Cât plătim pentru încălcările foarte grave ale normelor de transport?

Pentru încălcarea flagrantă a regulamentelor Comisiei Europene 1.071, 1.072, 1.073 din anul 2009 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, în HG nr. 69 din 1 februarie 2012 se prevăd amenzi drastice. Contravenţiile foarte grave prevăzute de HG 69 se sancţionează cu amenzi de la 14.000 de lei la 18.000 de lei. Spre uşurinţa lecturii, vom prezenta articolele vizate în paralel cu amenzile, pentru a avea repere precise.

Sancţiunile contravenţionale se aplică astfel:

a) Operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române ori străin/străine sau persoanei fizice/juridice, după caz, pentru faptele prevăzute la art. 3 pct. 1-9, 11, 14 şi 18-32:

1. efectuarea transportului rutier sau a activităţilor conexe transportului rutier fără licenţă de transport (…);

2. efectuarea transportului rutier sau a activităţilor conexe transportului rutier cu licenţa de transport, licenţa comunitară, certificatul de transport în cont propriu, licenţa pentru activităţi conexe, licenţa de traseu, autorizaţia de transport internaţional şi/sau documentul de transport specific tipului de transport efectuat retrase (…);

3. înstrăinarea către o altă întreprindere de transport rutier în cont propriu / un alt operator de transport rutier / un alt operator economic, care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, a licenţei de transport (…);

4. efectuarea transportului rutier cu un vehicul pentru care operatorul de transport rutier nu deţine copia conformă a licenţei de transport;

5. efectuarea transportului rutier în baza unei copii conforme a licenţei de transport, a unei copii conforme a licenţei comunitare ori a unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu retrase;

6. utilizarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu / operatorul de transport rutier, la efectuarea transportului rutier internaţional de mărfuri, a unui conducător auto care nu este titular al atestatului de conducător auto;

7. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a prevederilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 şi ale art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, privind efectuarea operaţiunilor de cabotaj;

8. efectuarea transportului rutier internaţional de persoane prin servicii regulate, de către un operator de transport rutier, prin intermediul unui subcontractant care nu este indicat în autorizaţia de transport internaţional;

9. efectuarea transportului rutier cu un vehicul pentru care s-a dispus măsura imobilizării, conform prevederilor legale în vigoare;

11. sustragerea de la control (…);

14. utilizarea de către operatorul de transport rutier a unor conducători auto fără atestat / certificat de competenţă profesională (…);

18. utilizarea de către operatorul de transport rutier a unor conducători auto străini fără drept de muncă în România;

19. nerespectarea de către un operator de transport rutier dintr-un stat din afara UE a prevederilor art. 29 din OG nr. 27/2011;

20. efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care prezintă defecţiuni tehnice majore;

21. efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care prezintă defecţiuni tehnice periculoase privind sistemul de frânare (…)

22. efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care nu respectă prevederile art. 71 alin. (3) din OG 27/2011;

23. efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea cu cel puţin 20% a masei totale maxime autorizate (…);

24. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a utiliza numai vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţia mediului;

25. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a se asigura că persoanele angajate în funcţii care concură la siguranţa rutieră sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil eliberat;

26. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a nu permite plecarea în cursă a vehiculelor rutiere care au tahograful sau limitatorul de viteză defect (…);

27. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a nu permite intervenţia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf şi a limitatoarelor de viteză;

28. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a monta numai prin operatori economici autorizaţi aparate tahograf şi limitatoare de viteză la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;

29. utilizarea de către operatorul de transport rutier a unor conducători auto fără contract individual de muncă, aviz medical şi / sau aviz psihologic;

30. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a transporta doar persoanele angajate ale întreprinderii, nominalizate în documentul de transport;

31. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a depune certificatul de transport în cont propriu şi / sau a copiei conforme a acestuia la sediul inspectoratului teritorial al Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier (…);

32. nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a depune licenţa de transport la sediul inspectoratului teritorial al ISCTR, în raza căruia s-a efectuat controlul, în termen de maximum cinci zile lucrătoare;

b) conducătorului auto român sau străin, după caz, pentru faptele prevăzute la art. 3 pct. 10, 15, 16 şi 38 – 40.

