Într-o perioadă în care regiunea noastră..." />

Drum bun prin Belarus

Într-o perioadă în care regiunea noastră este destul de tensionată, întâlnirea bilaterală cu Belarus a venit ca un element de speranță. Simbolic poate fi privită așa, dar mai important e aspectul practic al ei pentru cei care merg spre Rusia. Pe 21 şi 22 mai 2014, delegațiile celor două state s-au întâlnit la București.

Un dialog purtat cândva în surdină cu partene­rii din Belarus a devenit tot mai important în ultimii ani. Aceasta deși ultima comisie ruti­eră mixtă a avut loc în anul 2009, iar urgențele vin din zone diferi­te: din transportul de persoane în tranzit – pentru belaruși, respectiv din tranzitul mărfurilor în tranzit – pentru noi.

Câteva date economice

La 31 decembrie 2013, volumul total al schimburilor comerciale ale României cu Belarus a fostde 130,16 milioane de dolari, din care exporturile au fost de 39,31 milioane de dolari şi importurile 90,85 milioane de dolari. Şase grupe de produse concentrează aproape 90% din exporturile ro­mâneşti în Republica Belarus: Maşini şi aparate, Echipamente electrice şi părţi, Produse ale indus­triei chimice şi conexe, Lemn, Cărbune de lemn, Mase plastice, Cauciuc și articole, Metale comune şi articole, Produse vegetale. Principalele grupe de produse importate sunt: Metale comune și arti­cole, Produse minerale, Vehicule, Echipamente de transport, Lemn, Cărbune de lemn, Produse ale industriei chimice și conexe.

Evoluția contingentului

Comparația cu anul 2007 ara­tă că traficul direct de mărfuri este la un nivel stabil, dar cu o creștere a celui de tranzit. În 2007, veneau în România trans­portatori belaruși în 436 de cur­se, pentru ca anul trecut să fie 538 de curse. De la 894 de tranzi­te în anul 2007, s-a ajuns la 1.972 anul trecut, când s-au schimbat 450 – 500 de terțe. Acordul bilateral nu permite liberalizarea, dar interesul bila­teral a ridicat contingentul până acum la nivelul necesar ambelor părți. Partea belarusă este intere­sată de creșterea numărului autorizațiilor pentru serviciile ocazionale neliberalizate de transport de persoane. Anul trecut au primit peste 700. Cifra e în creștere constantă.

Transportatorii români se plâng de lipsa unor informaţii clare privind gabaritele şi greutăţile pe axe ale maşinilor valabile în Belarus, limitările de tonaj vara, în special pentru transportul mărfu­rilor specializate (frigorifice). Într-o sesizare pri­mită, se menţionează cazul unor restricții de şase tone pe axă, deşi din construcţie, fără încărcătu­ră, vehiculul are masa pe axa respectivă de 6,06 t. Partea belarusă a explicat că limitele sunt obliga­torii pentru toţi transportatorii, inclusiv belaruşii fiind uneori afectați de aceeași problemă.

Contingente și înțelegeri

Pentru partea română s-au stabilit 3.400 de autorizații universale (bilaterale și de tranzit) fără plată. Au fost stabilite 500 de terțe și 100 de autori­zaţii pentru transportul de pasageri neliberalizat. Contingentul belarușilor, mai mic la universale (2.900), egal la terțe, a fost echilibrat de contin­gentul de 600 de autorizații pentru persoane.

Contingentul respectiv e considerat preliminar pentru anul 2015. Părţile au convenit ca, dacă se consideră necesară creşterea contingentului de autorizaţii fără plată, să transmită în cursul acestui an solicitările privitoare la contingentul pentru anul viitor, astfel încât autorităţile compe­tente să poată face demersurile necesare în astfel de cazuri.

Fiecare țară are propriile nevoi. Există preocu­parea pentru termenii unui nou acord, realizat în conformitate cu realitățile, exigențele și provocări­le momentului. Un nou acord ar ține cont de carac­terul turistic al unora dintre cursele de persoane din Belarus. Până la noul acord sau până la sem­narea Acordului Interbus, partea română a arătat disponibilitate în soluționarea eventualelor nevoi suplimentare.

Partea română a solicitat partenerilor utiliza­rea, în prestarea unor astfel de servicii pe teritoriul României, a maşinilor mai puţin poluante. Ţara noastră a mai solicitat părţii belaruse să accep­te minimum 10 zile de la eliberarea autorizaţiei CEMT până la actualizarea pe siteul ITF/CEMT a listei cuprinzând autorizaţia CEMT.

 

În contextul economic și strategic actual, ARTRI a sprijinit din timp eforturile oficialilor din minister. Pe baza unei bune colaborări cu asociația parteneră (BAMAP), dar și prin continuarea unor contacte directe cu autoritățile belaruse, mijlocite de însărcinatul cu afaceri a. i. al Republicii Belarus în România, domnul Serghei Molunov, au fost configurate elemente economice care să apropie nevoile și așteptările ambelor părți. Prin toate aceste eforturi, Belarus devine un stat mult mai vizibil în România, ARTRI și oficialitățile noastre găsind la ministerul de profil o echipă profesionistă și o necesară deschidere.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

three × four =