM la transportul aerian;
 5. Impactul asupra mediului, conform acestui obiectiv s-a urmărit promovarea unor forme de transport ecologic prin proiecte de investiții care urmăresc achiziționarea de material rulant destinat transportului feroviar de călători precum și prin dotarea materialului rulant existent cu echipamente și dotări ecologice;

Facem mențiunea că Master Planul General de Transport este un document strategic complex al României care stabilește direcțiile de acțiune strategice pe toate modurile de transport: rutier, feroviar, naval și aerian, care trebuie să aibă în vedere problemele identificate pentru fiecare sector de transport, obiectivele specifice, viziunea strategică a Ministerului Transporturilor pentru implementarea politicilor de transport, precum și lista de proiecte sustenabile finală aferentă Master Planului.

În acest context, conștientizând importanța strategică a acestui document în baza căruia România urmează să acceseze fonduri structurale, Master Planul trebuie elaborat ținând cont de cerințele pe care Comisia Europeană le formulează, inclusiv prin metodologia de elaborare a master planului, dar și ținând cont de nevoile strategice de dezvoltare a transportului la nivel național.

Suntem conștienți că de calitatea acestui document depinde aprobarea accesării de fonduri structurale în domeniul transportului, iar în acest context, prin dezbaterile publice pe care le vom organiza, dar și prin sugestiile, opiniile și propunerile formulate de toți cei interesați, pot fi aduse îmbunătățiri Master Planului General de Transport al României.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

eleven − 6 =