Secretariatul Ge..." />
fonduri europene transport

Fonduri europene pentru reducerea birocrației

Secretariatul General al Guvernului  desfășoară un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013.

Secretariatul General al Guvernului  desfășoară un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013. Proiectul este pe Axa prioritară 1, „Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice” și are denumirea „Măsurarea costurilor administrative și identificarea sarcinilor administrative aferente legislației în domeniul reglementat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii”.

Secretariatul General al Guvernului are ca misiune îmbunătățirea sistemului de elaborare, coordonare și planificare a politicilor publice la nivelul administrației centrale. Activitatea acestei instituții are impact asupra întregului proces legislativ.

Obiectivul

Lăsând la o parte formulările oficiale, obligatorii pentru acest tip de proiecte, obiectivul este evaluarea efortului făcut de transportatori pentru a se conforma cerințelor legislative și identificarea unor modalități de scădere a costurilor. Ceea ce-și propune inițiatorul e lăudabil, constituind chiar o premieră pentru domeniul Transporturilor.

Cerințele legislative la care trebuie să se conformeze transportatorii sunt acum expresia unui proces de reglementare mai amplu, inițiat prin organismele UE. Totuși, o parte a configurației legislative de detaliu este lăsată la latitudinea autorităților naționale, iar unele reglementări sunt specific românești. În aceste prevederi se pot găsi și aspecte prea complicate, redundante sau prea costisitoare. Pentru unele din acestea se pot găsi variante mai eficiente.

Cel mai mare câștig poate fi al transportatorului, care dorește să se concentreze pe partea esențială a activității sale – cea economică. Simplificarea celorlalte activități administrative pe care trebuie să le facă îi scutește timpul necesar și se poate aprecia chiar în bani economisiți. În același timp, simplificarea procesului administrativ se traduce în reducerea efortului organizatoric și, în final, de personal pentru autoritățile implicate.

Activități ale proiectului

Pentru o mai ușoară înțelegere a proiectului, activitatea de bază poate fi apreciată ca o detaliere a tuturor obligațiilor din legislație, până la stadiul de activități simple, care trebuie făcute de transportator.

Pentru a face operațiuni de transport internațional de mărfuri, un transportator trebuie să dețină la bordul fiecărui camion un set de documente.

copia conformă a licenței de transport
documentul de transport CMR
autorizațiile de transport internațional
legitimația de serviciu
contractul de închiriere sau leasing
certificatul de poluare
certificatul de competență profesională
inspecția tehnică internațională

Pentru fiecare din documente, transportatorul trebuie să facă demersuri administrative, ce pot fi apoi detaliate în activități simple: formulare de completat, cereri de depus, copii, legalizări, deplasări la instituții. Dacă facem totalul în timp și bani, rezultatul e semnificativ. În lista de mai sus, avem cel puțin două exemple de birocrație care împovărează transportatorul: copia conformă după licența de transport și autorizațiile de transport internațional.

Copia conformă e un document ce ar fi putut fi simplificat, pentru a nu se ajunge ca un transportator să facă un demers administrativ și să plătească 300 de lei pentru fiecare camion. Orice schimbare în documentația firmei, care are implicație asupra camionului respectiv, duce la obligația de a cere o nouă copie conformă. Procesul de repartizare și distribuire a autorizațiilor de transport internațional e cel mai birocratizat. Pentru aceste procese și pentru altele ca ele, analiza de fond și detaliu trebuie să arate care sunt imperativele ce au dus la fiecare activitate, obligație sau document solicitat transportatorului. Analiza de detaliu poate lăsa neschimbate activitățile ce țin de fondul problemei, dar poate elimina complicațiile inutile sau care costă prea mult.

În activitatea curentă a fiecărei structuri administrative, chiar la nivelul guvernelor, se aplică numeroase simplificări. Controlul fiscal de fond diferențiat, ca periodicitate pe clase de operatori economici, poate fi privit și ca un exemplu de simplificare procedurală.

Revenind la activitățile concrete ale proiectului, să o prezentăm pe cea care ar putea constitui chiar esența demersului: consultarea transportatorului. Executantul proiectului va contacta transportatori specifici fiecărei reglementări analizate și va face o evaluare a activităților derulate, inclusiv cu timp necesar și cheltuieli implicate. Din totalul realizat se obține media, care dă imaginea efortului administrativ, tradus apoi în bani. Fiecare procedură simplificată e apreciată și în economiile realizate, fiind argumentul pentru eventualele decizii politice de ajustare legislativă.

Proiectul nu va duce direct la schimbările evocate, dar va furniza aparatului guvernamental sau ministerial informațiile necesare pentru decizie. Operațiuni similare au fost derulate și la nivelul altor ministere.

ARTRI sprijină public și la nivel de specialitate activitatea Secretariatului General al Guvernului și transmite un îndemn tuturor transportatorilor care sunt implicați, de a colabora cu convingere la activitățile de consultare. Nici un fel de informații despre identitatea respondentului nu sunt stocate sau folosite în alt scop decât în interesul proiectului. Tot efortul depus este, în final, în beneficiul tuturor transportatorilor și e gândit să nu aducă nici un fel de atingere poziției și conduitei acestora.

Din experiența altora

Prima tangență cu datele proiectului poate lăsa pe transportator fără poziționarea clară a activității. State care au o experiență administrativă democratică de peste 100 de ani neîntrerupți au parcurs deja activităţi similare. Economiile realizate de aceste state și de către sectorul privat ne ajută cel mai bine să poziționăm și demersul nostru: simplificarea unor procese birocratice și realizarea unor economii.

În anul 2003, povara administrativă totală în Olanda era estimată la 16 miliarde de euro. Prin activități de evaluare finalizate cu decizii de simplificare, ea s-a redus, în perioada anilor 2003 – 2007, cu 25%, adică patru miliardede euro. Între anii 2007 și 2011 s-a mai realizat o reducere cu trei miliarde de euro, însemnând 22% și sunt planuri ca acele opt miliarde – povara administrativă curentă – să mai fie reduse în continuare.

Abordarea profesionistă realizată de Secretariatul General al Guvernului și echipa specializată implicată în implementare arată dorința unor rezultate relevante. Aceste rezultate vor ajunge însă la nivelul decizional care în Olanda a putut face diferența între aspirație și realizare: nivelul politic. Unele complicații birocratice înseamnă bani în plus la buget sau la structuri autonome din subordinea ministerială sau guvernamentală. Tăierea acestor fonduri se va face cu greutate, chiar dacă acești bani sunt oricum cheltuiți cu aparatul birocratic care le realizează. Putem spera că planurile guvernamentale de reducere a sarcinilor administrative cu 25% să facă posibile astfel de decizii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

nine + 5 =