Tra..." />

Ce recomandă IRU pentru prevenirea imigraţiei clandestine

Cetăţenii români au scăpat de povara vizelor spre alte state UE şi au uitat de incidentele din frontiere din anii de dinaintea integrării. Vameşii, ca şi poliţiştii de frontieră, nu au uitat însă, pentru că încă se mai întâlnesc cu astfel de incidente.

În ele sunt implicaţi acum transfugi din Orientul Mijlociu şi din Asia. Sursele exodului sunt conflictele politice prelungite şi lipsa de perspective pentru săracii din aglomerările urbane şi din mediul rural. Pentru alte state europene, Africa e principala sursă a imigraţiei clandestine.

România a cheltuit destul de mult pentru a se conforma prevederilor UE privind securizarea frontierelor. Noile condiţii de tranzit pun mai multă presiune şi pe şoferii profesionişti. Uniunea Internaţională a Transporturilor Rutiere (IRU) a alcătuit un grup de lucru şi a pregătit o listă cu recomandări pentru managerii companiilor de transport şi în general pentru conducătorii auto. Aceştia se confruntă cu foarte multe probleme, multe nespecifice cărăuşiei.

Recomandările IRU pot sprijini conducătorii de companii care doresc să-şi controleze cât mai bine mediul de lucru. Măsuri recomandate transportatorului rutier de mărfuri

a) Faceţi uz de toate acordurile, declaraţiile comune de intenţie, listele de control, broşurile, programele de formare sau documentele similare stabilite între autorităţile competente, autorităţile portuare, societăţile de navigaţie, operatorii de feribot şi asociaţia dumneavoastră profesională pentru instruirea internă în societate.

b) Întocmiţi o listă de control a procedurilor de securitate legate de imigrarea clandestină.

c) Daţi instrucţiunile necesare sau, dacă e cazul, instituiţi un curs de formare pentru şoferi şi oferiţi o versiune imprimată a listei de control întocmite fiecărui şofer care face operaţiuni pe un itinerariu sensibil, inclusiv pentru grupajul camioanelor.

d) Consemnaţi activităţile legate de securitate într-o arhivă specifică.

e) Asiguraţi-vă ca şoferii au primit echipamentele de securitate şi listele de control necesare, de preferinţă agreate de autorităţile competente.

f) Verificaţi şi păstraţi listele de control deja completate. Examinaţi listele de control, pentru a vă asigura că şoferii s-au conformat instrucţiunilor date de dumneavoastră.

g) Luaţi măsuri si consemnaţi-le, în cazurile în care angajaţii nu au respectat politica întreprinderii.

h) În timpul desfăşurării de operaţiuni pe itinerarii sensibile în materie de imigraţie clandestină, asiguraţi-vă că a fost implementat un sistem eficient de prevenire a oricărei posibile intruziuni şi că acesta este folosit corect.

i) Achiziţionaţi și instalaţi dispozitive moderne de supraveghere a vehiculului prin detectare tehnică (camere, etc.), dacă preţul acestora este acceptabil pentru firmă.

j) Asiguraţi-vă că şoferul dv. are la bord dovezi că a primit instrucţiuni, lista de control corect şi în mod regulat completată şi semnată, ca şi certificatul expeditorului, dacă este posibil.

k) Dacă se poate, furnizaţi şoferilor numerele pentru apeluri de urgenţă sau alte numere de telefon la care pot suna, pentru a intra în legătură cu întreprinderea lor ori alte autorităţi competente sau ambasade.

Măsuri recomandate şoferului pentru protejarea vehiculului de orice intruziune

a) Asiguraţi-vă că orice rupturi sau tăieturi în prelată sau găuri în caroseria vehiculului sunt reparate înainte de încărcare.

b) Dacă este prezent la încărcare, şoferul trebuie să se asigure că nimeni nu a putut pătrunde în vehicul şi nimic nu a fost strecurat înăuntru în afară de marfă. Dacă şoferul nu e prezent la încărcare, se recomandă, mai ales pentru destinaţiile extrem de sensibile, ca persoana responsabilă de încărcarea vehiculului să înmâneze şoferului o confirmare scrisă (semnând de exemplu lista de control), care să arate că operaţiunile de control au fost făcute corect şi nici o persoană străină nu s-a strecurat la bord în timpul încărcării şi la securizarea vehiculului. Dacă persoana responsabilă cu încărcarea refuză să dea o confirmare scrisă (să semneze lista de control), şoferul trebuie să consemneze acest lucru în listă şi să semneze.

c) La terminarea încărcării, compartimentul rezervat mărfii trebuie imediat securizat cu un dispozitiv de închidere, cu un sigiliu sau cu alte echipamente de securizare potrivite.

d) Dacă este cazul, asiguraţi-vă că prelata are corzile şi chingile intacte, că acestea trec prin fiecare punct de fixare, sunt întinse şi securizate cu un dispozitiv de închidere, cu plumb sau cu un alt sistem de securizare.

e) Este necesar să nu existe nici un mod de a ajunge la compartimentul rezervat mărfii, în afara punctelor de acces securizate.

f) Dispozitivele de închidere, corzile, chingile de fixare ale prelatei şi celelalte dispozitive pentru securizarea compartimentului de marfă trebuie să fie solide şi eficiente.

g) Dacă este cazul, utilizaţi sigiliile întreprinderii şi menţionaţi folosirea lor în lista de control care însoţeşte restul documentelor vehiculului.

