Noile amendamente transpun în legislația națio..." />

Noul Cod Rutier

Legea nr. 203/2012 pentru modificarea şi completarea OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 760 din 12 noiembrie 2012, după ce a fost adoptată de deputaţi la final de octombrie şi de senatori în septembrie. Valabile din ianuarie 2013, noile amendamente transpun în legislația națională prevederi din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată).

Noutăți

Articolele noi nu aduc modificări substanțiale Codului Rutier, ci completează prevederile naționale, pentru o aliniere la cele europene. Introducerea vizitei medicale la reînnoirea permisului de conducere e cea mai importantă modificare, prin faptul că dovedește o mare preocupare pentru siguranța rutieră. Până acum, șoferii mai vârstnici trebuiau doar să urmărească cu grijă data de expirare a permisului, pentru că depășirea datei implica și vizita medicală.

Existau destui șoferi ce evitau în mod clar vizita medicală, iar una dintre explicații era legată de posibile afecțiuni.

Introducerea obligativității permisului pentru scuterele mici și alte vehicule asimilate este modificarea cu cele mai mari implicații. Pentru conducerea acestor vehicule, e necesar un permis de categoria AM, ce poate fi obţinut doar de tinerii care au cel puţin 16 ani împliniţi.

Permisul AM este valabil 10 ani, iar obţinerea lui depinde de susţinerea unei probe teoretice de verificare a cunoştinţelor, dar şi a unei probe practice de verificare a aptitudinilor şi comportamentului.

Prin introducerea acestei prevederi, se recunoaște indirect că sănătatea civică a unor participanți la trafic nu era corespunzătoare. Termenul de sănătate civică e folosit pentru a face o paralelă cu preocuparea pentru sănătatea fizică, ce trebuie verificată la reînnoirea permisului. Lipsiți de multe dintre constrângerile resimțite de șoferii cu permis, care comit abateri, scuteriștii au un comportament destul de libertin și foarte riscant în trafic.

În ultimii doi ani, numai conducătorii de mopede au produs 5.201 evenimente rutiere, în urma cărora şi-au pierdut viaţa 242 de persoane şi alte 5.733 au suferit vătămări corporale.

Responsabilitatea mai mare a motocicliștilor arată că existența permisului e un factor care produce influență, prin ceea ce a implicat obținerea lui. Orice îndepărtare de vârsta teribilismului este utilă pentru responsabilizarea la eliberarea permisului, așa că și creșterea vârstei pentru permisul motocicliștilor la 24 de ani respectă aceeași regulă.

Reglementarea bicicliștilor aduce din nou această categorie în atenția generală. În special în orașe, bicicliștii sunt tot mai numeroși, iar argumentele lor sunt aglomerarea urbană și poluarea – concepte cu greutate în percepția publică. Potrivit noilor reglementări, categoriile şi subcategoriile de vehicule pentru care au fost emise permise de conducere anterior datei de 19 ianuarie 2013 se echivalează cu cele de vehicule pentru care se eliberează permise după această dată.

Ce lipsește?

Îmbunătățirea codului rutier este o măsură menită a sprijini realizarea unor obiective din strategia rutieră. Pe scurt, putem spune că este subordonată scopului de a proteja viața. Ceea ce lipsește nu poate fi completat doar pe cale legislativă.

România și Europa vin după un deceniu în care programul de reducere a accidentelor rutiere mortale cu 50% nu s-a finalizat cu succes. Noua strategie rutieră pentru perioada anilor 2011 – 2020 așteaptă încă să fie adoptată.

Este adevărat că recentele modificări au fost prevăzute ca parte integrantă a strategiei, iar startegia pare astfel a da roade. Problema nu este aceea că nu este aprobată, ci că, din primele constatări, autoritățile centrale și locale care fac parte din procesul de elaborare nu au arătat suficient interes pentru procesul de consultare inițiat.

Creșterea sancțiuinilor rutiere trebuie corelată cu procesul european de armonizare a interpretării legislative și procedurale. După cum se poate deja constata din domeniile pentru care s-au promovat deja recomandări de armonizare, se încearcă aprecierea unitară a unora dintre abaterile considerate mai grave. Ideea este cea a judecării cu un sistem unitar de apreciere. Categorisirea rezultată este apoi amendată cu salariul mediu pe economie și nu cred că cineva ar putea decide salturi mari față de valorile europene.

Țările care au avut rezultate mai bune decât România nu au urcat amețitor amenzile și nici nu au venit cu vreo altă măsură suprinzătoare. Aceste țări, pentru care exemplul Franței este cel mai reprezentativ, au abordat toate prevederile stabilite, iar autoritățile de la toate nivelele s-au implicat.

Prin permisul pentru mopede se trimite încă o categorie de participanți la trafic la un proces de instruire și verificare. Este insuficient, pentru că acolo unde accidentele au scăzut cu 50% există o preocupare pentru un proces de educare permanent. Din acest proces, ar trebui ca un nivel de conștientizare mai ridicat să fie câștigul principal.

Șoferii profesioniști participă la cursuri de pregătire și perfecționare profesională și sunt supuși unor proceduri de atestare. Pentru cealaltă categorie de șoferi existau prea puține programe.

Noua strategie începe educația rutieră de la cele mai mici grupe de vârstă, ce sunt supuse instruirii școlare. Dar nu numai instituțiile de învățământ sunt avute în vedere, procesul fiind orientat spre toate grupurile de risc.

Prevederea iniţială privind dreptul proprietarilor de autovehicule înmatriculate în străinătate de a circula doar 90 de zile pe an în România cu plăcuţe de înmatriculare străine a fost eliminată, pentru a se stabili dacă este respectată legislaţia europeană.

Este o pierdere pentru siguranța de pe șosele, pentru că, similar cu cei de pe mopede, orice șofer care se simte exceptat de la ceva are un comportament schimbat. A prevalat prezumția că românii cu mașini din Bulgaria sunt oameni cinstiți și faptul că drepturile lor de cetățeni europeni trebuie respectate.

Modificările Codului Rutier pot ajuta la protejarea vieții, dar rezultatele așteptate implică mai mult decât atât. Traficul este al tuturor participanților, iar calitatea lui e o obligație care revine tuturor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

nine + 12 =