10. sustragerea de la control / obstrucţionarea efectuării controlului în trafic rutier;

15. conducerea unui vehicul utilizat la efectuarea transportului rutier de către conducători auto care nu deţin atestat / certificat de competenţă profesională sau al căror atestat / certificat de competenţă profesională are termenul de valabilitate expirat;

16. neoprirea vehiculului în trafic la semnalul regulamentar al inspectorilor;

38. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier a obligaţiei de a emite bilete / legitimaţii de călătorie corespunzătoare tarifelor aferente distanţei parcurse de persoanele transportate;

39. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier a obligaţiei de a permite urcarea în autovehicul numai a persoanelor posesoare de bilete / legitimaţii de călătorie sau a celor care beneficiază de facilităţi;

40. nerespectarea de către conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier a obligaţiei de a nu opri pentru urcarea / coborârea altor persoane, în afara celor care aparţin categoriei pentru care este autorizat / licenţiat serviciul respectiv;

c) Operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/persoanei fizice sau juridice, după caz, pentru faptele prevăzute la art. 3 pct. 1-3 şi 33-37:

1. efectuarea transportului rutier sau a activităţilor conexe transportului rutier fără a deţine licenţă de transport (…);

2. efectuarea transportului rutier sau a activităţilor conexe transportului rutier având licenţa de transport retrasă, suspendată, expirată ori declarată pierdută;

3. înstrăinarea către o altă întreprindere de transport rutier în cont propriu a certificatului de transport în cont propriu, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier;

33. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a obligaţiei de a înlocui managerul de transport în termen de 30 de zile, dacă acesta nu mai îndeplineşte această funcţie sau în cazul în care acesta nu mai îndeplineşte condiţia de bună reputaţie ori competenţă profesională;

34. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări, a obligaţiei de a asigura evidenţa curselor plecate şi sosite (…);

35. permiterea de către operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a accesului la serviciile autogării al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care nu a fost încheiat contract, al vehiculelor operatorilor de transport rutier care nu au prevăzută autogara respectivă ca punct de oprire în graficul de circulaţie;

36. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări, a obligaţiei de a permite accesul nediscriminatoriu operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogară;

37. nerespectarea de către operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier a cerinţei de a desfăşura activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier contra cost de mărfuri periculoase.

d) Şcolii de conducători auto / instructorului auto autorizat / persoanei fizice sau juridice, după caz, pentru faptele prevăzute la art. 3 pct. 11, 12 şi 41;

11. sustragerea de la control / obstrucţionarea efectuării controlului la sediul operatorului de transport rutier;

12. efectuarea activităţii de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, fără a deţine autorizaţie de şcoală de conducători auto;

41. utilizarea de către şcolile de conducători auto sau de către instructorii auto autorizaţi a vehiculelor rutiere care nu îndeplinesc condiţiile.

e) Centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere / persoanei fizice sau juridice, după caz, pentru faptele prevăzute la art. 3 pct. 11 şi 13;

11. sustragerea de la control / obstrucţionarea efectuării controlului la sediul operatorului de transport rutier / întreprinderii de transport rutier în cont propriu / furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile / operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier / centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate;

13. efectuarea unor tipuri de cursuri de pregătire şi perfecţionare a persoanelor din domeniul transporturilor rutiere fără a deţine autorizaţie de centru de pregătire.

f) Persoanei care utilizează legitimaţiile de călătorie tip card, fără drept sau în alte condiţii decât cele reglementate de legislaţia în vigoare, pentru fapta prevăzută la art. 3 pct. 17;

17. Utilizarea legitimaţiilor de transport de tip card de către alte persoane decât de către cele îndreptăţite şi în alte condiţii decât cele recunoscute de legislaţia în vigoare;

g) Furnizorului sau beneficiarului de bunuri divizibile, după caz, pentru fapta prevăzută la art. 3 pct. 11.

11. sustragerea de la control / obstrucţionarea efectuării controlului la sediul operatorului de transport rutier / întreprinderii de transport rutier în cont propriu / furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile / operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

five × 4 =