Ro..." />

Franţa ne acuză de dumping social în transporturile rutiere

România e încă una dintre puţinele ţări UE ce nu se loveşte de o lipsă reală de conducători auto. Cauza? Nu atât numărul lor mare, cât faptul că afacerile din Transporturi nu mai sunt atât de strălucite. Implicaţiile sociale ale industriei Transporturilor, dar şi cabotajul, au făcut obiectul Consiliului informal al miniştrilor de Transporturi, ce a avut loc luna trecută la Atena.

Idei frumoase la înfi­inţarea Europei unite, precum libertatea aface­rilor, a forţei de muncă sau libera concurenţă riscă să devină doar poveşti, în condiţiile unor dispu­te, neînţelegeri, provocări econo­mice, diferenţe substanţiale între Vestul mai dezvoltat al Europei şi Estul sărac. Goana după profit, presiunile marilor transportatori pe guvernele naţionale, lobby-ul marilor companii de transport distorsionează principiile frumoa­se invocate de liderii UE.

Principiile ajung să fie invocate doar când există şi interes comercial. Acestea devin obiecte de jonglerii ideologice şi sfârşesc prin a fi uitate, dacă interesul e contrar. Sub presiunea deficitului de conducători auto la nivelul continentului şi a salariilor mult mai mici plătite în Est, industria UE a transporturilor rutie­re fierbe. Dacă ar putea să angajeze şoferii din estul Europei cu salariile din ţările lor de baştină, sărăcia din Est ar fi bună pentru Vest şi, desigur, dacă nu s-ar permite migrarea şoferilor din Europa de Est, s-ar putea invoca libertatea de circulaţie a forţei de muncă.

Deoarece sindicatele nu permit însă plata unor sa­larii mai mici conducătorilor auto din estul Europei, şoferii estici rămân angajaţi în mare parte în ţările lor, pe salarii mai mici.

Vestul pune presiune pe creşterea salariilor, afirmând că plata unor sume mai mici conducătorilor auto reprezintă dumping social. Acuza a fost adusă recent de Fran­ţa transportatorilor rutieri din Ro­mânia şi Polonia.

Când sunt bune salariile mici din Est?

Nivelul de salarizare a conducă­torilor auto din Europa de Est a constituit, în cadrul discuţiilor de la Atena, unul dintre motivele de nemulţumire exprimate de mi­niştrii Transporturilor din ţările occidentale. Miniştrii vestici nu au şoptit însă o vorbă despre cum folosesc în interes propriu situaţia firmele din ţările lor. Există prac­tici prin care firmele vestice evită plata unor salarii la nivelul celor convenite cu sindicatele lor. Ast­fel, sunt situaţii în care companii de transporturi din UE semnea­ză cu firmele româneşti contracte privind cooptarea de conducători auto pentru Europa de vest. Firma românească procură şi angajează şoferi de tir în România, pe care ulterior îi detaşează la firma din UE. De regulă, aceştia primesc salariul minim din România, plus diurna pentru detaşare la firma din UE. Aceasta îi foloseşte ca şo­feri de camion şi virează banii companiei româneşti. Astfel se evită plata unor salarii mari conducătorilor auto, la nivelul celor impuse de sindicate.

Acuze de dumping

Prezent la discuţiile de la Atena, ministrul Trans­porturilor, Dan Şova, a trebui să răspundă public unor acuze de dumping, venite de la colegi din vestul Europei. „România (…) a luat notă de preocupările Franței și ale altor state, privind armonizarea poli­ticilor sociale în transportul rutier.(…) Protecția so­cială, riscul pierderii locurilor de muncă și riscul de delocalizare sunt subiecte ale agendei publice, care revin frecvent în dezbatere în toa­te statele membre, nu numai în relație cu transportul”, au afirmat oficialii ministerului într-un co­municat remis presei.

În dispute, România s-a putut baza pe sprijinul Poloniei, ţară ce întâmpină o situaţie similară cu a României. Salariile mici sunt consecinţa unei situaţii economi­ce particulare, nu instrumente de dumping, a explicat colegilor săi din UE ministrul Şova. „România susține poziția Poloniei referitoare la faptul că diferențele între nive­lurile salariilor șoferilor din diferi­te state membre sunt determinate de situația economică specifică fiecărui stat în parte. Existența acestor diferențe nu trebuie con­siderată dumping social. În plus, datorită mecanismelor economi­ei de piață procesul convergenței salariilor e unul relativ rapid“, a declarat demnitarul.

România va încerca să corecteze abuzurile apărute în urma diferenţelor salariale, precum practica detaşă­rilor de personal. „Situația socială a lucrătorilor din transporturi e un punct central al mandatului meu și România susține necesitatea unei întăriri a contro­lului, inclusiv în contextul negocierilor pe marginea directivei referitoare la controlul aplicării directivei privind detașarea lucrătorilor”, spune ministrul.

Şova a afirmat: „În acest fel, se va asigura protecția necesară șoferilor implicați în operațiuni de trans­port internațional sau în alte state membre. Această nouă directivă completează un cadru legislativ deja suficient de precis și permite practic combaterea abu­zurilor și fraudelor, inclusiv în transportul rutier. (…) Trebuie să ne orientăm eforturile, pentru a întări co­laborarea dintre autoritățile din statele membre, pen­tru a îmbunătăți politicile și practicile de control.(…) România e gata să ia parte la o discuție serioasă pe această temă, care să analizeze cu atenție modul de aplicare a regulilor existente și practicile de control în transportul rutier“.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

five + 11 =