..." />

Cât plătim pentru încălcările grave ale normelor de transport?

AMENZI PENTRU CONTRAVENŢII GRAVE

 

Pentru încălcarea flagrantă a regulamentelor Comisiei Europene 1.071, 1.072, 1.073 din anul 2009 şi a OG 27/2011, în HG 69 din 01.02.2012 se prevăd amenzi drastice. Astfel, contravenţiile grave prevăzute de Hotărârea nr. 69 se sancţionează cu amenzi de la 8.000 la 12.000 de lei. La fel ca în cazul încălcărilor foarte grave, cum le califică Hotărârea nr. 69, încălcările grave îi vizează şi pe şoferi, şi pe transportatori. Juriştii din domeniu ar trebui să evalueze mai atent această categorie de abateri grave, pentru ca transportatorii să nu plătească şi unele infracţiuni ale şoferilor.

 

Contravenţiile prevăzute la art. 4 din HG 69 din 01.02.2012, se sancţionează cu amendă de la 8.000 la 12.000 de lei.

(2)Sancţiunile contravenţionale se aplică operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român / române sau străin / străine, pentru faptele prevăzute la art. 4 pct. 1-12, 14, 19-22, 25-61 şi 77, astfel:

 

1. Lipsa de la bordul vehiculului a autorizaţiei de transport internaţional;

 

2. Nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de returnare a atestatului de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072 / 2009 către autoritatea emitentă;

 

3. Efectuarea de către operatorul de transport rutier, în cadrul unui serviciu internaţional ocazional, a unor servicii ocazionale / excursii locale în alt stat membru decât cel de stabilire;

 

Nerespectarea…

 

4. … de către operatorul de transport rutier a condiţiilor specificate în autorizaţia de transport internaţional de persoane;

 

5. … de către operatorul de transport rutier a obligaţiilor prevăzute la art. 12, alin. (2) şi / sau (3) şi la art. 17, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.073 / 2009, referitoare la completarea foii de parcurs;

 

6. Nerestituirea autorităţii emitente, de către operatorul de transport rutier, a foilor de parcurs completate;

 

Efectarea…

 

7. … transportului rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale, fără respectarea prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători;

 

8. … transportului rutier internaţional de mărfuri perisabile fără respectarea prevederilor Acordului cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile;

 

9. … transportului rutier de mărfuri cu depăşirea cu până la 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehiculele cu o încărcătură utilă admisibilă care depăşeşte 12 tone sau cu până la 25%;

 

10. Nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor licenţei de traseu, ale graficului de circulaţie şi / sau ale autorizaţiei de transport internaţional;

 

11. Sancţionarea aceluiaşi conducător auto angajat al operatorului de transport rutier de trei ori în ultimele 12 luni pentru nerespectarea obligaţiei de a emite bilete / legitimaţii de călătorie sau emiterea de bilete / legitimaţii de călătorie necorespunzătoare tarifelor;

 

12. Nerespectarea obligaţiei de comunicare către autoritatea emitentă a licenţei de transport / licenţei comunitare oricăror modificări intervenite privind managerul de transport şi / sau a termenului prevăzut la art. 12, alin. (2) şi la art. 22, alin. (2) din OG 27 / 2011;

 

14. Efectuarea de transport rutier de mărfuri şi / sau de persoane cu alte vehicule decât cele destinate prin construcţie categoriei;

 

Nerespectarea…

 

19. … prevederilor art. 25, alin. (1) – (3) din OG 27 / 2011;

 

20. … de către un operator de transport rutier român a prevederilor art. 38 din OG 27/2011;

 

21. … prevederilor art. 46 din OG 27/2011;

 

22. … prevederilor art. 49, alin. (1) şi (2) din OG 27/2011;

 

25. … de către operatorul de transport rutier a prevederilor art. 77 din OG 27/2011;

 

26. … obligaţiei de a planifica efectuarea transporturilor rutiere şi de a întocmi programul de executare a acestora, astfel încât conducătorul auto să poată respecta prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere;

 

27. … obligaţiei de a efectua transport rutier de persoane numai în limita numărului de locuri înscrisă în certificatul de înmatriculare;

 

28. … regulilor ce trebuie urmate în cazul efectuării transporturilor rutiere de mărfuri cu mase şi / sau dimensiuni care depăşesc masele şi / sau dimensiunile maxime admise / autorizate;

 

29. … obligaţiei de a efectua transportul rutier de mărfuri asigurând un sistem de fixare a încărcăturii conform reglementărilor în vigoare;

 

30. … obligaţiei de a se asigura în prealabil că vehiculul rutier cu care se efectuează transportul rutier de mărfuri respectă următoarele condiţii:

 

30.1. uşile vehiculului rutier pentru încărcarea / descărcarea mărfurilor, obloanele, rampa escamotabilă, prelatele, roata de rezervă, precum şi celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;

30.3. centrul de greutate al încărcăturii să fie cât mai aproape de centrul vehiculului rutier;

 

