Ministerul Transporturilor şi Inf..." />

Dotarea cu anvelope de iarnă

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), alături de ARR şi RAR, au informat încă din vara anului trecut că a intrat în vigoare OG 5/2011 privind obligativitatea dotării autovehiculelor cu anvelope de iarnă, lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate, când circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei. Reamintim aceste noi reglementări, fiindcă ne pregătim de o nouă iarnă.

Noua legislaţie a fost publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 80, pe 31 ianuarie a.c., asigurându-se nouă luni pentru ca toţi cei vizaţi să se conformeze. Având în vedere unele prezentări distorsionate, MTI a precizat:

1. Scopul noii legislaţiei e creşterea siguran­ţei pe drumurile publice iarna şi reducerea vic­timelor, din cauza echipării necorespunzătoare a vehiculelor pe drumuri cu zăpadă, gheaţă sau polei. MTI consideră că noua lege va salva vieţi şi va reduce costurile pentru deblocarea dru­murilor publice iarna. Creşterea siguranţei e fa­cilitată, având în vedere că anvelopele de iarnă îmbunătăţesc conduita vehicului în sezonul rece, micşorează spaţiul de frânare şi menţin vehiculul pe traiectorie. În acelaşi timp, lanţurile sunt con­traindicate pe gheaţă, iar utilizarea lor dăunează anvelopelor şi deteriorează covorul asfaltic.

2. Conform art. IV din OG 5/2011, obligativita­tea dotării cu anvelope de iarnă, lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate pe drumu­rile cu zăpadă, gheaţă sau polei intră în vigoare de la 1 noiembrie 2011. Legiuitorul nu a prevăzut expres un interval de timp în care vehiculele să fie dotate cu anvelope de iarnă. În concluzie, dotarea nu depinde de o anumită perioadă de timp, ci de condiţiile meteo.

3. Şoferul trebuie să cumpere anvelope omo­logate, în concordanţă cu cele înscrise de RAR în cartea de identitate a vehiculului, care poartă marcajul M+S (sau M.S, sau M&S). Nu se recomandă anvelope second-hand mai vechi de patru – cinci ani sau la care înălţimea profilului e mai mică de 4 mm.

4. Verificarea anvelopelor de către inspectorii ARR/RAR poate dura cel mult 15 minute, fără a se verifica integral starea tehnică a maşinii.

5. Anvelopele „all seasons” sau 4S, ca şi cele Alpin, Mountain sau Winter pot fi acceptate dacă au marcajul specific anvelopelor de zăpadă (M+S, M.S., M&S), conform Directivei 92/23/CE privind pneurile vehiculelor şi remorcilor acestora, pre­cum şi montarea lor, Regulamentului CEE-ONU nr. 30 sau Regulamentului CEE-ONU nr. 54.

6. La vehiculele de marfă cu masă totală maximă autorizată de peste 3,5 tone şi cele de transport de persoane cu peste nouă locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, sanc­ţiunea pentru nerespectarea prevederilor legale se aplică, după caz, operatorilor de transport / întreprinderilor sau conducătorilor auto de către inspectorii de trafic ai ARR sau reprezentanţii Poliţiei Rutiere, conform OUG 109/2005. Amen­da este 2.500 – 4.000 de lei şi e venit integral la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz. Dacă fapta are ca efect şi blocarea unui drum, sancţiunea contravenţională e de 5.000 – 8.000 de lei, plus costurile intervenţiei de degajare a sectorului de drum.

7. Statele europene ce stabilesc obligativita­tea generală de utilizare a anvelopelor de iarnă în anumite perioade calendaristice şi în funcţie de condiţiile meteorologice sunt Finlanda, Es­tonia, Letonia, Lituania, Bosnia-Herţegovina şi Slovenia. Două state au reguli chiar mai stricte: utilizarea nu e condiţionată de vreme: Suedia şi Norvegia. Obligaţia priveşte doar proprii cetăţeni / rezidenţi. Statele europene ce stabilesc obligati­vitatea parţială de utilizare a anvelopelor de iar­nă, când condiţiile o impun (drumuri acoperite cu gheaţă / zăpadă / mâzgă / brumă / polei), indife­rent de perioada calendaristică, sunt Germania, Austria, Slovacia, Cehia, Italia, Norvegia, Unga­ria, Franţa şi Spania. Statele europene care doar recomandă utilizarea anvelopelor de iarnă sunt Polonia, Portugalia, Belgia, Olanda, Bulgaria, Lu­xemburg, Marea Britanie, Irlanda, Danemarca şi Grecia. În mare parte din aceste state, e obligato­rie utilizarea de lanţuri unde sunt marcaje rutiere în acest sens (Polonia, Portugalia, Bulgaria).

