La înce..." />
cartea alba a transporturilor

Transportul ideilor în UE – o afacere de mii de miliarde

2011: APARE CARTEA ALBĂ A TRANSPORTURILOR EUROPENE

La începutul anului 2011, Comisia Europeană a emis documentul numit „Cartea albă: foaie de parcurs pentru o zonă europeană unică de transport”. Acest mic text de 30 de pagini este socotit un reper fundamental pentru evoluţia transporturilor în UE. Scopul acestui ghid programatic e surprins de subtitlul documentului: „un sistem de transporturi competitiv şi eficient din punctul de vedere al resurselor”. Efortul înfiinţării unei „zone europene unice de transport“ (Single European Transport Area) îşi găseşte motivaţiile în concluziile pe care CE le-a formulat în Introducere: „Transportul este fundamental pentru economia şi societatea noastră”; „Viitoarea prosperitate a continentului nostru va depinde de abilitatea tuturor regiunilor (deja nu se mai vorbeşte de ţări – n.n.) de a rămâne pe deplin integrate în economia globală”; „Transporturile europene se află la răscruce”; „Sistemele de transport europene din Vest şi din Est trebuie interconectate, pentru a răspunde pe deplin nevoilor a jumătate de miliard de europeni”; „Petrolul e pe terminate, iar dependenţa UE de petrol va trebui diminuată cu ajutorul noilor tehnologii pentru vehicule şi a managementului traficului, fără a se reduce însă mobilitatea”.

2012: INDICATORII IRU SEMNALEAZĂ DUBLAREA RECESIUNII ÎN UE

Recent, IRU a emis către ARTRI un document sintetic, în care expune comparativ situaţia economică a Uniunii Europene şi a ţărilor BRIC (Brazilia, Rusia, India şi China) pentru intervalul 2009 – 2012. Conform „indicatorilor de transport rutier”, care monitorizează comparativ creşterea PIB, a volumului de transport rutier şi a înregistrării de vehicule noi în 58 de ţări, valoarea recesiunii în UE în anul 2012 s-a dublat faţă de anul 2009. Estimările IRU pentru 2013 indică o stagnare a PIB în UE, în vreme ce ţările BRIC vor înregistra o creştere de 5% a PIB şi de 6% a tonajului transportat. „Semnalele industriei europene”, spune Jens Hügel (IRU Head of Sustainable Development), „nu au fost luate în serios”. Acelaşi oficial al IRU conchide că avansul BRIC survine dintr-o viziune care „combină inovaţia sistemică şi investiţia majoră în IMM-uri”.

2013: UE PARIAZĂ MILIARDE PE CERCETARE ŞI INOVAŢIE

Comisia Europeană îşi propune din anul 2013 o acţiune concertată pe patru direcţii: „O mai bună ancorare a cercetării şi inovării în politicile de transport”; „O mai bună coordonare a eforturilor din fiecare sector”; „Deblocarea tehnologică şi deschiderea reflexiei instituţiilor”; „Facilitarea implementării şi a comercializării”.

Dacă lucrurile vor decurge conform planificărilor, pariul pe cercetare va fi unul foarte important. Se aşteaptă progrese în materie de sisteme de propulsie, combustibili alternativi şi tehnologii inteligente de comunicare. Se urmăreşte crearea unor infrastructuri inteligente, verzi, uşor de întreţinut pe toate anotimpurile. Se doreşte o mai mare integrare a modurilor de transport în sprijinul călătorilor şi a comercianţilor. Numărul parteneriatelor public-private (PPP) se doreşte a fi în creştere. „Planul strategic european pentru tehnologiile de transport” va miza pe convergenţa dintre diferitele domenii de cercetare şi inovare, în vederea stimulării unei noi dinamici a invenţiei.

Sumele aruncate în joc pentru acest proiect depăşesc câteva mii de miliarde de euro. Interesant este faptul că banii vor veni prin fondurile de coeziune, dacă se va obţine consensul politic. Între timp, s-au stabilit deja domeniile în care se vor investi aceşti munţi de bani: „vehiculele rutiere proprii, economice, sigure, silenţioase şi inteligente”; „emisiile, eficienţa energetică, combustibilii şi sistemele de propulsie alternativă”; „infrastructuri inteligente, ecologice, uşor de întreţinut şi rezistente la şocuri climatice”; „infrastructura pan-europeană de distribuţie a carburanţilor alternativi”; „sistemele de gestionarea traficului”; „integrarea serviciilor de informaţii a diferitelor moduri de transport”; „logistica fluidă în sprijinul comerţului”; „sistemele de mobilitate şi de transport urban integrat”.

OBSERVAŢIILE IRU

Drept răspuns la comunicatul CE cu privire la „rolul inovaţiei asupra mobilităţii europene de mâine”, IRU salută şi apreciază strategia europeană expusă mai sus. Vorbind în numele asociaţiilor membre, Uniunea Internaţională a Transporturilor Rutiere încurajează strategia de ecologizare pentru fiecare mod de transport în parte, apărând în acest fel rolul distinct al cărăuşilor rutieri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

5 + 7 =