Smart Move est..." />

Smart move – program pentru un transport înțelept

Smart Move este o campanie derulată de IRU și Busworld în scopul promovării unei mai mari utilizări a autobuzelor și autocarelor.
Inițiatorii acționează pentru dublarea utilizării autobuzelor și autocarelor ca fiind mijloacele cele mai sigure, ecologice, convenabile ca preț, prietenoase în utilizare și eficiente dintre toate mijloacele de transport persoane.
Campania face parte din demersul general de sprijinire a transportului rutier, în care și transportul de marfă se confruntă cu provocările sale. Campania a coagulat eforturile a 85 de parteneri ca organizații din industria transporturilor, producători de vehicule și mii de operatori de transport persoane.
Autobuzele și autocarele, completate pe nișă de taxiuri, sunt vehiculele care realizează cel mai mare serviciu de transport persoane din lume.
În ansamblu transportul rutier asigură 4,6% din produsul intern brut al UE şi până la 10% din totalul veniturilor fiscale adică peste 370 miliarde de Euro. Aceste lucruri sunt realizate sustenabil, în comparaţie cu alte moduri de transport care sunt subvenţionate.
Există opinii care susţin că ponderea transportului cu autobuzul şi taxiul trebuie să se dubleze în următorul deceniu iar emisiile de gaze cu efect de seră să se reducă cu 60%. Campania Smart Move se derulează așadar într-un context general cu preocupări clare pentru eficientizarea mobilității persoanelor.

Carta Albă Comisiei Europene

La 28 martie 2011 Comisia Europeană a publicat Carta Albă asupra viitorului politicii de transport a UE până în 2050 sau „Harta parcursului spre o Zonă europeană unică de transport – Spre un sistem de transport eficient şi comprehensiv”.
Carta nu a reuşit, totuși, să prezinte eficient modalităţile în care transportul rutier de pasageri va fi integrat în configurația generală a transportului de persoane, în care subvenţiile sunt acum omniprezente.
Puținele măsuri de susţinere ca armonizarea TVA, restricţiile urbane de transport coordonate la nivel european, încurajarea vehiculelor ecologice, nu pot asigura toate elementele necesare transportului public de persoane la nivel european. Acesta se confruntă cu probleme de mobilitate care se agravează: schimbările climatice, conectivitate, accesibilitate, incluziune socială şi aglomerarea traficului.
Dublarea traficului cu autobuze, autocare şi taxiuri în următorii 10-15 ani este un obiectiv a cărui realizare ar mai aduce o reducere a accidentelor de circulaţie mortale cu 3000 pe an, o reducere considerabilă a celor cu răniţi, reducerea emisiilor de CO2 cu cel puţin 50 milioane tone pe an şi o reducere considerabilă a altor poluanţi, o reducere spectaculoasă a aglomerării traficului urban, ca reducere a traficului autoturismelor cu 10-15% şi crearea de 4 milioane de noi locuri de muncă.

