Transportul în UE rămâne o afacere în care multe..." />

Despre amenzi

Transportul în UE rămâne o afacere în care multe elemente naționale sunt contraproductive. În aplicarea sancțiunilor pentru abaterile de la legislație se poate observa cel mai bine aceasta.

Problemele se referă la aprecierea gravității abaterilor, nivelul amenzilor și procedurile de control și aplicare. Unele aspecte sunt pe masa legislativului european, altele trebuie rezolvate la nivel național.

Categorisirea amenzilor

Pe 4 decembrie 2011 a intrat în vigoare Regulamentul 1071/2009/EC referitor la  accesul la piață, cu prevederi referitoare și la Registrul European al Operatorilor de Transport. În aprilie 2013 s-a lucrat la cea mai nouă variantă de categorisire a amenzilor.

Abaterile de la prevederile legislative sunt grupate pe categorii de activități și zone de responsabilitate: timp de conducere și odihnă; folosirea tahografului; condiții de muncă; mase și dimensiuni; verificare tehnică; viteze de deplasare; certificări; permis de conducere; mărfuri periculoase; acces la piață.

Nivelul abaterilor și sancțiunilor e determinat pe baza efectelor asupra siguranței rutiere, în special când se crează un risc asupra vieții sau sănătății celorlalți, pe baza premeditării sau acțiunilor de ascundere a faptelor.

Abaterile sunt clasificate ca foarte grave (VSI –very serious infringements), grave (SI) și minore (MI). VSI sunt categorie aparte și sunt tratate în mod particular. Cele minore sunt apreciate ca sancționabile doar prin amenzi.

Următorii factori trebuie luați în considerare când se determină pragul de decizie asupra pierderii bunei reputații și, ca urmare, se decide retragerea licenței: gravitatea abaterii (foarte gravă și gravă), timpul luat în considerare (un an) și numărul șoferilor.

Sunt propuse următoarele echivalențe:

-4 SI / șofer / an = 1 VSI
-2 VSI / șofer / an = 1 abatere deosebit de gravă (major serious infringement – MSI)

Cu cât crește numărul camioanelor, crește și frecvența abaterilor, așa că au fost făcute ajustări. Suspendarea unui transportator nu poate fi făcută pentru abateri a căror evitare e clar în afara posibilității de acțiune a managerului. Unele abateri sunt totuși considerate a se datora măcar parțial managerului.

Nivelul amenzilor din România

Salariul mediu pe economie a fost folosit la nivel național pentru corelarea amenzilor din Codul Rutier cu punctele de penalizare. Pornind de la stabilirea cuantumului celei mai mici abateri (de exemplu 10% din salariul minim pe economie), se pot stabili şi celelalte amenzi. Transportatorii au semnalat că amenzile vor fi mult prea mari încă de când legislaţia naţională era în proiect. Prezentăm comparativ câteva amenzi modificate în trecut, cu menţiunea că în majoritatea cazurilor ele s-au dublat.

Tabel comparativ amenzi 2007 – 2009

 

Contravenţia

(conform OG 21/2009)

 

Amendă (RON)

(conform OG 21/2009)

 

Amendă (RON)

(conform OG 37/2007)

;

Art. 9, alin 1 (12): utilizarea unui vehicul fără tahograf conform reglementărilor în vigoare sau a unui vehicul înmatriculat pentru prima oară după 01.01.2007, echipat cu tahograf analogic 10 000 – 20 000 9 000 – 10 000
Art. 9, alin 1 (14): utilizarea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte sau care au temenul de valabilitate al verificării / calibrării periodice depăşit 10 000 – 20 000 9 000 – 10 000
Art. 9, alin 1 (17): nerespectarea obligaţiei întreprinderii / operatorului de transport rutier de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto şi / sau nerespectarea obligaţiei de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 90 de zile, datele din cartelele digitale ale vehiculelor pe care le utilizează 10 000 – 20 000 30 00 – 3 500
Art. 9, alin 1 (21): nerespecatrea obligaţiei întreprinderii / operatorului de transport rutier de a păstra înregistrările privind perioadele de conducere, pauzele, şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto cel puţin un an de la efectuarea acestora, în ordine cronologică şi separat pentru fiecare conducător auto 10 000 – 20 000 9 000 – 10 000
Art. 9, alin 1 (33): conducerea unui vehicul imobilizat de personalul cu atribuţii de inspecţie şi control 10 000 – 20 000 9 000 – 10 000
Art. 9, alin 1 (34): falsificarea, ştergerea distrugerea datelor înregistrate pe diagramele tahograf, a celor stocate în tahograf sau pe cartela tahografică sau a rapoartelor imprimate de tahograf 10 000 – 20 000
Art. 9, alin 1 (15): conducerea unui vehicul dotat cu tahograf fără a utiliza diagrame tahograf şi / sau cartela tahografică 10 000 – 20 000 4 500 – 5 000
Art. 9, alin 1 (16): deteriorarea voluntară a tahografului 10 000 – 20 000
Art. 9, alin 1 (36): utilizarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului, diagramelor tahograf şi / sau cartelelor tahografice 10 000 – 20 000 9 000 – 10 000
Art. 9, alin 1 (13): montarea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate sau defecte sau calibrarea incorectă a tahografelor 10 000 – 20 000 9 000 – 10 000
Art. 9, alin 1 (35): montarea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate sau defecte sau calibrarea incorectă a tahografelor 10 000 – 20 000 9 000 – 10 000

