O nouă asociație TIR a aderat la Rețeaua Internațională de Arbitraj înființată de TAT

Tribunalul Arbitral în Transporturi de pe lângă ARTRI și Asociația Georgiană a Transportatorilor Rutieri – GIRCA au semnat miercuri, 25 mai, la București, Acordul cadru de parteneriat privind susţinerea şi promovarea soluţionării litigiilor din transporturi și activitățile auxiliare prin intermediul arbitrajului specializat, asigurat de către Tribunalul Arbitral în Transporturi (TAT). Documenul a fost semnat de către Gia Tsipuria, Secretarul general al GIRCA, respectiv Florinel Andrei, Secretarul general al ARTRI, în numele TAT.

„Prin semnarea acestui parteneriat strategic, Rețeaua Internațională de Arbitraj a TAT oferă o acoperire extinsă pentru soluționarea cu celeritate a litigiilor din țările riverane Mării Negre. Acest obiectiv major a fost îndeplinit într-un timp foarte scurt, dovadă că arbitrajul specializat oferit de către TAT este vital pentru industria transporturilor și a activităților auxiliare. Ne bucură și ne onorează, în mod deosebit, acest parteneriat cu Asociația Georgiană a Transportatorilor Rutieri – GIRCA, reprezentată de seamă a industriei transporturilor rutiere în Eurasia și membră a IRU ”, a declarat Florinel Andrei.

„Asociația noastră a făcut primul pas în extinderea Rețelei Internaționale de Arbitraj a TAT. Deciziile irevocabile ale arbitrajului specializat reprezintă un avantaj foarte important pentru transportatori, deoarece acestea vor putea fi puse în aplicare de către executorii judecătorești din Georgia și din orice altă țară, care face parte din Rețeaua TAT, în cel mai scurt timp. Este o inovație mult așteptată de către transportatorii din țările Europei de Est și din bazinul Mării Negre, unde încă mai au loc multe abuzuri, iar procesele de judecată prea îndelungate afectează această industrie”, a declarat domnul Gia Tsipuria.

GIRCA, Tbilisi este cea de-a doua mare asociație membră a IRU care face parte din Rețeaua Internațională de Arbitraj înființată de Tribunalul Arbitral în Transporturi, după ce, în luna aprilie, un Acord cadru de parteneriat similar a fost semnat cu Asociația Transportatorilor Rutieri Internaționali din Ucraina – AsMAP, Kiev.
***
Tribunalul Arbitral în Transporturi de pe lângă Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale este o instituție arbitrală specializată în soluționarea prin arbitraj a litigiilor în materia transporturilor și activităților auxiliare transporturilor (activități ale caselor de expediții, activități ale comisionarilor vamali, depozitări, manipulări, servicii de poștă și curierat etc.). În îndeplinirea rolului său de a furniza o jurisdicție alternativă cu caracter privat specializată în cele peste 120 de țări Părți Contractante la Convenția pentru recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine (New York, 1958), Tribunalul Arbitral în Transporturi asigură soluționarea cu celeritate și imparțialitate a litigiilor izvorând din raporturile juridice de transport și activități auxiliare transporturilor, precum și din alte litigii cu privire la care competența de soluționare a fost încredințată acestuia.

ARTRI și GIRCA sunt Asociațiile naționale garante pentru aplicarea în România respectiv, în Georgia, a Convenției vamale referitoare la transportul internațional al mărfurilor sub acoperirea Carnetului TIR (Convenția TIR).

Sursa: www.artri.info 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

seventeen − seven =