Aut..." />

Sistem informatic de monitorizare a mărfurilor din Ungaria

Autoritățile maghiare au adoptat unele măsuri de declarare a mișcării rutiere a mărfurilor care sunt supuse regimului de taxare și impozitare din Ungaria, de la 1 ianuarie 2015. Deoarece unele din aceste mărfuri pot fi transportate și de transportatori din terțe țări, ca România, prevederile legislative sunt valabile și pentru aceștia. Scopul acestor măsuri este de a minimiza posibilitatea de fraudă a TVA-ului. foto

Sistemul Electronic de Control al Traficului Rutier de Mărfuri (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendsze, denumit pe scurt EKAER) este sistemul care va fi folosit pentru monitorizarea operațiunilor.

Prevederi ale legislației EKAER

Analiza noilor prevederi și consultarea cu specialiști maghiari au evidențiat câteva aspecte importante pentru transportatorii români.

Noile prevederi îi afectează pe toți cei implicați în expedierea, transportul, depozitarea, recepționarea și controlul mărfurilor supuse taxării sau impozitării în Ungaria. Transportatorii români care vor transporta bunuri din Ungaria sau pentru Ungaria vor face obiectul prevederilor legislative stabilite, în timp ce transportul de mărfuri în tranzit nu este vizat.

Expeditorul sau destinatarul mărfurilor sunt cei care vor derula procedura de declarare. Ei vor trebui să fie înregistrați în sistemul EKAER și, apoi, să declare fiecare operațiune.

Unele obligații revin și transportatorului, în principal aceea de a solicita sau a primi de la expeditor sau destinatar informații despre numărul operațiunii de declarare a mărfurilor transportate. Transportatorul mai are și alte obligații ulterioare de a se conforma operațiunilor și procedurilor de control. În special în prima fază, pentru transporturile spre Ungaria, transportatorii vor trebui să se asigure că au datele corecte de contact ale destinatarului bunurilor aduse în Ungaria. Înainte de a intra în Ungaria el va trebui să intre în posesia numărului de declarație pentru operațiunea în care este implicat. Declararea operațiunii va putea fi făcută după preluarea mărfurilor de la expeditor, așa că vor fi situații în care transportatorul nu va primi acest număr chiar la plecare.

Deoarece transportul poate fi efectuat doar în baza unor documente care să certifice în mod credibil originea mărfurilor (foaie de parcurs, factură), transportatorii trebuie să știe că trebuie să fie în măsură să declare formal proprietarul mărfurilor, originea lor și să prezinte documentele de proprietate.

Expeditorii care trimit mărfurile cu vehicule cu masă totală sub 3,5 tone, dacă transportă mărfuri generale, vor fi exceptați de la obligațiile de înregistrare. Pentru produsele cu factori de risc, transportate cu camioane cu masă totală sub 3,5 tone, trebuie depuse declarațiile în noul sistem, dacă sunt depășite unele limite minimale de greutate sau valoare stabilite.

În cazul alimentelor periculoase limita de notificare este de 200 kg sau valoare de 250 000 forinti fără taxe, valori valabile pentru un proprietar. În cazul celorlalte produse periculoase limita este de 500 kg sau valoare de 1 000 000 forinți fără taxe.

Procedura de înregistrare

Operațiunile de mișcare a mărfurilor, de introducere sau scoatere din circuitul comercial al Ungariei se vor declara în noul sistem EKAER. Fiecărei operațiuni îi va fi acordat un număr în sistemul de monitorizare, pe baza declarării de către expeditor sau destinatar. Transportatorul trebuie să fie informat în legătură cu numărul alocat operațiunii în care el este implicat. Transportatorul trebuie să știe că poate face obiectul unui control de verificare a respectării procedurii. Unele situații constatate la control vor duce la sigilare a mărfii, iar transportatorul trebuie să cunoască în ce condiții se va face această operațiune. La eventualele controale, transportatorul va trebui să pună la dispoziția autorităților informațiile legale despre expeditor, destinatar, locul de încărcare/descărcare și factura mărfurilor transportate.

O încărcătură cu mai multe coduri tarifare vamale poate fi înregistrată cu un singur număr EKAER dacă ajunge la un singur beneficiar. Fiecare încărcătură parțială destinată unui beneficiar distinct trebuie înregistrată separat.

Declararea unei operațiuni este valabilă doar pentru un singur transport, pentru o perioadă de 15 zile, către un beneficiar distinct, către sau de la o singură adresă finită.

Controlul respectării prevederilor EKAER

Controlul normal de trafic din Ungaria va putea solicita date despre conformarea la cerințele noului sistem. Controlul detaliat al conformității mărfurilor transportate cu declarațiile corespunzătoare acestora este efectuat de autoritatea de stat vamală și de impozitare. Chiar dacă un control de trafic uzual constată neconcordanțe în privința declarațiilor EKAER, eventuala măsură de sechestrare sau sigilare a mărfurilor transportate este decisă și aplicată doar de autoritatea vamală sau de impozitare.

Toate controalele pot constatata eventuale neconcordanțe. Măsurile de sechestrare, sigilare, amendare sau altele pot fi dispuse doar de autoritatea de stat vamală sau de impozitare. Măsura de amendare se aplică doar prin proces verbal, în prezența contribuabilului vizat sau reprezentantului, împuternicitului sau angajatului acestuia. Când aceste condiții sunt îndeplinite, măsura poate fi pusă în executare. Până la prezentarea unor clarificări, transportatorii români nu trebuie să semneze procese verbale de dispunere a unor amenzi, la rubrica identificată cu mențiunea de Reprezentant al contribuabilului.

Transportatorul nu trebuie să îndepărteze sigiliul aplicat de autoritea vamală, altfel decât cu aprobarea acesteia.

Noile prevederi sunt aplicabile de la 1 ianuarie 2015.  Consecințele legale ale lipsei de conformare la prevederile EKAER se vor aplica începând cu 1 februarie 2015, cu excepția îndepărtării neautorizate a sigiliului.

Au fost editate instrucțiuni în mai multe limbi, inclusiv în limba română, pentru a ajuta transportatorii să se conformeze la noile prevederi. Varianta în limba română o găsiți la: www.ekaer.hu/ro/.

Sursa: ARTRI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

17 + thirteen =