De ..." />

Croația a aderat la UE. Schimbări în domeniul Transportului

De astăzi, 1 iulie 2013, Croația a devenit al 28-lea stat membru al Uniunii Europene. Comisia Europeană informează că acquis-ul UE, inclusiv în domeniul transportului rutier, se aplică din prima zi de aderare. Unele măsuri tranzitorii se referă doar la transportul rutier de mărfuri. foto

Prin derogare de la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, se aplică următoarele dispoziții:

– pentru o perioadă de doi ani de la data aderării Croației, operatorii de transport cu sediul în Croația sunt exclusi de la cabotaj în alte state membre; 

– pentru o perioadă de doi ani de la data aderării Croației, alte state membre pot informa Comisia dacă intenționează să prelungească perioada de tranziție menționată anterior pentru maximum doi ani sau dacă intenționează să aplice articolul 8 în ceea ce privește întreprinderile care au sediul în Croația. În absența unei notificări în acest sens, se aplică articolul 8;

– oricare dintre actualele state membre poate, în orice moment în timpul perioadei de doi ani de la data aderării Croației, să notifice Comisiei intenția de a aplica articolul 8 în ceea ce privește companiile care au sediul în Croația;

– numai transportatorii cu sediul în statele membre în care articolul 8 se aplică în ceea ce privește întreprinderile care au sediul în Croația pot realiza activități de cabotaj în Croația;

– pentru o perioadă de patru ani de la data aderării Croației, în cazul în care există o perturbare gravă a pieței interne a unui stat membru sau a unor părți ale acesteia, generată sau agravată de activitățile de cabotaj, precum un excedent major al ofertei în raport cu cererea sau o amenințare la adresa stabilității financiare sau a supraviețuirii a numeroase întreprinderi de transport rutier de marfă, orice stat membru care aplică articolul 8 poate solicita Comisiei suspendarea integrală sau parțială a aplicării articolului 8 în ceea ce privește întreprinderile cu sediul în Croația. În acest caz, se aplică articolul 10.

Statele membre care aplică măsura tranzitorie menționată la prima și a doua linie din primul paragraf pot face treptat schimb de autorizații de cabotaj în temeiul acordurilor bilaterale cu Croația.

Regimul tranzitoriu menționat la primul și la al doilea paragraf nu conduce la un acces mai restrâns al transportatorilor croați la activitățile de cabotaj în orice alt stat membru decât cel existent în momentul semnării Tratatului de aderare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

5 × three =