Asociaţia Interna..." />

AITA a aniversat 20 de ani de la înfiinţare

Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto (AITA) a aniversat, pe 3 octombrie, la Chișinău, jubileul de 20 de ani. În cadrul evenimentului festiv colaboratorii Asociației au primit diplome pentru reușitele profesionale înregistrate. foto

Prim-ministrul Republicii Moldova, Vlad Filat, i-a felicitat pe membrii Asociaţiei și a subliniat că 20 de ani reprezintă o perioadă suficientă de timp în care să fie demonstrate calități, dar și să se obțină rezultate.

Premierul a subliniat importanța unei colaborări eficiente între AITA şi Guvern și a menționat că executivul va continua să ofere condițiile necesare pentru dezvoltarea activității transportatorilor auto.

„Transportul auto de mărfuri internaționale este un domeniu important pentru economia țării noastre, un domeniu care reprezintă țara noastră cu succes”, a declarat Vlad Filat.

Totodată, premierul moldovean a evidențiat în mod deosebit și modul în care AITA a reușit să stabilească și să administreze relații cu partenerii externi la un nivel înalt.

Președintele AITA, Vladimir Florea, l-a asigurat pe Vlad Filat că reprezentanții Asociației vor depune toate eforturile, într-o manieră profesionistă, pentru a crea o imagine favorabilă Republicii Moldova peste hotare.

AITA a fost constituită în luna august a anului 1992 şi înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova ca fiind o organizaţie neguvernamentală, independentă, necomercială, profesională şi creată pe principii democratice, cu scopul de a favoriza dezvoltarea transportului auto internaţional de mărfuri din Republica Moldova.

Conducerea Asoci­aţiei e asigurată de Adunarea ge­nerală a mem­brilor fondatori şi, între reuniunile acesteia, de Consiliul Asociaţiei, com­pus din 11 membri, aleşi de Adunarea generală pentrucinci ani. Conducerea curentă AITA e asigurată de Preşedin­tele Asociaţiei şi de Secretarul general. Asociaţia are şi misi­unea de a fi principalul repre­zentant al transportatorilor rutieri din Republica Moldova şi la nivelul ramurii de trans­porturi rutiere. Republica Moldova deve­nind stat independent, a ade­rat la Convenţia vamală relati­vă la transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea Carnetelor T.I.R. (14 noiem­brie 1975, Geneva), conform Hotărârii Parlamentului Re­publicii Moldova din 2 martie 1993. Pentru respectarea con­formă a cerinţelor Convenţiei T.I.R., Guvernul Republicii Moldova a desemnat organ competent Serviciul Vamal şi AITA – asociaţie garantă a Republicii Moldova, în cadrul Convenţiei vamale privind transportul internaţional de mărfuri cu aplicarea Carne­telor T.I.R.

Actualmente, peste 670 de operatori de transport sunt membri ai AITA, din care 63 de companii sunt membri fondatori şi 382 de operatori de transport sunt deţinători ai Carnetelor T.I.R.

Din anul 1993, AITA e mem­bru asociat al Federaţiei Inter­naţionale a Automobiliştilor (FIA). Din anul 1993, AITA e membru al Comitetului de le­66

gătură IRU cu ţările membre CSI, cu sediul în Moscova (actu­almente Comitetul EURASIA). Dl. Vladimir Florea a fost ales preşedinte al acestui Comitet pentru anii 2003 – 2010.

Din anul 1994, AITA e mem­bru cu drepturi depline al Uni­unii Transportatorilor Rutieri Internaţionali (IRU) de la Ge­neva, organ consultativ al Co­misiei Economice ONU, iar dl. Vladimir Florea, preşedintele Asociaţiei din anul 2004 până în prezent, e ales membru al Consiliului Prezidenţial IRU.

De la data înfiinţării orga­nizaţiei BSEC-URTA (Uniunea Asociaţiilor de Transport Rutierle­

din Regiunea de Cooperare Eco­nomică a Mării Negre), AITA e membru al acestei organizaţii, iar din decembrie 2006 dl. Vla­dimir Florea a fost ales preşe­dinte al acestei organizaţii.

Asociaţia e membru al Con­siliului coordonator pentru transport auto din ţările CSI, de pe lângă Comitetul pentru transport din ţările membre CSI şi vicepreşedinte al aces­tui Consiliu.

Ordinul de Onoare al Republicii Moldova, acordat lui Vladimir Florea, președintele AITA

Președintele Republicii Moldova, ES Nicolae Timofti, a acordat Ordinul de Onoare ALREPUBLICIIMOLDOVA domnului Vladimir Florea, președintele Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA) și al Uniunii Asociațiilor de Transport Rutier în OCEMN(BSEC-URTA), pentru dedicație și muncă continuă, în scopul promovării și facilitării transportului rutier în Repu­blica Moldova și în afara ei. Decretul a fost anunțat pe 10 august 2012, în Chișinău, Republica Moldova.

Cu această ocazie, în numele asociațiilor membre BSEC-URTA, Secretariatul General îl felicită pe dl. Vladimir Florea și îi dorește să continue activitatea fructuoasă în curs de desfășurare, cu noi realizări în beneficiul industriei de transport rutier.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

2 × 5 =