Cum îi recunoaştem pe inspectori?

Trebuie să ştim cum trebuie să se prezinte un inspector de la ISCTR când vrea să ne verifice. Ar fi ideal ca asemenea controale, efectuate la Iaşi, să nu se repete la Târgu-Frumos sau invers. Dacă ne-a verificat un echipaj la Chiajna, controlul să nu se repete la Buftea sau invers.

Din nefericire, nu precizează asemenea lucruri nici Ordinul 976 din 29.11.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul şi însemnele uniformei inspectorilor, dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control utilizate de inspectorii ISCTR, precum şi a modelului legitimaţiei nominale de control a inspectorilor ISCTR.

 

Documentul a fost emis de MTI şi publicat în Monitorul Oficial 856 din 5 decembrie 2011. A fost elaborat şi adoptat în temeiul prevederilor art. 10 din OG 26/2011 privind înfiinţarea ISCTR, ale art. 22 alin. (5) şi art. 24 alin. (4) din anexa nr. 1, „Regulament de organizare şi funcţionare a ISCTR“, la HG 1.088/2011, privind organizarea şi funcţionarea ISCTR şi ale art. 5 alin. (4) din HG 76/2009, privind organizarea şi funcţionarea MTI, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 1

Se aprobă Regulamentul privind modelul şi în­semnele uniformei inspectorilor, dotarea şi inscrip­ţionarea autovehiculelor de control utilizate de către inspectorii ISCTR, prevăzute în Anexa nr. 1.

ART. 2

Se aprobă modelul, forma şi conţinutul legiti­maţiei nominale de control a inspectorilor ISCTR, prevăzut în Anexa nr. 2.

ART. 3

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din pre­zentul ordin.

ART. 4

ISCTR va duce la îndeplinire prevederile prezen­tului ordin.

ART. 5

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului Transporturilor şi Infrastructu­rii 1.279/2009, pentru aprobarea Regulamentului privind modelul şi însemnele uniformei, modul de acordare şi portul acesteia de către inspectorii ARR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7, din 6 ianuarie 2010, se abrogă.

ART. 6

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii

Anca Daniela Boagiu

Bucureşti, 29 noiembrie 2011.

Nr. 976.

ANEXA1

REGULAMENT

privindmodelul şi însemnele uniformei inspectorilor, dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control, utilizate de către inspectorii ISCTR.

CAP. I

Modelul şi însemnele uniformei inspectorilor

ART. 1

(1) Uniforma de serviciu cu însemnele specifice se compune din:

a) pantalon de culoare albastră cu următoarele caracteristici:

(i) pantalonul de vară e din tercot hidrofobizat, compoziţie 67% ± 5% poliester şi 33% ± 5% bum­bac, densitate 190 – 10% g/mý;

(ii) pantalonul de iarnă e din tercot hidrofobizat, compoziţie 67% ± 5% poliester şi 33% ± 5% bum­bac, densitate 211 +15% g/mý;

(iii) pantalonul are croiala dreaptă, fără man­şetă, e prevăzut cu două buzunare oblice laterale şi altele două la spate, iar găicile de la curea vor avea o lăţime de 3,5 cm şi vor fi prinse la capăt cu un nasture;

b) cămaşă confecţionată în două variante:

(i) cu mânecă lungă – din tercot sofian bleu, 67% ± 5% poliester şi 33% ± 5% bumbac, densitate 183 – 10% g/mý. Cămăşile sunt croite drept şi sunt cu epoleţi, guler şi două buzunare cu clapetă şi nas­ture, exterior pe piept, în partea stângă şi dreaptă. În faţă, în dreptul pieptului şi în spate, în dreptul omoplaţilor, cămaşa e prevăzută cu o dungă subţire de culoare albastră. Mânecile lungi sunt prevăzute cu manşete care se închid cu doi nasturi bleu, mici, din plastic;

