Category Archives: REPORTAJ

profesor pavel chirila

Dr. PAVEL CHIRILĂ: „Numai niște guvernanți luminați și un popor educat pot construi O ȚARĂ SĂNĂTOASĂ“

Doctorul Pavel Chirilă este o personalitate cu totul aparte, prin ceea ce spune şi prin ceea ce a făcut, face şi va face în continuare. După anul 1989, a fondat mai multe instituţii de diferite facturi, cu influenţă națională, având în comun același lucru – credința: Spitalul Creştin „Christia­na“ din Bucureşti, Şcoala postliceală sanitară „Christiana“, Editura „Christiana“, Clinica de trata­mente naturiste „Naturalia“ din Voluntari, de lângă Bucureşti, ca şi Centrul de îngrijiri paliative „Sfânta Irina“ pentru bolnavii de cancer

Mănăstirea Neamţului

de prof. N. Macarovici, Membru al Touring – Clubului României În acest număr al revistei noastre, preluăm un text atins de patina grafiei interbelice, din publicaţia Calendar Săptămânal, Volumul III din…

Niculiţel – Mănăstirea Cocoşului

Acest articol este preluat după revista interbelică de turism „Calendar Săptămânal“, aşa cum ne-am obişnuit cititorii, publicaţie dedicată frumuseţilor României. Revista a apărut, începând din 1936, sub egida Touring-Clubului României (T.-C.R.), „asociaţie de turism şi pentru protecţia naturei“

Sate vechi şi biserici de lemn din Maramureş

Acest articol este preluat după o revistă interbelică de turism, dedicată frumuse­ţilor României. Publicaţia a apărut în anul 1936, sub egida Touring-Clubului României (T.-C.R.), „asociaţie de turism şi pentru protecţia naturei“, şi se numeşte “Calendar Săptămânal”. Prim-redactor (adică un fel de redactor-şef de astăzi) era Mihai Haret, geograf, preşedintele Asociaţiei T.-C.R.. Revista a fost publicată prin grija Editurii „Cartea Românească“ din Bucureşti, capitala Regatului României. Am păstrat grafia interbelică, dominată de farmecul aparte ale modului, desuet astăzi, în care erau tratate urcuşurile şi coborâşurile limbii române. Dintre toate ţinu­turile ţărei, Ma­ramureşul e fără îndoială acela, care, în afară de farmecul Naturei, atrage mai mult atenţia vizitatorului prin păstrarea străvechilor obice­iuri ale urmaşilor lui Bogdan şi Dragoş.