..." />

Ţicău: În UE şoferii încă sunt discriminaţi după naţionalitate

Armonizarea legislativă și procedurală, interconectarea sistemelor naționale de evidență și noul tahograf digital sunt subiecte de mare interes care continuă interviul acordat de europarlamentarul Adriana Țicău.

În prezent, are loc o uniformizare legislativă şi procedurală în transporturile europene. S-a început şi o uniformizare a categorisirii abaterilor, se încearcă de asemenea şi uniformizarea procedurilor de control. La ce putem spera?
Deşi există reguli comune la nivel european privind timpii de odihnă şi cei de condus pentru şoferii profesionişti, stabilite prin regulamente europene, implementarea lor e foarte diferită în statele membre.

Şoferii se confruntă cu diferite tipuri de controale de la un stat membru la altul, ceea ce face dificilă activitatea şoferilor. De asemenea, deşi sunt interzise, şoferii sunt adesea discriminaţi, în controalele din trafic, după naţionalitate sau locul de înmatriculare al vehiculelor.

Parlamentul European şi Comisia Europeană au încercat o armonizare a sancţiunilor (tipuri de sancţiuni, nu valoarea lor) şi o uniformizare a controalelor în trafic.

Această uniformizare ar fi benefică atât pentru şoferi, cât şi pentru companiile de transport, întrucât şi unii, şi altele vor şti la ce să se aştepte de la un control în trafic, iar discriminările ar fi eliminate.

Din păcate, statele membre se opun armonizării, considerând că stabilirea categoriilor de sancţiuni şi conţinutului controalelor depinde doar de fiecare stat membru în parte.

Care sunt cauzele întârzierilor în implementarea Registrului European al Operatorilor de Transport?
Pentru registrele electronice naţionale ale operatorilor de transport rutier, impuse prin art. 16 din Regulamentul 1071/2009,  dar şi pentru interconectarea lor, termenul-limită era 31 decembrie 2012.

Ca raportor al Parlamentului European pentru Regulamentul 1071/2009, am adresat pe 21 decembrie 2012 o întrebare Comisiei Europene privind stadiul de implementare şi interconectare a registrelor.

Comisia Europeană preciza în răspuns că, în ciuda unui sprijin consistent furnizat statelor membre (ateliere IT, reuniuni ale grupurilor de lucru ERRU, crearea de căsuțe poștale electronice funcționale – pentru a facilita abordarea aspectelor problematice etc.), un singur stat membru (Bulgaria) a reușit să finalizeze interconectarea la ERRU până la termenul limită.

Până la mijlocul lunii februarie a acestui an, un stat membru (Țările de Jos) era în etapa finală de interconectare. Altele cinci (Danemarca, Estonia, Letonia, Slovacia şi Spania) și Norvegia erau în faza de testare. Finalizarea interconectării era prevăzută pentru primul trimestru al anului 2013.

În consecinţă, Comisia a inițiat deja 26 de cazuri EU-Pilot (o etapă obligatorie, anterioară procedurii în constatarea încălcării) împotriva tuturor celor 26 de state membre care nu s-au interconectat la ERRU până la termenul stabilit.

Cred că realizarea şi interconectarea registrelor electronice naţionale ale transportatorilor rutieri nu comportă dificultăţi tehnice deosebite, iar statele membre care nu au realizat interconectarea la ERRU nu au acordat atenţia necesară acestui obiectiv.

Noul tahograf digital e un subiect sensibil. Care sunt așteptările ?
În calitate de raportor al Parlamentului European şi pentru acest regulament, consider că noua propunere de regulament prezintă o serie de măsuri tehnice, precum îmbunătățirea funcțiilor tahografului (înregistrare automată și manuală), comunicații fără fir pentru reducerea controalelor în trafic, ori introducerea unei interfețe standardizate cu alte aplicații ale sistemelor inteligente de transport.

Măsurile fără caracter tehnic privesc îmbunătățirea credibilității atelierelor, sporirea protecției cardului conducătorului auto împotriva manipulării frauduloase, ameliorarea formării agenților de control, un nivel minim de armonizare a sancțiunilor,  modernizarea normelor de utilizare, precum şi asigurarea protecției datelor cu caracter personal.

Care sunt reacțiile din Parlament ?

Parlamentul European a introdus câteva modificări semnificative la propunerea de regulament prezentată de Comisia Europeană, ca utilizarea de norme si specificații tehnice deschise, folosirea exclusivă a conexiunilor la un serviciu gratuit de poziționare prin satelit, înregistrarea poziției vehiculului în mai multe puncte, introducerea senzorului de greutate, emiterea de către autoritățile competente ale statelor membre a cardului de conducător auto în maximum 15 zile de la data primirii cererii, instruirea şi certificarea agenților de control şi dotarea acestora cu echipamente de control adecvate, etc..

Poate duce acest proces la reducerea birocrației ?
În ceea ce privește integrarea cardurilor de conducător auto cu permisele de conducere, Parlamentul consideră că propunerea Comisiei, în acest sens, e insuficient fundamentată.

De aceea, PE solicită Comisiei să facă, în termen de 24 de luni de la adoptarea regulamentului, evaluarea impactului asupra fezabilității combinării tuturor cardurilor folosite de conducătorii auto profesioniști.

Prin propunerea legislativă privind tahografele digitale, Comisia Europeană a propus şi modificarea Regulamentului 561/2006 privind legislația socială în domeniul transportului rutier.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

eighteen + twelve =