Summitul a identifi..." />

“Seamless Transport: Making Connections” – 2012

Declaraţia miniştrilor transporturilor la summitul
“Seamless Transport: Making Connections” – 2012

În zilele de 2 – 4 mai 2012, la Leipzig, a avut loc importantul summit anual organizat de „Forumul Internaţional pentru Transporturi” sub titlul „Seamless Transport: Making Connections” („Transportul integrat: realizarea conexiunilor”). foto
Evenimentul a fost un adevărat tur de forţă. De miercuri, 2 mai, începând de la ora 9.00, până vineri, 4 mai,  ora 12.30, participanţii au audiat şi dezbătut aproape 50 de luări de poziţie. Activităţile din cele trei zile au fost organizate după cum urmează.
Prima zi a fost dedicată „înţelegerii problemelor” (understanding the issues). A doua, „luării de măsuri” (taking action) iar a treia „conectării oraşelor şi regiunilor” (conecting cities and regions).
La sfârşitul summitului, miniştrii şi specialiştii participanţi au semnat o declaraţie complexă, asupra căreia merită să ne oprim. Înainte de a pătrunde în textul de la Leipzig, să mai spunem că summitul a identificat cinci teme de importanţă majoră pentru vremea noastră: „viitorul transportului auto, pirateria pe mare, siguranţa navelor de croazieră, cenuşa vulcanică şi potenţialele crize”.
Transportul integrat (seamless transport), spune documentul în fraza de deschidere, reprezintă „viziunea ambiţioasă şi de forţă a viitorului sistemului de transport”. De ce? Din pricina interconectivităţii pe care o presupune şi a serviciilor integrate. Acestea la un loc, spun miniştrii Transporturilor, reprezintă premise pentru dezvoltare şi creştere economică.
Întrucât situaţia transportului actual generează o serie de fricţiuni legate de „structurile multiple de proprietate, de punctele internaţionale de trecere la frontieră” ş.a.m.d.,  semnatarii declaraţiei au concluzionat următoarele:
pentru prosperitatea economică, pentru protecţia mediului, pentru siguranţa şi securitatea societăţii, este important un sistem sustenabil al Transporturilor;
abilitatea de a călători şi a transporta mai multe bunuri, folosind o gamă largă a modalităţilor de transport, cu impedimente minime, e dorinţa fundamentală a utilizatorilor;
discrepanţe substanţiale în dezvoltarea sistemelor de transport din ţări şi regiuni diferite rămân în continuare active;
blocajele rămân şi ele, împiedicând eficienţa sistemelor de transport.
MINIŞTRII
îşi reasumă în textul de faţă responsabilitatea stabilirii unor cadre politice şi instituţionale apte să genereze cooperare interguvernamentală şi la nivel privat, factori cheie pentru un transport integrat şi pentru servicii sustenabile;
hotărăsc, de asemenea, cooperarea între toate nivelurile de guvernare și între sectoarele industriei, în țările lor și în afara granițelor, cu intenția de a oferi un mod mai eficient de a conecta modurile de transport și sistemele care servesc mai bine oamenii, piețele și comerțul;
sunt de acord că îmbunătățirea conectivității transporturilor va contribui la realizarea următoarelor obiective politice prioritare:
consolidarea economiei prin investiţii în infrastructură, care vor genera locuri de muncă, prin creşterea şi îmbunătăţirea schimbului de informaţii, care ar genera o mai mare productivitate;
facilitatea intensificării comerţului, prin managementul integrat al vămilor, prin îmbunătăţirea coordonării între autorităţi, prin reducerea barierelor puse schimburilor;
îmbunătățirea accesului la serviciile de ocupare a a forței de muncă, la educație și la cele comunitare, printr-o mai bună coordonare între guverne şi autorităţi locale;
furnizarea unui sistem de transport fluid de circulație a persoanelor și a bunurilor, prin elaborarea unor planuri de contingenţă la nivel local, naţional şi internaţional;
asigurarea unui viitor durabil pentru transporturi, prin conexiuni eficiente între sistemul de transport şi sursele de energie din reţelele energetice inteligente.
Declaraţia se termină cu decizia miniştrilor de a se orienta spre politici integratoare pentru viitorul Transporturilor.
Să încheiem şi noi cu câteva observaţii. Summitul de la Leipzig poate reprezinta un moment de cotitură pentru evoluţia Transporturilor. O astfel de „gândire integratoare” (seamless thinking) ar putea genera o viziune altruistă, favorabilă nu doar naţiunilor bogate, ci şi popoarelor sărace. 
În plan economic aceasta ar consolida comerţul, ar spori cererea şi producţia. Pe de altă parte, trebuie evitată ideologia globalizării, care de dragul consumerismului poate devora identităţi naţionale. Datele actuale ale transporturilor sunt, fără îndoială, indicatori obiectivi ai societăţii contemporane.
Aceştia semnalează, pe de o parte, gradul de conservatorism al vremii noastre, iar pe de altă parte gradul de neoliberalism. Abordarea de la Leipzig păstrează un echilibru între cele două viziuni economico – politice, chiar dacă pare că tinde spre o schimbare radicală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

14 − six =