Un centr..." />

Platformă informatică de legătură cu ţara a Diasporei

Un centru unic de contact şi sprijin pentru românii din străinătate ar trebui să fie funcţional începând din luna iunie a anului viitor. Proiectul va costa peste 17,6 milioane de lei (fără TVA), din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fonduri Sociale e de peste 14,9 milioane de lei.

Desigur, pentru că minimum 500 de lucrători din Ministerul Afacerilor Externe (MAE), consuli şi funcţionari consulari, vor fi primii ce vor utiliza platforma implementată, sistemul are o componentă securizată.

Aceasta înseamnă că toate persoanele fizice şi juridice implicate în proiect au fost verificate cu atenţie. Scopul proiectului e realizarea unei comunicări mai eficiente cu cetăţenii români de peste hotare, centralizarea problemelor sesizate şi monitorizarea modului cum sunt ele soluţionate de personalul MAE.

Vor fi integrate următoarele servicii într-un punct unic de contact: preluarea cererilor cetăţenilor, pe cazuistica specifică, prin telefon, Internet, e-mail, instant messaging.

Unde e posibil, cetăţenii vor putea încărca în sistem copii scanate ale documentelor necesare soluţionării cererilor; clasificarea şi tratarea cazurilor pe diversele canale de comunicare; oferirea de informaţii specifice on-site; transmiterea de mesaje automate de răspuns la cazurile semnalate (e-mail, telefon) la cetăţeni, unde e posibil.

Avantajele sistemului
• Eficientizarea comunicării MAE – cetăţean
• Consultanţă consulară imediată şi consultanţă juridică la problemele semnalate. Oferirea de informaţii consulare
• Direcţionarea cetăţenilor la organismele locale/naţionale pentru soluţionare, prin sistemul informatic
• Semnalarea cazurilor deosebite direct organelor abilitate naţionale (MAE, MAI) sau celor locale de urgenţă (poliţie, ambulanţă, pompieri etc.)

Proiectul va fi implementat de asocierea QBS, S&T, Novensys şi Siveco

Proiectul este în curs de derulare, în faza instalării hardware și software achiziționate. Se estimează că încheierea etapei se va realiza la începutul anului 2014, iar operaționalizarea efectivă a Centrului de Contact și Suport va fi făcută până în mai 2014.

Termenul-limită din contract pentru implementare: 1 iulie 2014. Rambursarea cheltuielilor eligibile se va face de către Autoritatea de Management responsabilă, pe un grafic ce prevede trei etape: februarie, mai şi iulie 2014.

Grupul-ţintă: Trei milioane de români din diaspora
Proiectul se adresează celor peste trei milioane de cetăţeni români cu domiciliul definitiv sau temporar în străinătate şi celor 500 de lucrători consulari MAE, consuli şi funcţionari consulari, ce vor utiliza platforma.

Va fi implementat un sistem informatic de preluare unitară a cererilor cetăţenilor. O infrastructură hardware şi software va asigura securitatea sistemului. Acesta va integra totalitatea serviciilor consulare oferite cetăţenilor români din afara frontierelor.

Oferta declarată câștigătoare, la contractului de achiziție publică având ca obiect „Achiziție pentru implementarea «Centru de Contact si Suport al Cetățenilor Români din Străinătate – CCSCRS» din Fondul Social European – PODCA – Îmbunătățirea calității si eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare”, cod SMIS 32663, e cea depusă de asocierea Quality Business Solutions SRL – S&T România SRL – Novensys Dynamics SRL – Siveco România SRL.

Banii vin de la FSE, pe POS DCA, Axa 2
Proiectul e cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative pe anii 2007 – 2013, Axa prioritară 2, „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice”, cu accentul pe descentralizare.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) e de 17.612.385 de lei, din care 14.970.527,25 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE, iar 2.641.857,75 lei e cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

La finalizarea implementării, sistemul informatic va fi administrat de direcțiile specializate din MAE. Toate produsele software licențiate vor beneficia de suport tehnic din partea producătorului pe întreaga perioada de desfășurare a proiectului.

Perioada de garanție pentru toate dezvoltările de componente software oferite trebuie să fie 60 de luni, de la data de acceptanţă provizorie a sistemului informatic.

Garanția sistemului de comunicații e de minimum 60 de luni de la semnarea acceptanţei provizorii de către autoritatea contractantă.

În MAE se va înfiinţa un centru de contact şi suport, unde agenţii de call center vor răspunde la apelurile cetăţenilor 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. La fiecare reprezentanţă diplomatică, se va livra infrastructura necesară interconectării cu centrul de contact şi se va asigura punerea în funcţiune a soluţiei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

14 + 7 =