(ii) cu mânecă scurtă – din tercot sofian bleu, compoziţie 67% ± 5% poliester şi 33% ± 5% bum­bac, densitate 183 – 15% g/mý. Cămăşile sunt drepte, prevăzute cu epoleţi, guler şi două buzunare cu cla­petă şi nasture, exterior pe piept, în partea stângă şi dreaptă. În faţă, în dreptul pieptului şi în spate, în dreptul omoplaţilor, cămaşa e prevăzută cu o dungă subţire albastră;

c) pulover din lână 75% ± 10% acril 25%- 10%, fineţe 5-8, culoare albastră. Platca din zona omoplaţilor şi zona coatelor va fi dublată cu tercot albastru;

d) curea din piele neagră, lată de 3,5 cm;

e) cravată albastră din poliester 100%;

f) scurtă albastră cu mesadă şi guler pentru toamnă-iarnă, din piele de vacă, ce are aplicată pe mâneca stângă emblema ISCTR. În faţă, în dreptul pieptului, e prevăzută cu o dungă reflec­torizantă de un centimetru, ce se continuă pe spa­te, în dreptul omoplaţilor. Prevăzută cu mesadă albastră detaşabilă şi guler de blană sintetică;

g) caschetă din stofă teflonată albastră, com­poziţie 45% + 10% lână şi 55%-10% poliester, cu cozoroc de 6 cm din plastic negru, cu şnur galben împletit, iar pe partea din faţă aplicată emblema mică. Prevăzută şi cu o husă din material imper­meabil albastru, ce acoperă calota, necesară pe timp ploios;

h) căciulă albastră din blană sintetică. La partea din faţă e aplicată emblema mică, simi­lară cu cascheta;

i) vestă de vară fluorescent-reflectorizan­tă galben-citron, având în partea de jos două dungi reflectorizante de 5 cm, conform STAS EN 471/2003, personalizată atât la partea din faţă, cât şi la cea din spate, cu înscrisul „INSPECTO­RATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER“;

j) bluzon pentru primăvară-toamnă fluores­cent-reflectorizant, cu mesadă şi mâneci detaşa­bile, pe care se aplică dungi din material special reflectorizant gri-deschis, personalizat atât în faţă, cât şi în spate, cu înscrisul „INSPECTO­RATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER“. Mesada detaşabilă are densitatea vatelinei de 150 g/mý;

k) scurtă de iarnă fluorescent-reflectorizantă galben-citron, pe care se aplică dungi reflecto­rizante gri-deschis, personalizată atât în faţă, cât şi în spate, cu înscrisul „INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANS­PORTUL RUTIER“. Căptuşeala matlasată are densitatea vatelinei de 150 g/mý;

l) mănuşi confecţionate din piele de culoare neagră;

m) geantă neagră pentru documente, din pie­le. Geanta are două compartimente, o singură încuietoare metalică pe mijloc, iar în stânga-sus e inscripţionată cu emblema „ISCTR“.

(2) Însemnele specifice:

a) ecusonul, conform modelului din anexa A, e din material textil, având brodate cu galben pe fond albastru numărul legitimaţiei de control, numele şi iniţiala prenumelui inspectorului. Dimensiunile ecu­sonului sunt de 80 mm lăţime şi 30 mm înălţime. Ecusonul e purtat în stânga, pe pieptul bluzonului, vestei şi scurtei;

b) emblema „ISCTR“, conform modelului din anexa B, e brodată şi confecţionată în două va­riante:

(i) 88 mm înălţime şi de 70 mm lăţime – pe braţul stâng al cămăşii cu mânecă scurtă, al ce­lei cu mânecă lungă, al puloverului, al scurtei, al scurtei cu mesadă şi guler pentru toamnă-iarnă al bluzonului;

(ii) 50 mm înălţime şi 40 mm lăţime – pe partea central-frontală a caschetei şi căciulii.

(3) În timpul inspecţiei şi controlului în trafic, inspectorii ISCTR au obligaţia de a purta echipa­mentul de protecţie care, în funcţie de anotimp, se compune din:

a) vestă de vară fluorescent-reflectorizantă;

b) bluzon pentru primăvară-toamnă fluorescent-reflectorizant, cu mâneci detaşabile;

c) scurtă pentru iarnă fluorescent-reflectorizantă;

d) baston reflectorizant.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

14 − five =