Con..." />

Cât ne costă încălcările minore ale normelor de transport?

Conform Hotărârii de Guvern nr. 69 de la 1 februarie 2012, următoarele fapte reprezintă încălcări minore ale normelor de transport. Aceste contravenţii minore, prevăzute la articolul 5 din Hotărârea nr. 69, se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, după cum urmează:
1. Nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de comunicare, prevăzute la art. 10, alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009; amenda va fi plătită de operatorul de transport rutier sau întreprinderea de transport rutier în cont propriu român sau străin;
2. Nerespectarea de către operatorul de transport rutier a termenului de maximum 15 zile pentru comunicarea către autoritatea emitentă a pierderii, deteriorării sau sustragerii licenţei de transport / licenţei comunitare / licenţei de traseu / copiei conforme a licenţei de transport / copiei conforme a licenţei comunitare; amenda va fi plătită de operatorul de transport rutier sau întreprinderea de transport rutier în cont propriu român sau străin;
3. Nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a termenului de maximum 15 zile, pentru comunicarea către autoritatea emitentă a pierderii, deteriorării sau sustragerii certificatului de transport în cont propriu / copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu; amenda va fi plătită de operatorul de transport rutier sau întreprinderea de transport rutier în cont propriu român sau străin;
4. Completarea necorespunzătoare de către operatorul de transport rutier a comenzii / contractului cu beneficiarul, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale; amenda va fi plătită de operatorul de transport rutier sau întreprinderea de transport rutier în cont propriu român sau străin;
5. Necompletarea sau completarea necorespunzătoare a foii de parcurs de către operatorul de transport rutier, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale; amenda va fi plătită de operatorul de transport rutier sau întreprinderea de transport rutier în cont propriu român sau străin;
6. Îmbarcarea / debarcarea persoanelor în alte puncte decât cele menţionate în comandă / contractul cu beneficiarul, în cazul efectuării transportului contra cost de persoane prin servicii ocazionale; amenda va fi plătită de conducătorul auto român sau străin, după caz, pentru faptele prevăzute;
7. Nerespectarea obligaţiei de a asigura informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea purtării centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor; amenda va fi plătită de operatorul de transport rutier sau de întreprinderea de transport rutier în cont propriu;
8. Nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a transmite Autorităţii Rutiere Române (ARR), prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situaţia conducătorilor auto angajaţi, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia modificării; amenda va fi plătită de operatorul de transport rutier sau întreprinderea de transport rutier în cont propriu;
9. Nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a anunţa pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport în cont propriu şi / sau a copiei conforme a acestuia ARR, în termen de maximum 15 zile de la data constatării pierderii, sustragerii sau deteriorării; amenda va fi plătită de operatorul de transport rutier sau întreprinderea de transport rutier în cont propriu;
10. Nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a publica pierderea sau sustragerea certificatului de transport în cont propriu şi / sau a copiei conforme a acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a; amenda va fi plătită de operatorul de transport rutier sau întreprinderea de transport rutier în cont propriu;
11. Nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a notifica în scris schimbarea sediului social, în termen de 28 de zile, ARR; amenda va fi plătită de operatorul de transport rutier sau întreprinderea de transport rutier în cont propriu;
12. Nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a depune certificatul de transport în cont propriu şi copiile conforme ale acestuia la ARR, în cazul schimbării sediului social; amenda va fi plătită de operatorul de transport rutier sau întreprinderea de transport rutier în cont propriu;
13. Nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a anunţa pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenţei de transport / licenţei comunitare şi / sau a copiei conforme a acesteia ARR, în termen de maximum 15 zile de la data constatării pierderii, sustragerii sau deteriorării; amenda va fi plătită de operatorul de transport rutier sau întreprinderea de transport rutier în cont propriu;
14. Nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a publica pierderea sau sustragerea licenţei de transport / licenţei comunitare şi / sau a copiei conforme a acesteia, precum şi a licenţei de traseu în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a; amenda va fi plătită de operatorul de transport rutier sau întreprinderea de transport rutier în cont propriu;
15. Nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a notifica în scris schimbarea sediului social în termen de 28 de zile, ARR; amenda va fi plătită de operatorul de transport rutier sau întreprinderea de transport rutier în cont propriu;
16. Nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a depune licenţa de transport / licenţa comunitară şi copiile conforme ale acesteia la ARR, în cazul schimbării sediului social; amenda va fi plătită de operatorul de transport rutier sau întreprinderea de transport rutier în cont propriu român sau străin;
17. Nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a transmite ARR, anterior efectuării transportului rutier, prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe pagina de Internet a acesteia, datele solicitate referitoare la transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale; amenda va fi plătită de operatorul de transport rutier sau întreprinderea de transport rutier în cont propriu român sau străin;
18. Nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a transmite ARR, prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situaţia conducătorilor auto angajaţi, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia modificării; amenda va fi plătită de operatorul de transport rutier sau întreprinderea de transport rutier în cont propriu;
19. Nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier / întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a cunoaşte măsurile ce trebuie luate în caz de accident / incident rutier în ceea ce priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la trafic, protecţia mediului, protecţia bunurilor; amenda va fi plătită de conducătorul auto;
20. Nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier / întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a prelua mărfuri sau colete doar în limita spaţiilor disponibile, în cazul efectuării transportului rutier de persoane; amenda va fi plătită de conducătorul auto;
21. Nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier / întreprinderii de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a asigura urcarea şi coborârea bagajelor în / din portbagajul vehiculului; amenda va fi plătită de conducătorul auto;
22. Nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări – a obligaţiei de a remedia deficienţele semnalate de publicul călător şi constatate de ISCTR, în termenul stabilit de aceasta; amenda va fi plătită de operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier;
23. Nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări – a obligaţiei de a afişa la fiecare casă de bilete şi abonamente orarul de funcţionare; amenda va fi plătită de operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier;
24. Nerespectarea de către operatorul de transport rutier / întreprinderea de transport rutier în cont propriu / operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a prevederilor art. 60 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011; amenda va fi plătită de operatorul de transport rutier sau întreprinderea de transport rutier în cont propriu;
25. Prezentarea la control de către întreprindere / operatorul de transport rutier, operatorii de activităţi conexe sau de către conducătorii auto a documentelor emise de către autoritatea competentă plastifiate ori în copie sau în oricare altă formă / alte condiţii decât cele în care au fost eliberate; amenda va fi plătită de operatorul de transport rutier sau întreprinderea de transport rutier în cont propriu;
26. Nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu / operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura parcarea vehiculelor rutiere deţinute numai în locuri special amenajate; amenda va fi plătită de operatorul de transport rutier sau întreprinderea de transport rutier în cont propriu;
27. Nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a utiliza spaţiile destinate activităţii de pregătire şi perfecţionare exclusiv în scopul pentru care au fost autorizate; amenda va fi plătită de centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;
28. Nerespectarea de către centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligaţiei de a publica pierderea sau sustragerea autorizaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a; amenda va fi plătită de centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;
29. Nerespectarea de către şcolile de conducători auto a obligaţiei de a publica pierderea sau sustragerea autorizaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a; amenda va fi plătită de şcoala de conducători auto;
30. Nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier a obligaţiei de a emite bilete / legitimaţii de călătorie sau emiterea de bilete / legitimaţii de călătorie necorespunzătoare tarifelor aferente distanţei parcurse de persoanele transportate; amenda va fi plătită de conducătorul auto;
31. Nerespectarea de către şcolile de conducători auto sau instructorii auto autorizaţi a obligaţiei de a desfăşura activitatea numai în spaţiile care au fost autorizate în acest sens; amenda va fi achitată de instructorul auto autorizat;
32. Nerespectarea de către instructorii auto autorizaţi a obligaţiei de a depune în momentul finalizării pregătirii practice a cursantului, la şcoala de conducători auto cu care are încheiat contract de prestări de servicii, copii ale foilor zilnice de parcurs aferente vehiculului cu care respectivul cursant a efectuat pregătirea practică; amenda va fi achitată de instructorul auto autorizat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

12 − 7 =