CEMT este acum Internationa..." />

Organism CEMT cu atribuții sporite

Organizația CEMT are un nume nou: International Transport Forum. Cum schimbarea de nume nu este decât expresia intrării într-o nouă etapă, oficialii organizației promovează un proiect care propune o revizuire a sistemului, nu doar intervențiile periodice asupra cotelor de autorizații.

Scopul – menținerea funcționalității contingentului și creșterea disciplinei în operațiunile CEMT, sub forma creșterii calității operațiunilor de transport CEMT

Oficialii organizației exprimaseră în mai multe rânduri nemulțumirea pentru rezultatele modeste în creșterea calității în transporturile CEMT. În afara susținerii camioanelor performante prin cote sporite de autorizații, nu au fost înregistrate progrese majore. Nemulțumirea cea mai mare vine din aplicarea legislației sociale. Statele non-UE sunt considerate parteneri neconsecvenți, ce nu fac nici măcar un schimb de informații eficient.

Documentul ITF/TMB/TR/SOC(2012)5 propune o dezbatere extinsă a prevederilor CEMT ce sunt apreciate a nu fi fost folosite eficient. Esența schimbărilor propuse e promovarea unor criterii de acces la autorizațiile CEMT, similar cu criteriile de acces la piață din UE. Transportatorii acceptați ce primesc autorizații CEMT ar urma să fie monitorizați permanent pentru respectarea regulilor Convenției.

Conducerea ITF are în vedere în primul rând întărirea criteriilor de calitate din relația cu statele semnatare, de la care așteaptă o implicare mai mare în promovarea calității, controlului și sancționării. Criteriile de acces sunt cunoscute statelor UE, fiincă se regăsesc în legislația lor: capacitatea profesională a societății, pregătirea managerului și a șoferilor. Criteriile pot face obiectul unei anexe, care să promoveze măsurile stabilite, cu perturbarea minimă a stabilității sistemului.

 

Repere din anexă

Documentul are structura clasică a unui proiect legislativ, ce începe cu descrierea termenilor, la care observăm originea comunitară a inițiativei. Nici descrierea condițiilor referitoare la societate, manageri și șoferi nu conține surprize. Capitolul 3 se referă la disciplina operațiunilor CEMT sau, conform inițiatorilor, la creșterea calității operațiunilor. Statele semnatare trebuie să desemneze o structură abilitată să supravegheze operațiunile CEMT, să ia măsurile necesare și să transmită mai departe informațiile relevante.

Pentru transportatorul din UE aceste lucruri sunt oarecum surprinzătoare, deoarece în fiecare stat membru sunt structuri clare cu asemenea atribuții. Registrele naționale ale operatorilor ar trebui să schimbe informații eficient, inclusiv elctronic. Măsura trebuie extinsă la întregul schimb de informații pentru operativitate. Schimbul de informații trebuie să funcționeze și îl înțelegem în alt context, dacă analizăm prevederea ce stabilește pentru Secretariatul CEMT dreptul de a solicita informații de la autoritățile din statele semnatare. Secretariatul ar trebui să intervină în relațiile bilaterale numai la disfuncționalități.

Toate măsurile promovate sau întărite par a avea în vedere statele non-UE, în care, prin acest sistem de autorizații apreciat, să fie promovate practicile din UE. Promovarea bunelor practici a început deja în UE și a fost completată cu clasificărea abaterilor de la legislația socială. Pentru statele non-UE, se au în vedere practici din întreaga activitate a organismelor de control. Din spusele transportatorilor ce merg spre Est, controlul în trafic e destul de problematic în statele din zonă.

 

Dezbaterile

Nimeni nu se așteaptă ca dezbaterile să fie fără probleme. Preocupate de contingente și restricții, statele din afara UE vor primi cu ostilitate propunerile. Unele aspecte vor fi dezbătute activ și de membrii UE, în special atestatele prevăzute a fi emise conform noilor criterii calitative. Transportatorii UE sunt deranjați de complicațiile birocratice, iar la atestate nu există suficiente informații, din care să reiasă dacă vor fi documente suplimentare sau dacă acelea existente corespund.

Alte preocupări sunt legate de aplicarea criteriilor și sancțiunilor asupra transportatorului CEMT. Cum vor fi analizate abaterile la CEMT și cele generale? Cum va fi tratat parcul normal față de cel CEMT? Cum se vor aplica restricțiile? Toate pozițiile CEMT vor fi legate de interesul transportatorilor pentru aceste autorizații. Cum acest interes e mare, chiar dacă statele vor încerca să boicoteze birocratizarea excesivă vor face eforturi de conformare. Dacă ar fi să ne raportăm doar la transportatori, problema cea mai urgentă ar fi cea a restricțiilor impuse de unele state.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

13 − eight =