Comparația cu Ungaria

Alegerea Ungariei pentru comparaţie nu e întâmplătoare, ci are în vedere nenumăratele probleme avute de transportatorii români aici. Pentru o comparaţie eficientă am transformat amenzile în euro şi am introdus un coeficient de apreciere, prin raportarea cuantumului amenzii la salariul minim din fiecare ţară. Rezultatele arată fără excepţie că amenzile din România sunt mult mai mari, în condiţiile în care salariul nostru minim era de 142 de euro, iar în Ungaria era de 264 de euro.

Tabel comparativ amenzi România – Ungaria, conform structurii Directivei Europene*

Grupe de încălcări ale Regulamentului (CE) nr. 561/2006

No. Tip de încălcare Amenzi Ungaria Amenzi România
euro Amenda

Salariu minim

euro Amenda

Salariu minim

    Salariu minim Ungaria

264 EUR

Salariu minim România

142 EUR

A Echipaj
A1  Nerespectarea vârstei minime a conducătorului auto 369 1,39
B Perioadele de conducere  
B1 Depăşirea duratei de conducere zilnice de 9 h, dacă posibilitatea de prelungire la 10 h nu e permisă  9 h<…< 9 h 30 37 0,14 472 – 943 3,33 – 6,66
B1 9 h 30 <…<10 h 111 0,42
B2 10 h<…<10 h 30 295 1.12 943 – 1.886 6,66 – 13,33
B2 10 h 30 <…<11 h 443 1,68
B3  11h<…<11 h 30 738 2,8 1.415 – 2.358 2,36 – 3,93
B3 11 h 30<… 1.110 4,2
C Pauze  
C1 Depăşirea duratei neîntrerupte de conducere 4 h 30<…<4 h 45 37 0.14 472 – 943 3,33 – 6,66
C1 4 h 45<.…<5 h 111 0,42
C2 5 h<…<5 h 30 295 1,12 943 – 1.886 6,66 – 13,33
C2 5 h 30<…<6 h 443 1,68
C3 6 h<…<6 h 30 738 2,8 1.415 – 2.358 2,36 – 3,93
C3 6 h 30<… 1.110 4,2
D Perioade de repaus        
D1 Perioadă insuficientă de repaus zilnic de mai puţin de 11 h, dacă perioada redusă de repaus zilnic nu e permisă 10 h 30<…<11 h 37 0,14 472 – 943 3,33-6,66
D1 10 h <…<10 h 30 111 0,42
D2  9 h 15<…<10 h 295 1,12 943 – 1886 6,66 – 13,33
D2  8 h 30<…<9 h 15 443 1,68
D3  7 h 45<…<8 h 30 738 2,8 1.415 – 2.358 2,36 – 3,93
D3  …<7 h 45 1.110 4,2
 D4 Perioadă insuficientă de repaus zilnic de mai puţin de 9 h, dacă perioada redusă de repaus zilnic e permisă  8 h 30<…<9 h 37 0,14 472 – 943 3,33 – 6,66
D4 8 h <…<8 h 30 111 0,42
 D5  7 h 30<…<8 h 295 1,12 943 – 1.886 6,66 – 13,33
 D5  7 h<…<7 h 30 443 1,68
 D6  6 h 30<…<7 h 738 2,8

 

1.415 – 2.358 2,36 – 3,93
 D6  …<6 h 30 1.110 4,2
E Tipuri de plată  
E1 Legătură între remuneraţie şi distanţa parcursă sau cantitatea de mărfuri transportată 1.476 5,59 943 – 1.886 6,66 – 13,33

