José Viegas, secretar general International Transport Forum: „Transporturile trebuie să fie pe creasta valului schimbării”

Interviu cu José Viegas, secretar general al International Transport Forum, despre care e impactul schimbării rapide a lumii asupra Transporturilor şi cum ar trebui să reacţioneze sectorul.

 Daniel MAZILU

„Transport într-o lume în curs de schimbare” sau „transport pentru o lume în curs de schimbare”? Care sunt cele mai importan­te diferenţe, în viziunea dv.?

Omniprezenţa schimbării e poate caracteristica dominantă a tim­pului nostru. Concepţia conform căreia, între două ere de reconfi­gurări sociale, economice şi tehno­logice, vor fi perioade de relativă stabilitate şi calm este acum pusă sub semnul întrebării. Ai putea fi tentat să afirmi că vechea noţiune marxistă a revoluţiei permanente e într-o neaşteptată revenire, sub o înfăţişare diferită, definite de citatul „schimbarea e aici şi acum”. Global privind lucrurile, sectorul Transporturilor se regăseşte într-o schimbare dramatică de mediu economic, în care şoferii, aflaţi uneori dincolo de noul tip de con­trol de reglementare, se adaptea­ză. Utilizarea tehnologiei informa­ţiei este un exemplu evident. Dar şi demografia şi, desigur, mutaţiile de putere economică spre Asia.

Însă lumea nu poate să-şi asume sisteme de transport rămase în urma dezvoltării umane. Trans­portul este prea important pentru viitorul nostru. Gândiţi-vă numai la problema urbanizării: în urmă­toarele trei decade, numărul de locuitori din mediul citadin va creşte la 80% din populaţia lumii, de la circa 50% acum. Oraşele emergente pot fi motoarele dez­voltării economice şi oportunităţi sociale. Dar dacă infrastructura urbană şi serviciile nu vor ţine pa­sul cu creşterea generală, oraşele vor deveni locuri ale sărăciei şi mizeriei. Transporturile trebuie să fie pe creasta valului schimbărilor ce au loc acum. Trebuie să gândim, să planificăm şi să implementăm sisteme de transport care să ajute la apariţia unei lumi mai bune mâine, astfel încât să avem cu adevărat transporturi pentru o lume în schimbare.

Noua societate, noua energie, noi tehnologii. Suntem noi pregătiţi să ne punem la dispoziţie resursele în acest proiect atât de dinamic?

Resursele insuficiente sunt călcâiul lui Ahile al sistemelor de transport. Situaţia e agravată şi de criza financiară globală, desigur, dar e şi o chestiune structurală care trebuie să aibă a face, printre altele, cu schimbările demografice. OECD estimează că sunt necesare, până în anul 2030, 11 trilioane de dolari americani doar pentru investiţiile în infrastructura de transport. Unele state investesc masiv în expan­siune, totuşi nu e foarte clar dacă aceste investiţii sunt sustenabile. Reţelele de drumuri în expansiune, de exemplu, ar putea să nu fie cea mai inteligentă mişcare, într-un moment în care nivelul cererii deautovehicule este în scădere în economiile avansate.

Aşa că, chiar acolo unde există o expansiune rapidă a mobilităţii indi­viduale, a avea mai multe maşini pe mai multe drumuri nu pare a fi cel mai inteligent plan. Multe servicii, prin care transportul permite acce­sul şi asigură incluziunea socială, se luptă cu costurile. Principiul „userul plăteşte” este politic dificil de imple­mentat, ca şi incluziunea de externa­lităţi, rezultând în structuri de preţ exagerate şi stimulente greşite.

Ceea ce vedem în ţări cu infra­structură foarte dezvoltată e că se confruntă cu probleme de între­ţinere şi se uzează. Aşa că trebuie transferaţi bani pentru întreţine­re, care nu vor mai fi disponibili pentru noi investiţii în concepte de transport mai avansate pentru lumea de mâine. Cu fonduri publice restrânse în viitorul previzibil în multe state, provo­carea va fi să dezvolţi proiecte care oferă profituri pe termen lung, interesante pentru investitorii publici şi privaţi, ce demonstrează că servesc interesul public.

Sisteme de Transport Inteligente, Big Data, control global vs. viaţă privată, umanitate, demnitate. Suntem noi gata să renunţăm la tradiţiile şi credinţele noastre? Pentru ce anume?

Nu sunt sigur că e o chestiune de convingere. Forţele inovaţiei în Transporturi se schimbă dramatic. Acum 200 de ani, schimbarea însemna motorul cu aburi şi producţia de oţel, care au permis dezvoltarea căii fera­te şi au oferit omenirii prima victorie asupra spaţiului şi timpului. Acum 100 de ani, uleiul mineral şi motorul cu combustie au dus la dezvoltarea automobilului şi a mobilităţii individuale, dând o libertate de mişcare de neimaginat anterior pentru milioane de oameni.

Aceste (r)evoluţii au fost posibile în bună măsură da­torită dezvoltării ingineriei mecanice. Azi, tehnologia trenurilor, maşinilor şi avioanelor e foarte avansată şi progresele făcute azi sunt mici. Adevărata schimbare s-a mutat pe ceva mai greu tangibil: inovaţia digitală. Transportul de-abia începe să asimileze că tehnolo­gia digitală este mai mult decât un sprijin, care per­mite injecţia optimizată a carburantului sau planifi­carea trenurilor. Digitalizarea a orice schimbă modul în care pot fi organizate serviciile de transport, cu o combinaţie mai lesnicioasă de cerere de pasageri şi servicii de transport de marfă, cu un impact foarte profund pe costurile transportului, pe gradul de încărcare al vehiculelor şi finalmente pe aglomerarea traficului şi scăderea emisiilor.

În paralel, dacă evoluţiile în domeniul conducerii automate vor continua, de exemplu, profesiunea de şofer – fie el de tramvai, autobuz sau taxi, poate să dispară. Deci sunt beneficii, dar şi costuri. Potenţialul de încălcări ale vieţii private e una dintre chestiunile ce merită o atenţie mărită. Este important să nu în­chidem ochii la potenţialul destructiv al schimbărilor tehnologice. Aceasta ar trebui să fie o parte normală a explorării şi înţelegerii mai bune a oportunităţilor pe care, inevitabil, schimbarea le oferă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

two × 4 =