Art. 7 Se înf..." />

Lista noilor ministere. Reorganizarea Guvernului

[…]

Art. 7
Se înfiinţează Ministerul Transporturilor, prin reorganizarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(10) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine este unitate de achiziţii centralizate, în sensul art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, în scopul achiziţiei produselor, serviciilor sau lucrărilor aferente proiectelor de infrastructură desemnate prin hotărâre a Guvernului.

[…]

Art. 17
(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. trece de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine. Statul român îşi exercită drepturile şi obligaţiile în calitate de deţinător al acţiunilor Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. prin Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine.

(2) Se autorizează Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine să mandateze reprezentanţii săi în Adunarea Generală a Acţionarilor a Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. să aprobe toate operaţiunile şi demersurile necesare pentru divizarea acestei societăţi şi constituirea a două noi companii naţionale, respectiv Compania Naţională de Autostrăzi – S.A. şi Compania Naţională de Drumuri Naţionale – S.A.

(3) Compania Naţională de Autostrăzi – S.A. se constituie în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine.

(4) Compania Naţională de Drumuri Naţionale – S.A. se constituie în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

[…]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

one × five =