Principal..." />

Reguli privind importul de produse în Uniunea Vamală

O delegaţie a ARTRI a participat în 14 martie 2013 la seminarul organizat de Camera de Comer Bílaterală Româno – Rusă, în parteneriat cu Consiliul Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, privind regulile Uniunii vamale referitoare la importul de produse.

Seminarul a fost condus de Tatiana Tihon, secretar general al CCBRR alături de reprezentanţii consulari ai ţărilor membre ale uniunii vamale: Igor Sidorov – consilier economic la ambasada Rusiei, Valeryi Mrochek, consilier economic la ambasada Belarusului şi Yerzan Bertayev, consilier economic la ambasada Kazahstanului la Bucureşti.

Aceştia au făcut o prezentare amplă a ţărilor membre ale Uniunii, cu date statistice privind relaţiile economice bilaterale după care Tatiana Tihon a prezentat un material referitor la legislaţia vamală a Uniunii unde a punctat principalele aspecte care trebuie reţinute de cei care doresc să exporte/importe produse în/din Uniunea vamală.

Pentru comercianți, producători, reprezentanți vamali, transportatori, sunt prevăzute următoarele simplificări vamale:

• Se reduce perioada de înregistrare a declarației vamale de la trei la două zile;

• Termenul de plată a taxelor vamale și a impozitelor este stabilit ca fiind egal cu termenul de depozitare temporară – respectiv până la patru luni. În Tariful Vamal al Rusiei era stabilit termenul de plată – 15 zile;

• Declarantul are posibilitatea să facă modificări în declarația vamală înainte și după eliberarea mărfurilor;

• Institutul de Proceduri Simplificate Speciale înlocuieste Institutul de Operator Economic Autorizat, care va avea următoarele atributii:

•• să întocmească documentele pentru tranzitul de mărfuri, fără a face depozit de bani/garanţie;

•• să elibereze mărfurile înainte de depunerea declarației vamale. Plățile vor fi făcute la momentul depunerii declarației, ceea ce reprezintă o perioadă de grație de 10 la 40 de zile, când nu se percepe dobândă;

•• să depoziteze temporar mărfurile în depozite, în aer liber și în alte zone ale operatorului economic autorizat;

•• să efectueze operațiuni vamale referitoare la eliberarea marfurilor din vama în depozite, în aer liber și în alte zone ale operatorului economic autorizat.

În acest caz, operatorii economici autorizati vor face un depozit/garantie pentru cel puțin un milion de euro în vederea înscrierii în registrul corespunzător.

• Pe termen lung agentii economici au posibilitatea de a-şi desfăşura activitatea în orice locaţie a unui stat membru al uniunii vamale;

• Transportul – intrarea mărfurilor pe teritoriul Uniunii – se face la granița exterioară a Uniunii vamale, mergând până la locația destinatarului, indiferent de teritoriul statului uniunii vamale, pe care se gaseşte aceasta;

• Transportatorii vamali au dreptul de a circula în întreg teritoriul Uniunii vamale, fără a fi supuşi unui control intern pe teritoriul fiecăruia dintre membrii uniunii vamale. Acest lucru reduce suma depozitului/garantiei pentru operatorii de transport vamali de la 20 de milioane ruble, la 200 de mii de euro, iar operatorul feroviar este scutit de depozit/garanţie pentru transportul mărfurilor;

• Valoarea garanției declarantului vamal se reduce de la 50 milioane ruble la 1 milion de euro;

• Este exclusă prevederea conform căreia contractul de asigurare să fie folosit ca o garanţie a plăţii în vamă;

• Containerele vor fi încadrate ca mijloace de transport, ceea ce va elimina un număr semnificativ de probleme referitoare la controlul de admitere temporară a containerelor;

• Referitor la impozitele indirecte și mecanismele de plată ale acestora pentru exporturi și importuri, precum și executarea de lucrări, prestarea de servicii în Uniunea vamală, acestea sunt de competenţa Ministerelor de Finanțe și ale Serviciilor Fiscale ale statelor Uniunii. Competența autorităților vamale se refera la accize, pentru mărfurile supuse marcării cu timbre de accize (ștampile de evidenta și de control, alte insemne);

• În viitorul apropiat, nu se prevede unificarea cotelor de TVA din statele membre ale uniunii vamale;

• Controalele veterinare, sanitare și fitosanitare sunt în afara competențelor autorităților vamale;

• Decizia din 06.10.2007 № 1 prevede emiterea unui singur certificat de origine a mărfurilor din ţările Uniunii vamale care va fi documentul care confirmă originea mărfurilor din uniunea vamală, precum și măsuri de recunoaștere a unui singur certificat de origine a mărfurilor din uniunea vamală de către terţe ţări.

• Importul de bunuri destinate expoziții lor și târgurilor se va face cu aplicarea legislației naționale și internaționale. În prezent, nu poate fi stabilită procedura de import de mărfuri cu ajutorul carnetului ATA pe teritoriul Uniunii Vamale (nu sunt membre ale Conventiei ATA toate statele Uniunii).Pentru Federația Rusă prevederile pentru utlizarea carnetului ATA rămân aceleași. Pentru celelalte state membre se aplica legislaţia fiecărui stat referitoare la intrarea marfurilor destinate târgurilor şi expoziţiilor;

• Răspunderea solidară pentru plata taxelor vamale a declarantului și a brokerului vamal, în Federația Rusă va continua. Este prevăzută o perioadă de tranziție de un an în care Republica Belarus şi Kazahstan vor introduce aceeași răspundere solidara a declarantului şi a brokerului vamal;

• În conformitate cu paragraful 4 al articolului 10 din Acordul privind introducerea și punerea în aplicare a măsurilor referitoare la comerțul exterior cu bunuri în teritoriul vamal unic cu terte țări, din 9 iunie 2009, lipsa licentei de import este motiv de refuz de vămuire a mărfurilor. Licența de import trebuie să fie obținuta înainte de trecerea frontierei vamale a mărfurilor importate;

• În cazul în care anumite documente, aferente declarației vamale, nu pot fi prezentate în momentul depunerii declarației vamale, la cererea motivată a declarantului, autoritatea vamală autorizează depunerea acestor documente înainte de acordarea liberului de vamă, iar în unele cazuri, prevăzute de legislația statelor membre ale Uniunii, si după acordarea liberului de vamă a mărfurilor;

• Certificarea si analiza produselor: sunt admise la comercializare pe teritoriul vamal unic, cu excepția cazului în care au fost stabilite proceduri de evaluare a conformității, în oricare dintre statele membre, cu următoarele condiții:

•• certificarea de catre un organ de certificare inregistrat într-un Registru unic;

•• testarea în laboratoare de testare (centre), incluse în Registrul unificat;

•• certificatele de conformitate și declarațiile de conformitate vor avea un format unitar.

Delegaţia ARTRI a adresat o serie de întrebări referitoare la restricţiile impuse de Federaţia Rusă pieţei de transport şi posibilităţile dezvoltării cooperării bilaterale pe acest fond.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

2 × three =