Pe 23 mai 2012, ..." />

Soluţiile IRU pentru creştere economică în UE

Pe 23 mai 2012, la Bruxelles, a avut loc un summit informal între liderii UE. Pe ordinea de zi, afară de situația Greciei, a fost și încercarea de a stabili pașii cei mai potriviți pentru re­alizarea strategiei de creștere în Europa până în anul 2020.

Pe 27 aprilie 2012, Adunarea Gene­rală a IRU ad­optase în unani­mitate rezoluția numită „Determinarea stra­tegiei de creștere a Europei pentru 2020”. Acest document de aproximativ trei pagini a fost trimis ulterior la Comisia Europeană. Pe 30 aprilie s-a primit un răspuns din partea domnului Matthias Reute, Di­rector General al Directoratu­lui General pentru Mobilitate și Transport (DG MOVE) din Comisia Europeană. Analiza acestui dialog oficial scoate la iveală trei aspecte foarte im­portante: 1. că IRU încearcă să se plieze pe tematica UE 2020; 2. că UE încearcă să țină cont de propunerile IRU și 3. că dialogul dintre IRU și UE trebuie să intre într-o nouă fază. Să le luăm pe rând.

Rezoluția IRU este alcătui­tă din două părți: în prima se arată ponderea activităților de transport de persoane și măr­furi în economia europeană. În partea a doua sunt pre­zentate soluțiile IRU pentru creștere economică. Astfel, conform documentului, ser­viciile de transport reprezintă 4,6 din PIB-ul UE și până la 10% din veniturile fiscale to­tale. În consecință, transpor­tul rutier comercial contribuie anual la economia UE cu 370 de miliarde de euro. Dacă se urmărește pentru anul 2020 o strategie de creștere inteligen­tă, sustenabilă și cuprinzătoa­re a UE, atunci IRU, afirmă documentul, subliniază rolul vital pe care îl deține trans­portul de persoane și mărfuri în acest proces. Problema dez­voltării e dependentă însă de îmbunătățirea cadrului legis­lativ UE.

Cu această remarcă, trecem la partea a doua a rezoluției. Aici IRU propune UE să facă o prioritate din strategia de creștere din transportul rutier comercial.

Soluțiile imediate și generale IRU sunt:

– Stoparea indexării, creșterii și introducerii de noi taxe pe transportul rutier comercial și alocarea de venituri pentru a sprijini investiţiile în drumuri, servicii, infrastruc­tură, inovare şi formare pro­fesională.

– Adaptarea cadrului legal, pentru a oferi certitudine ju­ridică cu privire la investiţiile realizate de către operatorii ru­tieri de transport în tehnologii inovatoare, eficiente, nepoluan­te şi sigure, pentru a se asigura că acestea oferă o rentabilitate a investiţiilor şi mijloace sufici­ente, pentru a permite un plus de inovaţie, ecologizare la sursă şi de productivitate.

– Crearea unei condiţii de concurenţă echitabilă între diferitele moduri de regle­mentare, inclusiv în ceea ce priveşte impozitarea, accize­le, TVA.

– Furnizarea unei strategii coerente de cercetare şi dez­voltare pentru transportul ru­tier, cu scopul de a îmbunătăţi eficienţa, siguranţa şi durabi­litatea viitoare.

Soluțiile IRU pentru transportul rutier de marfă:

Modificarea fără întâr­ziere a Codul Vamal al UE, pentru a permite celor 12 milioane de camioane din UE să fie autorizate să facă transport comercial în UE, prin intermediul beneficiilor oferite de Sistemul TIR. As­tăzi, comerţul UE este gesti­onat de câteva sute de expe­ditori care, prin intermediul unei garanții, controlează 99% din totalul transpor­tului de mărfuri efectuat în conformitate cu Sistemul de Comerț.

– Permiterea utilizării Sis­temului TIR în paralel cu Sis­temul de Comerț, fapt care ar genera imediat creștere, prin deblocarea a peste 600.000 de companii de transport, afectate de constrângerea de mai sus.

– Oprirea discriminării anumitor moduri de transport, reechilibrarea concurenței și asigurarea de șanse egale pentru toate modurile de transport.

– Facilitarea operatorilor de transport la fonduri pentru investiții în tehnologii nepo­luante.

 

– Creşterea eficienţei şi a capacității sistemului de transport al UE, prin standar­dizarea vehiculelor şi unităţi­lor de transport ale Sistemu­lui Modular European (SME) şi prin promovarea utilizării acestuia pentru toate cererile inter şi intramodale.

– Conectarea oricărei libe­ralizări a cabotajului cu mă­surile de armonizare conco­mitente.

Soluțiile IRU pentru transportul în comun de persoane:

– Stabilirea și promova­rea unei politici UE, pe baza obiectivelor de mişcare inte­ligentă, pentru a dubla uti­lizarea transportului rutier comun de autobuze, autocare şi taxiuri. Această politică ar genera patru milioane de noi locuri de muncă (şoferi, ma­nageri, angajaţi cu înaltă cali­ficare, mecanici, profesionişti din domeniul turismului etc.), iar în UE s-ar reduce în mod semnificativ congestionarea traficului şi numărul acciden­telor şi s-ar oferi oportunităţi sociale şi economice pentru toţi cetăţenii.

– Eliminarea impozitelor prea mari aplicate transpor­tului de călători cu autobuzul, autocarul și taxiul, precum și egalizarea acestora cu cele ale transportului aerian, în condițiile în care transportul rutier este de 10 ori mai puțin poluant.

– Furnizarea de stimulente privaților, spre a putea fi reali­zată strategia Smart Move.

– Stimularea călătoriilor între orașe cu autobuzul.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

two × 4 =