Campania, obiectivele și măsurile

Pe lângă motivele constructive ce țin de organizare și coordonare în politici și măsuri administrative, campania lucrează și la nivelul conștientizării cetățenilor și politicienilor. Este mult de făcut și în acest sens pentru că transportul cu autocarul și autobuzul este uneori asociat cu problemele transportului rutier ca poluarea și congestionarea traficului.
Organizatorii își propun să furnizeze eșalonului politic și eșaloanelor administrative cu putere de decizie regională sau locală aspecte esențiale din transport și cifre relevante. Prin aceasta se pot stimula decizii și măsuri de încurajare a cetățenilor să folosească mai intens autocarul și autobuzul, mai degrabă decât mașinile personale. Dar o asemenea trecere este posibilă dacă sunt promovate măsuri care să sprijine industria transportului și să creeze condiții pentru exprimarea potențialului său.
O primă măsură este informarea iar suportul informativ al campaniei face un prim pas prin prezentarea datelor existente, a bunelor practici și a inițiativelor importante.
Operatorii de transport sunt pregătiți pentru creșterea activității lor dar această creștere are nevoie de sprijinul autorităților, pentru realizarea unui ansamblu de condiții ca: promovare corespunzătoare, facilități locale și regionale, integrarea autogărilor și locurilor de parcare sau centrelor de servicii.
Prioritatea mijloacelor de transport în comun pe linii speciale cu temporizare diferențiată a semafoarelor este o măsură așteptată, după succesul de care s-a bucurat în unele orașe aglomerate.
Integrarea tuturor mijloacelor de transport în comun într-o rețea gestinată unitar este o altă măsură care poate contribui substanțial la convingerea utilizatorului obișnuit. Modalitățile de taxare unitare sunt esențiale în acest sens.
Pentru ca industria transportului să rezolve dezideratul propus are nevoie de o infrastructură corespunzătoare. Terminalele intermodale sunt de mai multă vreme o necesitate pentru orice metropolă.
Un terminal intermodal bine conceput poate rezolva și cele mai dificile sarcini. Terminalul intermodal construit de chinezi pentru Olimpiada de la Beijing din 2008 este exemplul extrem de construcție care integrează la cea mai mare scară șosele, linii de tren, aeroporturi, metrouri și servicii de taxi.
Pentru a face față provocărilor, proiectanții terminalului au spart barierele organizării clasice a funcționalității unui asemenea obiectiv. Factorii de decizie de la nivel local trebuie să treacă un prim obstacol, acela al conștiintizării unor nevoi.
Un transport public eficient nu poate fi realizat decât printr-un parteneriat public-privat, ca modalitate de a realiza soluția optimă pentru un transport sustenabil și pentru un utilizator deservit în cele mai bune condiții.

Grup de lucru la nivel înalt

Grupul de lucru la nivel înalt al campaniei Smart Move a fost constituit la 29 februarie 2012 la conferința IRU de la Bruxelles. Grupul își propune să întărească cooperarea între părțile implicate în activitatea de transport persoane. Grupul se va reuni o dată la trei luni în primul său an de activitate pentru a realiza documente programatice și pentru a oferi informații relevante.
Cea mai recentă reunire a Grupului a avut loc la 17 iulie la Bruxelles și a fost stimulată de participarea activă a Președintelui Eurolines, John Gilbert. Reuniunea s-a concentrat pe problematica liniilor regulate intercity.

Distincții

Pentru promovarea campaniei și a obiectivelor sale IRU și Busworld au inițiat acordarea unor premii și distincții. Premiul Bus Excellence Award recompensează companiile de transport cu rezultate și merite excelente în transportul public urban sau interurban cu autobuzul sau autocarul. Companiile nominalizate trebuie să promoveze serviciile prin proiecte inovative de ridicare a calității și reducere a costurilor.
Premiul City Trophy Award recunoaște și răsplătește autoritățile municipale care implementează politici pentru favorizarea turismului de grup cu autocarul. Premiul Coach Tourism Innovation Award va fi oferit companiilor de transport care recunosc și promovează bunele practici care pot conduce la o mai mare utilizare a autobuzelor și autocarelor.
Cea mai importantă recunoaștere pe care o poate primi cineva este să-și vadă proiectul transformat în succes. La sfârșitul anului 2008 autoritățile din Stockholm au reinaugurat Cityterminalen, cel mai mare terminal de autobuze și autocare, la finalul unui proiect care a vizat o reconstruire de amploare cu scopul oferirii unor facilități superioare.
Terminalul este construit pe două nivele cu 19 porți rutiere. În jur de 100 000 de autobuze și autocare din și spre 500 destinații din Suedia și restul Europei beneficiază anual de serviciile sale. Premiile sau recunoașterile sunt doar contribuții simbolice pentru realizări de acest fel, care oferă cea mai mare satisfacție prin contribuția la viața comunității.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

two × two =