Peste..." />

Peste 7.000 de firme înscrise pentru ajutorul de minimis

Peste 7.100 de firme au depus cereri pentru a obţine finanţare de la stat în cadrul schemei de minimis. Cum numărul e foarte mare, la solicitarea mediului de afaceri, Departamentul pentru IMM, Mediul de Afaceri şi Turism a decis să nu-i mai pună la cheltuială pe cei ce au un punctaj ceva mai mic.

Întrucât întocmirea documentaţiei aferente cererii de acord pentru finanţare presupune costuri ridicate (raport ANEVAR, autentificare documente, extras de carte funciară etc.), pentru a limita efortul financiar depus de către aplicanţi, societăţile ce au obţinut un punctaj mai mic de 90 de puncte nu sunt obligate să depună cererea de acord şi documentaţia aferentă în zece zile lucrătoare de la primirea scrisorii de înştiinţare privind admiterea la verificarea administrativă şi de eligibilitate, emisă pe 28 ianuarie.

Acestora li se vor solicita documentele printr-o nouă scrisoare, emisă ulterior, în aceleaşi condiţii, în cazul suplimentării bugetului sau dacă vor exista renunţări sau respingeri.

Societăţile cu punctaj mai mic de 90 de puncte, ce au depus sau doresc să depună documentaţia în baza scrisorii de înştiinţare emisă pe 28 ianuarie, pot face acest lucru. Documentele lor rămân valabile, cu posibilitatea actualizării.

Societăţile ce au obţinut un punctaj mai mare sau egal cu 90 de puncte sunt obligate să depună cererea de acord pentru finanţare împreună cu documentaţia aferentă până cel târziu pe 12 februarie, ora 16.00.

Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor de la bugetul de stat, sub formă de sume nerambursabile, în procent de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 100.000 de euro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

5 × 4 =