Grupe de încălcări ale Regulamentului (CEE) nr. 3821/85

No. Tip de încălcare Amenzi Ungaria Amenzi România
euro Amenda

Salariu minim

euro Amenda

Salariu minim

F Instalarea aparaturii de înregistrare        
 F1 Nici un tip de aparatură de înregistrare aprobată nu e instalată sau utilizată 1.476 5,59 2.358 – 4,716 16,66 – 33,33
G Utilizarea aparaturii de înregistrare, a cărţii de conducător auto sau a foii de înregistrare        
 G1 Aparatură de înregistrare care nu funcţionează corespunzător (ex.: aparatură de înregistrare verificată, calibrată şi sigilată necorespunzător) 1.110 4,2 2.358-4.716 16,66 – 33,33
 G3 Nu deţine un număr suficient de foi de înregistrare 369 1,4 707 – 1.415 5 – 10
 G5 Nu deţine suficientă hârtie pentru documente imprimate 111 0,42 472 – 943 3,33 – 6,66
 G6 Întreprinderea nu ţine evidenţa foilor de înregistrare, a documentelor imprimate şi a datelor stocate 1.476 5,59 2.358 – 4.716 5 – 10
 G8 Utilizarea unei cărţi de conducător auto care nu e cartea valabilă a conducătorului auto respectiv 1.476 5,59 943 – 1.886 6,66 – 13,33
G14 Utilizarea incorectă a foilor de înregistrare / cărţilor de conducător auto 369 1,4 943 – 1.886 6,66 – 13,33
 G15 Retragerea neautorizată a foilor sau a cărţilor de conducător auto, cn impact asupra înregistrării datelor relevante 1.476 5,59 943 – 1.886 6,66 – 13,33
 G17 Foaie de înregistrare sau carte de conducător auto folosită pentru acoperirea unei perioade mai lungi decât cea prevăzută, dar fără pierderea datelor 111 0,42

 

472 – 943 3,33 – 6,66
 G19 Nu se utilizează introducerea manuală, atunci când acest lucru e necesar 738 2,8 943 – 1.886 6,66 – 13,33
 G20 Nu se utilizează foaia corectă sau cartea de conducător auto se află în dispozitivul de citire necorespunzător (conducere în echipaj) 1.476 5,59 943 – 1.886 6,66 – 13,33
 

G22

 

Utilizare incorectă a mecanismului de schimbare

Utilizare incorectă a mecanismului de schimbare, dacă are efect asupra evaluării datelor

184

1.110

0,7

4,2

707 – 1.415 5 – 10
H Informaţii introduse        
 H6 Lipsesc datele înregistrate de contorul kilometric (punct de pornire) de pe foaia de înregistrare 369 1,4 707 – 1.415 5 – 10
 H9 Simbolul ţării nu e introdus în aparatura de înregistrare 111 0,42 472 – 943 3,33 – 6,66
I Punerea la dispoziţie a informaţiilor        
I1 Refuză controlul 1.476 5,59 943 – 1.886 6,66 – 13,33
 I2 Nu poate prezenta înregistrările zilei curente 1.476 5,59 943 – 1.886 6,66 – 13,33
 I3 Nu poate prezenta înregistrările din ultimele 28 de zile 1.476 5,59 943 – 1.886 6,66 – 13,33
J Fraude        
 J1 Falsificarea, ştergerea, distrugerea datelor înregistrate pe foile de înregistrare, a celor stocate în aparatura de înregistrare sau pe cartea de conducător auto, ori a documentelor imprimate din aparatura de înregistrare 2.214 8,39

 

2.358 – 4.716 16,66 – 33,33
 J3 Dispozitiv de manipulare prezent în vehicul (comutator / fir…), ce poate fi utilizat pentru a falsifica datele şi / sau informaţiile imprimate 2.952 11,19 2.358 – 4.716 16,66 – 33,33
K Defectare        
K1 Nu e reparat de un instalator sau atelier autorizat 1.476 5,59
L Introducere manuală sau documente imprimate        
 L1 Conducătorul auto nu marchează toate informaţiile pentru perioadele de timp care nu mai sunt înregistrate, în timp ce echipamentul de înregistrare nu poate fi reparat sau funcţionează defectuos 1.110 4,2

*** 1. Informaţiile despre amenzi au fost preluate din legislaţiile naţionale:

– Pentru România, OG 21/2009;

– Pentru modificarea si completarea OG 37/2007, privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599, din 31 august 2009;

– Pentru Ungaria, Decree No. 156/2009.(VII. 29.) Korm of the Government on the amount of the penalties that may be levied in case of infringement of certain rules related to the road goods transport, passenger transport and road traffic, as well as on the tasks of the authorities concerning the application of such penalties.

2. Informaţiile despre nivelul salariului minim au fost preluate de pe site-ul Federaţiei Europene a Angajatorilor.

3. Cursurile luate ca referinţă pentru calculul echivalentului în euro al amenzilor sunt de 4,24 lei/euro, respectiv 270,98 huf/euro şi sunt rotunjiri ale cursurilor preluate de la BCE pe 08.09.2009.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

18 + 8 =