Propunerea Comisiei Europene 2012..." />

Codul vamal al erei digitale

Propunerea Comisiei Europene 2012/0027 pentru Regulamentul de stabilire a Codului Vamal al Uniunii va fi votată de Parlamentul European în luna mai. Propunerea trebuie să reformeze Codul Vamal Comunitar, cunoscut și sub numele de Cod Vamal Modernizat (CVM).

Aprobat în anul 2008 și menit a aduce reglementările Uniunii mai aproape de realitățile afacerilor din era digitală, CVM a fost lipsit de norme de aplicare. Timpul trecut de la adoptare a permis reformarea sa, pe baza evoluției structurii proceselor administrative UE.

Motivele reformării

Regulamentul (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2008, de stabilire a CVM, urmărea crearea un cadru de reglementare adaptat mediului electronic din domeniul vamal şi comercial. În acelaşi timp, regulamentul a oferit ocazia unei revizuiri semnificative a normelor vamale, ce au devenit mai simple şi mai bine structurate.

Implementarea unei părţi importante a proceselor ce trebuie introduse depinde de conceperea şi dezvoltarea unei game largi de sisteme electronice de către Comisie, administraţiile vamale naţionale şi operatorii economici.

În prezent, e evident că numărul de noi sisteme informatice vamale ce vor putea fi implementate până în iunie 2013 – termenul legal de aplicare a CVM, e foarte limitat sau chiar zero.

După adoptarea codului în anul 2008 şi ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, a intervenit o nouă sarcină: cea care rezultă din angajamentul luat de Comisie, de a propune modificări ale tuturor actelor de bază.

În fine, activităţile legate de dispoziţiile de punere în aplicare, desfăşurate în comun cu experţi din statele membre şi reprezentanţi ai operatorilor comerciali, au demonstrat de asemenea necesitatea de a adapta anumite dispoziţii ale CVM care nu mai corespund modificărilor aduse legislaţiei vamale.

Decizia de a reforma complet CVM înainte de aplicarea planificată a acestuia e unica soluţie completă, prin care se evită modificarea Regulamentului 450/2008 de două ori într-un timp foarte scurt şi permite introducerea modificărilor necesare, în scopul implementării riguroase a noului cadru legal şi procedural.

Cerințe și justificări

Pentru facilitarea comerţului legitim şi lupta contra fraudei, sunt necesare regimuri, proceduri şi procese vamale simple, rapide şi uniformizate. E prin urmare oportun, în acord cu crearea unui mediu simplu şi informatizat pentru vamă şi comerţ, să se simplifice legislaţia vamală, să se permită utilizarea instrumentelor şi tehnologiilor moderne.

Informaţiile furnizate de operatorii economici trebuie folosite în comun de autorităţile vamale şi alte instituţii implicate în control, ca poliţia, poliţia de frontieră, autorităţile veterinare şi de protecţie a mediului, iar controalele să fie armonizate. Operatorul economic trebuie să comunice informaţiile doar o singură dată, iar mărfurile să fie controlate de către aceste autorităţi în acelaşi moment şi în acelaşi loc.

Facilitarea anumitor activităţi comerciale ar impune ca orice persoană să poată numi în continuare un reprezentant în relaţia cu autorităţile vamale. Un reprezentant vamal ce îndeplineşte criteriile pentru acordarea statutului de operator economic autorizat ar trebui să aibă dreptul de a-şi presta serviciile şi într-un alt stat membru decât cel în care e stabilit.

În conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale ale UE, e necesar să se prevadă, în plus faţă de dreptul la o cale de atac contra oricărei decizii luate de autorităţile vamale, dreptul fiecărei persoane de a fi audiată înainte de luarea oricărei decizii ce ar fi nefavorabilă acesteia.

Pentru raţionalizarea procedurilor vamale într-un mediu electronic, se impune o partajare a responsabilităţilor între autorităţile vamale ale diferitelor state membre. Este necesar să se asigure un nivel adecvat de sancţiuni eficace, cu efect de descurajare şi proporţionale în întreaga piaţă internă.

Aplicarea armonizată a controlului vamal de către statele membre ar trebui să se bazeze pe un cadru comun de gestionare a riscurilor şi pe un sistem electronic pentru punerea în aplicare a acestuia. Instituirea unui cadru comun de gestionare a riscurilor nu trebuie să împiedice statele să verifice mărfurile făcând controale prin sondaj.

Prevenirea practicilor frauduloase recomandă să se prevadă măsuri progresive pentru aplicarea eventualelor restricții în utilizarea garanției stabilite.

Acordarea rapidă a liberului de vamă pentru mărfuri va reprezenta regula, în cazul în care operatorul economic a furnizat în avans informaţiile necesare pentru efectuarea controalelor de risc.

Normele în materie de declaraţii vamale şi pentru plasarea mărfurilor sub un regim vamal ar trebui să fie modernizate şi raţionalizate. Declaraţiile vamale ar trebui să fie, de regulă, întocmite pe cale electronică şi să prevadă doar un singur tip de declaraţie simplificată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

15 − five =