Tag Archives: geneva

Martin Marmy: „Road transport is vital for real economic growth”

Interview with the Secretary General of the International Road Transport Union (IRU)

IRU is a democratic organization, governed primarily by its members, who re-elected, of course, the head of the organization, its Chairman, Mr. Janusz Lacny. IRU members are those who decide the direction, strategy and positions that the organization adopts it on all issues. All major issues were discussed in November, in Geneva, where each IRU member could support his point of view and judgments were subject to a democratic majority vote

Martin Marmy: „Transportul rutier e vital pentru creşterea economiei reale“

La început de an 2012, am purtat un dialog cu secretarul general al IRU, Martin Marmy, despre anul 2012 pentru lumea transporturilor rutiere internationale.

Martin Marmy, secretar general IRU: „Transportul rutier a devenit instrument de producţie şi dis­tribuţie, vital pentru creşterea economiei reale prin interconec­tarea fiecărei întreprinderi cu fi­ecare piaţă din lumea întreagă. E singurul mijloc de transport complementar tuturor celorlal­te, disponibil oriunde, mereu şi pentru fiecare şi singura cale de repartizare mai bună a re­surselor şi de unire a oameni­lor. Datorită acestui rol vital în creşterea economică şi reuşita fiecăruia, orice penalitate asu­pra sa e o penalitate cu atât mai mare pentru ansamblul econo­miei şi societăţii.”