h) Când un container sigilat (cu excepţia celor sigilate de autorităţile vamale) este încărcat într-un camion, şoferul trebuie, în măsura în care acest lucru e posibil, pentru destinaţiile extrem de sensibile în materie de imigrare clandestină şi cu titlu de măsură excepţională, să verifice dacă acesta nu adăposteşte persoane neautorizate. După această verificare, se recomandă resigilarea containerului şi menţionarea acestor operaţiuni în lista de control. Numerele noilor sigilii utilizate trebuie de asemenea menţionate în lista de control sau în documentele care însoţesc vehiculul. Se recomandă ruperea sigiliilor numai cu titlu excepţional şi numai ca ultimă soluţie. Conform procedurii normale, clientul trebuie să sigileze containerul şi să menţioneze acest lucru pe documentele însoţitoare. În acest caz, este de asemenea prevăzut că şoferul poate face uz de alte mijloace tehnice de control disponibile, cum ar fi controlul cu dioxid de carbon, detectorul de mişcare, scanerele, câinii, controalele fizice etc.. În plus, este recomandat ca şoferului să i se dea numerele de apel pentru urgenţe sau alte numere de telefon, la care poate contacta întreprinderea sa şi autorităţile competente.

i) Aceleaşi proceduri de examinare, securizare și înregistrare de mai sus trebuie aplicate şi în cazul în care compartimentul pentru marfă a fost deschis de transportator, şofer sau orice altă persoană înainte de operaţiunile de control.

j) Dacă un alt şofer preia vehiculul, el trebuie să se asigure că înăuntru nu este nici o persoană neautorizată. Se recomandă ca ambii şoferi să semneze lista de control, pentru a dovedi astfel că s-a făcut o verificare corespunzătoare.

k) În cazul în care şoferul nu poate sau nu este autorizat să utilizeze ştampila pentru a valida o operaţiune asupra vehiculului sau asupra înregistrării de date în documente, este recomandat ca acesta să menţioneze faptul pe lista de control şi apoi să o semneze personal.

Măsuri de luat imediat înaintea îmbarcării unui vehicul de mărfuri la bordul unei nave sau în tren, înainte de repornirea în cursă după o pauză, precum şi înainte/ după trecerea unei frontiere

a) Verificaţi starea chingilor/corzilor care ţin prelata, să nu fi fost alterate, rupte sau reparate.

b) Verificaţi dacă sigiliile, dispozitivele de închidere sau alte sisteme de securitate nu au fost demontate, stricate sau înlocuite. Pentru a vă asigura că nu au fost înlocuite, verificaţi dacă numerele sigiliilor corespund cu cele înregistrate în lista de control/documentele însoţitoare de la bordul vehiculului.

c) Verificaţi prelata/caroseria vehiculului, pentru a detecta urme de stricăciuni sau de intruziune, examinând dacă este posibil mai ales acoperişul, fie din interiorul, fie din exteriorul vehiculului.

d) Verificaţi compartimentele exterioare de stocare, cutiile cu scule, deflectoarele şi dedesubtul vehiculului.

e) Verificaţi interiorul vehiculului. Dacă este cazul, se pot utiliza în acest scop şi dispozitivele de detectare.

f) Dacă este imposibilă securizarea vehiculului prin zăvoare, sigilii sau alte sisteme de securitate, se recomandă cu tărie un control manual amănunţit al încărcăturii şi al compartimentului de mărfuri.

g) Faceţi uz de orice posibilitate de control specific propusă de autorităţi în terminale, porturi etc., cum ar fi controlul CO2, sistemele de detectare cu raze X, detectoare de mişcare, controale vizuale, câini, controale fizice etc.

h) Nu vă îmbarcaţi la bordul unui ferry-boat, dacă suspectaţi prezenţa unor imigranţi clandestini la bordul vehiculului.

DIVERSE.

a) Vehiculele trebuie să fie controlate cu regularitate pe parcursul transportului, pentru a fi siguri că nimeni nu s-a urcat la bord, mai ales după opririle în timpul cărora vehiculele au fost nesupravegheate.

b) Dacă este posibil, la bordul vehiculului ar trebui să existe un document, care să cuprindă toate măsurile luate pentru împiedicarea intrării neautorizate a persoanelor în vehicul. Acest document trebuie prezentat agentului de imigrări, care verifică starea vehiculului.

c) Un raport/o listă de control, care să cuprindă verificările făcute, ar trebui să fie la bordul vehiculului. În măsura în care este posibil, această listă e de dorit să fie semnată şi de un terţ care a asistat la controale sau care chiar le-a făcut personal, conform unui acord cu transportatorul/şoferul.

d) Dacă în urma controalelor făcute se poate deduce că securitatea vehiculului a fost violată sau dacă transportatorul/şoferul are motive să bănuiască prezenţa unor persoane neautorizate la bordul vehiculului, aceste circumstanţe trebuie notate în lista de control şi raportate direct poliţiei din ţara în cauză, de îndată ce se oferă ocazia.

e) În cazul operaţiunilor de grupaj şi, mai ales, de grupaj fără sigiliu, şoferii trebuie să verifice fiabilitatea documentelor administrative, în special factura pentru mărfurile care au fost livrate conform CMR.

Se recomandă:

1. Examinarea atentă a ambalajului – corespunde acesta mărfurilor înscrise pe listă?

2. Examinarea încărcăturii – coletele au fost încărcate corespunzător?; există colete de o mărime neobişnuită?

3. identificarea destinatarului – numele şi adresa destinatarului sunt clar indicate pe colet?;

4. natura livrării – e vorba despre o livrare regulată? În cazul în care apar bănuieli de orice natură, şoferul trebuie să informeze fără întârziere firma (şi, după caz, autorităţile vamale).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

4 − three =