Declaraţia ARTRI privind impactul inovaţiilor auto în dezvoltarea transporturilor

În baza angajamentelor asumate împreună cu asociațiile internaționale partenere, Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale (ARTRI) susține cercetarea și inovarea ca procese prin care se poate asigura dezvoltarea durabilă a transporturilor rutiere. Inovarea este o componentă de prim ordin atât pentru sectorul tehnic, cât și pentru cel administrativ. foto

Transporturile şi infrastructura se pot dezvolta prin inovații tehnice şi prin investiţii importante, dar transportatorii trebuie încurajați să le înţeleagă utilitatea şi să le folosească pentru eficientizarea afacerilor.

Inovarea în domeniul tehnic trebuie să sporească siguranța tuturor participanţilor la trafic, să urmărească protecția mediului înconjurător şi creșterea eficienței industriei transporturilor. Inovarea în domeniul administrativ trebuie să asigure derularea de activităţi eficiente, respectarea drepturilor fundamentale ale societăților comerciale și ale persoanelor, aplicarea justă a beneficiilor unor noi tehnologii. Un aspect esențial al noilor procese administrative este păstrarea respectului pentru factorul uman, care rămâne decisiv pentru succesul oricărei inițiative. 

Conceptul de Sisteme Inteligente de Transport este privit de ARTRI ca o îngemănare între cele două procese inovative, din domeniul tehnic și administrativ. Din acest motiv ele trebuie configurate în mod responsabil și aplicate just.

ARTRI susține Sistemele Inteligente de Transport atâta vreme cât generează rezultate măsurabile semnificative pentru securitate, protecţia mediului și eficiența economică. Ca parte a SIT, vehiculele inteligente trebuie dezvoltate având ca reper fundamental importanţa şi prezenţa persoanei umane în luarea deciziilor. ARTRI apreciază progresul important al roboticii, dar nu socoteşte firească robotizarea transporturilor nici acum, nici în viitor.

Cercetarea științifică, stimulată de piață și susținută de statele puternice sau de investitorii privaţi, va influenţa dinamica industriei transporturilor. Rolul autorităţilor de resort şi al asociaţiilor transportatorilor se va centra, în mod special, pe analiza obiectivă a acestor oportunităţi tehnologice şi pe corecta lor implementare.

ARTRI susține introducerea camioanelor ecologice, dar și încurajarea fiscală de către stat a transportatorilor, pentru a putea face efortul financiar aferent.

ARTRI înţelege intenţia dotării camioanelor cu tahografe inteligente, însă solicită în modul cel mai ferm protejarea drepturilor tuturor transportatorilor asupra datelor proprii din aceste dispozitive. Accesul de la distanță la datele din ele trebuie limitat la cei câțiva parametri tehnici de bază iar eventualele sancțiuni dispuse trebuie validate prin mijloace clasice.

ARTRI susține un program de dezvoltare a infrastructurii şi de creştere a siguranţei tuturor participanţilor la trafic, dar apreciază că alocările de fonduri pentru infostructură (reţeaua naţională de monitorizare video a traficului) nu sunt nici necesare, nici suficiente pentru atingerea obiectivului esenţial, anume reducerea numărului de decese cauzate de accidentele rutiere.

Responsabilitatea faţă de ceilalţi participanţi la trafic nu este un rol pe care trebuie să îl jucăm în faţa camerelor video, ci o datorie permanentă.

ARTRI consideră că un procedeu informațional modern poate contribui la implementarea unui sistem eficient de taxare, dar eficiența reală a procesului se poate obține taxând just tranzitul de mărfuri și folosind banii obținuți pentru dezvoltarea generală.

Privind retrospectiv evoluţia tehnologică din domeniul transporturilor, ARTRI insistă că deciziile asupra evoluţiilor din sistem – care se vor armoniza cu progresul tehnic de peste 10 ani – să se adopte cu cel mai mare discernământ. Susținerea tehnologiilor hibride de propulsie trebuie dublată de schimbările din infrastructură care să le facă posibilă funcționarea. Promovarea sistemelor electronice de gestiune administrativă a unor procese individuale trebuie corelată cu dezideratul european de a interconecta sau chiar de a unifica aceste sisteme până în 2020. Aici, problema protecţiei datelor personale rămâne o provocare imensă, în condiţiile în care “totul despre oricine” poate fi la îndemâna “unora”.

La urmă, dar nu în ultimul rând, ARTRI consideră că dezvoltarea durabilă a transportului românesc are nevoie de un adevărat proces de inovare a educaţiei factorului uman. Introducerea metodelor moderne de formare, bazate pe inovații tehnice, trebuie dublată de îmbunătăţiri radicale în sistemul de acreditare a centrelor și de evaluare a transportatorilor.

Evenimentul întitulat „Impactul inovațiilor auto în dezvoltarea transporturilor”, organizat de ARTRI și revista „Mișcarea” la Iaşi, pe 25 iunie, a reunit inventatori români celebri, instituţii direct implicate în transporturi şi în inventică, profesori, studenţi, transportatori cu multă experienţă, jurnalişti de specialitate și ne-a provocat să gândim cât de departe poate merge acest duo: transportul şi inventica. Noi credem că orice inovaţie care respectă demnitatea persoanei umane şi natura înconjurătoare este folositoare, dacă este utilizată spre binele public. În schimb, toate acele inovaţii care tind să anihileze brutal sau subtil omul şi încrederea în valorile umane fundamentale reprezintă o nefericită pierdere de timp şi de bani.

Nicolae Savu,
Preşedintele Consiliului Director al ARTRI
Iași, 25 iunie 2013

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

6 − 2 =