31. … obligaţiei de a efectua transportul rutier de mărfuri numai după ce s-a asigurat că ambalajul mărfurilor e destul de rezistent;

 

32. … obligaţiei de a se asigura că elementele de fixare a mărfurilor respectă următoarele condiţii:

 

32.1. îndeplinesc corect funcţiile pentru care au fost construite;

32.2. sunt adaptate pentru fixarea mărfii respective;

32.3. nu prezintă noduri şi / sau elemente deteriorate, uzate, slăbite;

32.4. sunt conforme cu standardele în vigoare în domeniu;

 

33. … obligaţiei de a deţine la sediul menţionat în certificatul de transport rutier unul sau mai multe documente:

 

33.1. cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute cu orice alt titlu;

33.2. documentele doveditoare, din care să rezulte că deţine vehicule cu orice alt titlu, în original;

33.3. avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana care conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier şi pentru conducătorii auto angajaţi;

 

35. Efectuarea transportului rutier de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheaţă ori polei cu vehicule care au montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;

 

Nerespectarea obligaţiei de a…

 

36. … depune la Autoritatea Rutieră Română (ARR) în termen de 10 zile un număr de copii conforme ale licenţei de transport / licenţei comunitare egal cu numărul autovehiculelor pentru care condiţia de capacitate financiară nu mai e îndeplinită;

 

37. … utiliza pe durata efectuării transportului rutier de persoane placa de traseu;

 

38. … asigura afişarea la sediu şi în interiorul vehiculului a traseului serviciului, a staţiilor, a orarului şi a tarifului de transport pe bază de legitimaţie de călătorie;

 

39. … admite la transport persoanele care beneficiază de facilităţi la transportul rutier contra cost de persoane;

 

40. … asigura gratuit readucerea persoanelor la punctul de plecare, în cazul în care călătoria nu se poate realiza până la destinaţie;

 

41. … asigura preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu, în termen de maximum trei ore în judeţ, cinci ore în ţară şi 16 ore în cazul transporturilor rutiere în trafic internaţional;

 

42. … asigura vânzarea biletelor de călătorie la capetele traseului sau în vehicul, inclusiv cu anticipaţie;

 

43. … anunţa anticipat cursele ce nu pot fi executate din cauză de forţă majoră;

 

44. … încheia contracte de acces în autogară;

 

45. … comunica la ARR în fiecare vineri situaţia persoanelor cu facilităţi la transportul rutier;

 

46. … efectua traseul / cursa pentru cel puţin 30 de zile de la data depunerii la ARR sau la Direcţia generală de reglementări în Transporturi a cererii de renunţare la licenţa de traseu respectivă;

 

47. … efectua traseul sau cursa pentru cel puţin 30 de zile, în cazul transporturilor interjudeţene, şi de cel puţin 60 de zile, în cazul transporturilor judeţene, de la data primirii de la ARR a înştiinţării privind retragerea licenţei de traseu;

 

48. … asigura bilete de călătorie în cel puţin două limbi – română şi o limbă de circulaţie internaţională, pentru transportul rutier internaţional contra cost de persoane;

 

49. … nu utiliza staţiile publice în cazul efectuării transportului rutier interjudeţean de persoane prin servicii regulate speciale;

 

50. … prelua la transport numai persoanele nominalizate şi care deţin legitimaţii de serviciu valabile;

 

51. … efectua transportul rutier naţional contra cost de persoane prin servicii regulate numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat;

 

52. … transmite semestrial Direcţiei generale reglementări în Transporturi raportul efectuării curselor aferente serviciilor de transport rutier internaţional contra cost de persoane;

 

53. … transmite semestrial ARR raportările privind operaţiunile de cabotaj;

 

54. … afişa la sediu şi în vehicul traseul serviciului, staţiile, orarul, tarifele şi condiţiile de transport;

55. … asigura desfăşurarea serviciului la nivelul de calitate, continuitate, regularitate şi capacitate conform autorizaţiei de transport internaţional / licenţei de traseu, în cazul transportului rutier de persoane;

 

56. … deţine la sediul social unul sau mai multe documente:

 

56.1. cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, în copie pentru cele deţinute cu orice alt titlu;

56.4. toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor de acces la ocupaţia de operator de transport rutier;

 

57. … obligaţiei de a asigura existenţa la bordul vehiculelor a unuia sau mai multor documente:

 

57.1. copia conformă a licenţei de transport / licenţei comunitare;

57.2. legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto;

 

59. … asigura instruirea conducătorilor auto cu privire la obligaţiile ce le revin;

 

60. … comunica utilizatorilor serviciului regulat pe care îl efectuează renunţarea la efectuarea serviciului, cu cel puţin 30 de zile înainte de data renunţării;

 

61. … asigura echiparea autovehiculelor cu plăcuţe din care să rezulte masele şi dimensiunile maxime admise / autorizate ale acestora;

 

77. … asigura existenţa la bordul vehiculelor a unuia sau mai multor documente:

 

77.1. copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, precum şi documentele prin care se dovedeşte faptul că transportul efectuat e în cont propriu;

77.2. legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

1 × one =