„Vă susținem să intrați pe piețele externe” – mesajul Portalului Românesc de Comerț Exterior (2009 – 2014)

În afaceri, succe­sul trebuie în permanență orientat

Cine nu a auzit în acest an de creșterea economică a Româ­niei din primul trimestru! Acest mic boom a fost catalogat de statisticienii de la Eurostat drept „cel mai mare avans din toate statele UE”. Într-adevăr, comparativ cu anul 2013, creșterea înregistrată de România este cu 3,8% mai mare. Cine nu a aflat că în acest prim trimestru din 2014 exporturile au fost motorul economiei! 57,4 miliarde de lei reprezintă o sumă cu 12,9% mai mare decât cea obținută în 2013. Dar câți dintre cei care compun mediul de afaceri național cunosc Portalul Românesc de Comerț Exterior? Câți știu câte informații utile și gratuite pot găsi aici, câte oportunități de promovare și de business pot des­coperi aici?

Portalul Românesc de Comerț Exterior (2009 – 2014)

Este lăudabilă inițiativa Minis­terului Economiei de a continua și dezvolta, prin Departamentul de Comerț Exterior și Relații Internaționale, proiectul primu­lui portal de comerț exterior ro­mânesc inaugurat în 2009. Acest nou portal este „sistem interactiv de informații, cunoștinte și consi­liere a mediilor de afaceri privind piețele externe şi modalităţile cele mai eficiente de a încheia tran­zacţii internaţionale şi de a dez­volta exportul”. Misiunea acestui instrument este descrisă prin cuvintele următoare: „portalul de comerț exterior este conceput astfel încât să mențină o legătu­ră operativă, nemijlocită, rapidă și eficientă între comunitățile de afaceri teritoriale și piețele exter­ne prin intermediul rețelei de re­prezentare comercial-economică din străinătate cu sprijinul rețelei interne de servicii pentru comerț exterior”.

În 2009, dl. Costin Lianu, pe atunci director general în ca­drul MIMMCMA, spunea des­pre acest portal că oferă „toate informațiile de care poate avea nevoie un IMM care dorește să exporte, de la informații despre produse, până la reglementări în vigoare în țări din UE și din alte zone, modalități de a depune o plângere dacă exportatorii s-au confruntat cu obstacole birocrati­ce sau protecționiste etc.”. În cinci ani portalul a crescut vizibil în calitate și în vizitatori unici.

Informația strategică gratuită e de două ori mai valoroasă

Mediul de afaceri din Româniaîntinerește și, ca urmare, se adaptează rapid la tehnologie și la globalizare. E-comerțul devine abecedarul tinerilor afaceriști. Pentru aceștia por­talul oferă date importante despre accesul pe piețele din toată lumea, despre sancțiunile ONU și UE apli­cate sau ridicate, despre proprietatea intelectuală, despre târguri internaționale de pretutindeni și des­pre susținerea financiară a statului pentru IMM-urile care doresc să participe. Oportunitățile de afa­ceri reprezintă punctul forte al acestui portal. Firme din toată lumea acționează pe această piață ad-hoc, prezentând oferte și cereri pentru import și export. Serviciile acestea sunt gratuite și de mare folos pen­tru creșterea economică, activarea lor făcându-se în baza unor formulare completate on-line. Un alt mare plus îl reprezintă promovarea gratuită a fir­mei în toată lumea. Aceste prezentări trebuie să fie în limba engleză, neexistând constrângeri pentru uniformizarea grafică a expunerii. În plus, la nivel simbolic, prezența unei firme românești pe acest portal oficial întărește automat imaginea acesteia în toată lumea. Desigur, după toate acestea, unii vor spune că acesta este un site și că pentru intro­ducerea informațiilor trebuie informaticieni care cunosc limbaje de programare. Nu este așa. Pentru introducerea datelor se folosește limbajul natural. În fine, poate cele mai ample informații găsibile aici sunt cele macroeconomice. Dintre acestea, ne atrage în mod special atenția Strategia Națională Export 2014 – 2020. Dar asupra acestui text ne vom opri – pe îndelete – în numărul viitor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ten + two =