Traficul auto creşte c..." />

Senzori pentru monitorizarea traficului

Traficul auto creşte constant şi asigurarea unor condiţii normale pentru circulaţia autovehiculelor reprezintă o responsabilitate majoră a guvernelor.

Monitorizarea trafi­cului de autovehicule actual nu poate fi rea­lizată fără ajutorul senzorilor. Există o gamă largă de senzori, care pot fi utilizaţi în acest scop: senzori pentru determinarea vitezei, dimensiunilor vehicule­lor (lungime, lăţime, înălţime), greutăţii, senzori de proximi­tate, camere video cu software dedicat etc.. De obicei, se utili­zează mai multe tipuri de sen­zori pentru o singură locaţie, în scopul determinării mai multor parametri.

Pe autostrăzi, se mai mon­tează şi senzori pentru deter­minarea condiţiilor locale de mediu (tempe­ratură, umiditate, ceaţă, polei, poluare etc.). Semnalul de ieşire al senzorilor e achiziţionat şi prelucrat pe calculatoare cu o interfaţă adec­vată şi programe dedicate. După prelucrare, da­tele sunt înregistrate şi transmise autorităţilor (prin cablu sau prin radio). Contravenienţii pot fi identificaţi şi înregistraţi automat, chiar fără a fi scoşi din trafic.

Prin procesarea imaginilor video preluate de către camere, cu ajutorul unui software adecvat, se pot obţine multe informaţii utile: tipul autove­hiculului şi încadrarea sa într-o anumită catego­rie, numărul de circulaţie, prezicerea traiectoriei probabile pentru perioade scurte de timp, semna­larea unui eventual comportament anormal (care se manifestă prin schimbări bruşte ale traiectori­ei şi / sau vitezei) etc..

Camerele video în infraroşu pot furniza date privind funcţiona­rea anormală a unor lagăre, a unor pneuri etc., care se supraîn­călzesc din cauza frecărilor prea mari (fig. 3). Se poate afirma că ansamblul camerele video – teh­nică de procesare a imaginilor furnizează mult mai multe date decât simple imagini şi poate fi considerat ca un veritabil senzor pentru monitorizarea traficului.

Există senzori cu laser, care pot determina adâncimea profi­lului benzii de rulare. Senzorii lucrează fără să perturbe tra­ficul. În majoritatea cazurilor, prezenţa lor nici nu poate fipercepută de către conducătorii auto.

În cadrul proiectului FP7 ASSET-ROAD (Advanced Safety and Driver Support în Essential Road Transport), la care a participat și Universita­tea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, alături de alți 18 par­teneri din Germania, Finlanda, Suedia, Italia, Franța, Irlanda, Marea Britanie, Austria, Un­garia, Tanzania și India, s-au realizat mai multe tipuri de noi senzori pentru monitorizarea traficului, între care se remar­că în primul rând cei de cântă­rire în mișcare.

Proiectul s-a desfășurat în pe­rioada anilor 2008 – 2011. Valoa­rea totală a proiectului a fost de peste opt milioane de euro. Ima­ginile în infraroșu, prezentate în fig. 3, au fost realizate în cadrul acestui proiect. Datorită avanta­jelor pe care le prezintă, moni­torizarea traficului cu ajutorul senzorilor se va dezvolta tot mai mult și va avea un impact din ce în ce mai mare asupra fluidității și siguranței traficului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

5 × three =