În luna aprilie 2014..." />

Creşteri în aprilie în Turismul românesc

În luna aprilie 2014, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent atât  sosirile cât şi înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, au înregistrat creşteri cu  3,7% respectiv cu  10,9%.

Comparativ cu luna aprilie 2013, în luna aprilie 2014 la punctele de frontieră s-a înregistrat o creştere atât la sosirile vizitatorilor străini 11,0% cât şi la plecările în străinătate ale vizitatorilor români 12,4%.

În perioada 1.I-30.IV.2014, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, au înregistrat ocreştere cu  4,9 % şi înnoptările o creştere cu  8,8 %.

Aprilie  2014  comparativ cu aprilie 2013

Sosiri *) Înnoptări *)
Aprilie

2013

-mii –

Aprilie

2014

– mii –

Aprilie 2014

faţă de

aprilie 2013

-%-

Aprilie

2013

-mii –

Aprilie

2014

– mii –

Aprilie

2014

faţă de

aprilie

2013

-%-

Total 533,6 553,5 103,7 1030,2 1142,9 110,9
Turişti români 406,0 417,2 102,8 780,2 877,4 112,5
Turişti străini**) din care: 127,6 136,3 106,8 250,0 265,5 106,2
– Europa 103,6 105,9 102,2 204,2 200,7 98,3
 -UniuneaEuropeană 88,0 91,4 103,9 173,0 172,2 99,5
– Asia 10,9 16,0 146,8 20,9 33,4 159,8
– America de Nord 8,5 9,9 116,5 15,5 17,3 111,6
– America de Sud 1,1 1,1 100,0 2,4 2,0 83,3
– Africa 1,0 1,3 130,0 2,8 8,1 289,3

*)Înregistrate în structurile de primire turistică
**) După ţara de rezidenţă

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna aprilie 2014 au însumat 553,5 mii, în creştere cu 3,7% faţă de cele din  luna  aprilie 2013.

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna  aprilie 2014  75,4%, în timp ce turiştii străini au reprezentat  24,6% , ponderi  apropiate de cele din  luna  aprilie  2013.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au   deţinut-o cei din Europa (77,7% din total turişti străini), iar din aceştia 86,3% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Sosirile în hoteluri deţin în luna aprilie  2014 o pondere de  74,6% din totalul sosirilor în structurile de primireturistică cu funcţiuni de cazare. Faţă de luna aprilie  2013, sosirile în hoteluri în luna aprilie  2014  sunt în creştere cu 3,1%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna aprilie 2014 au însumat 1142,9 mii, în creştere cu 10,9% faţă de cele din luna aprilie 2013.

Din numărul  total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna aprilie2014 76,8%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 23,2%.

În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (75,6% din total turişti străini), iar din aceştia 85,8% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în luna aprilie 2014 a fost de 2,1 zile la  turiştii români, şi de 1,9 la turiştii străini. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna aprilie  2014 a fost de 20,1% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 1,4 puncte procentuale faţă de luna aprilie  2013.

Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare  în luna aprilie 2014 s-au înregistrat la hoteluri (25,2%), tabere de elevi şi preşcolari (13,9%), pensiuni turistice (13,4%), vile turistice (13,3%) şi la hosteluri (12,6%) .

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna aprilie 2014 de 614,1 mii, în  creştere cu (11,0%) faţă de luna aprilie 2013. Majoritatea  vizitatorilor  străini  provine  din  ţări  situate în  Europa ( 92,3%).

Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România,  66,1% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Ungaria (29,1%), Bulgaria (23,5%), Germania (10,6%), Italia (7,6%), Austria (5,1%) şi Polonia (4,4%).

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna aprilie 2014 de  975,7 mii, în creştere cu 12,4% comparativ cu luna aprilie 2013.

Mijloacele de  transport  rutier au fost  cele   mai  utilizate  de  vizitatorii români  pentru  plecările   în  străinătate,  reprezentând 72,7%  din numărul total de plecări. Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1.I-30.IV.2014 au însumat 1981,8 mii, în creştere cu 4,9% faţă de cele din  perioada 1.I-30.IV.2013.

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în perioada 1.I-30.IV.2014  77,5%, în timp ce turiştii străini au reprezentat  22,5%, ponderi  apropiate de cele din  perioada 1.I-30.IV.2013.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primare turistică, cea mai mare pondere au   deţinut-o cei din Europa (79,3% din total turişti străini), iar din aceştia 85,0% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene .

Sosirile în hoteluri deţin în perioada 1.I-30.IV.2014 o pondere de  75,0% din totalul sosirilor în structurile de primireturistică cu funcţiuni de cazare. Faţă de perioada 1.I-30.IV.2013, sosirile în hoteluri în perioada 1.I-30.IV.2014 sunt în creştere cu 5,5%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1.I-30.IV.2014 au însumat 3940,4 mii, în creştere cu 8,8% faţă de cele din perioada 1.I-30.IV.2013.

Din numărul  total de înnoptări, 77,7% reprezintă înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în perioada 1.I-30.IV.2014, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 22,3%.

În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (77,6% din total turişti străini), iar din aceştia 83,7% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în perioada 1.I-30.IV.2014 a fost de 2,0 zile atât la turiştii români, cât şi la turiştii străini a fost de 2,0 zile.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în perioada 1.I-30.IV.2014 a fost de 18,5% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu  1,3 puncte procentuale faţă de perioada 1.I-30.IV.2013.

Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare  în perioada 1.I-30.IV.2014  s-au înregistrat la hoteluri (23,1%),  la pensiuni turistice şi vile turistice (câte 12,8%) .

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 1.I-30.IV.2014 de 2075,0 mii, în creştere cu 5,1% faţă de perioada 1.I-30.IV.2013. Majoritatea vizitatorilor  străini  provine din ţări situate în Europa (93,3%).

Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România 65,4% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Ungaria (30,8%), Bulgaria (25,4%), Germania (9,1%), Italia (7,7%), Polonia (4,5%) şi Austria (4,4%).

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 1.I-30.IV.2014 de 3521,2 mii, în creştere cu 6,5%, comparativ cu perioada 1.I-30.IV.2013. Mijloacele de  transport rutier au fost cele mai utilizate  de  vizitatorii  români   pentru  plecările   în  străinătate,  reprezentând 73,4%  din numărul total de plecări.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

twenty + 12 =