Documentul A1 Preve..." />

Austria: Documentul A1 – informații esențiale

Documentul A1

Prevederile austriece de aplicare a directivei detașării conțin și o condiție referitoare la documentul A1 sau documentul privitor la calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale. Acesta figurează între documentele pe care transportatorul trebuie să le dețină.

Mențiunea austriacă este:
”Documentul A1, sau documentul privitor la calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale.

În cazul în care nu este posibilă eliberarea documentului A1 în timp util, trebuie să fie disponibile, în limba germană sau în traducere în limba germană, cererea de eliberare a documentului A1 certificată, împreună cu alte documente care indică faptul că, atunci când lucrează în Austria, angajatul este înregistrat în sistemul de asigurări sociale. Traducerile nu trebuie să fie legalizate.

Obținerea în România a documentului A1

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala stabilește regula potrivit căreia contribuțiile sociale se datorează în statul în care salariatul prestează activitate.

De la aceasta regulă sunt stabilite doua excepții în ceea ce îi privește pe salariați:

– Detașarea internațională pe o perioada de cel mult 24 de luni;
– Pluriactivitatea (activitatea prestata simultan în două sau mai multe state membre).

În caz de detașare, documentul portabil A1 se poate elibera dacă sunt îndeplinite următoarele condiții în mod cumulativ:

1. Durata anticipată a detașării să nu depășească 24 luni;

2. Salariatul nu este trimis să înlocuiască un alt salariat detașat cu excepția situației în care perioada permisă pentru detașare să nu se fi încheiat.

3. Angajatorul să desfășoare activitate semnificativă pe teritoriul României. Angajatorul trebuie să desfășoare activități substanțiale specifice domeniului sau profesional și nu doar activități de administrare, aspect ce poate fi dovedit prin prezentarea de documente financiare (bilanț contabil și balanțe de verificare sintetice și analitice);

4. Cifra de afaceri realizată de angajatorul din România să reprezinte cel puțin 25% din cifra de afaceri realizată de angajator atât în România, cât și în statul de ocupare (statul în care este detașat lucrătorul salariat);

5. Ponderea procentuală a salariaților rămași să-și desfășoare activitatea în România, raportată la numărul total al salariaților angajați atât în țară, cât și în statul de ocupare să depășească 25% sau 50% (procent stabilit în funcție de vechimea angajatorului și de numărul total de salariați), iar natura activității desfășurate de aceștia în România să fie specifică domeniului profesional al angajatorului;

6. Angajatorul care detașează lucrători salariați pe teritoriul altui stat membru trebuie să prezinte garanția de a fi solvabil, astfel încât să existe certitudinea că își va îndeplini obligațiile de plată a contribuțiilor sociale pentru lucrătorii salariați detașați pe teritoriul altui stat membru. Această condiție se dovedește prin prezentarea certificatului de atestare fiscală și a actelor care fac dovada achitării contribuțiilor sociale și a celorlalte obligații legale la bugetul general consolidat al statului.

7. Pe parcursul perioadei de detașare salariatul să fie plătit de angajator;

6. Salariatul să fi fost asigurat în sistemul de asigurări sociale din România cel puțin o lună anterior detașării.

Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, angajatorul va depune o cerere pentru eliberarea documentului portabil A1 la Casa Naționalî de Pensii Publice.

Dacă angajatorul obține documentul portabil A1, în perioada de detașare internațională care nu poate depăși 24 de luni, va plăti contribuții sociale doar în România.

Documente necesare:

1. Certificatul de înregistrare a societăţii;
2. Certificatul de atestare fiscală;
3. Adeverinţă de la ITM, respectiv declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al angajatorului, din care să rezulte numărul total de salariaţi;
4. Certificatul constatator privind situaţia angajatorului, emis pentru luna în curs;
5. Situaţii financiare actuale ale solicitantului din RO;
6. Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului prin care să se ateste cifra de afaceri realizată de acesta în RO şi cea realizată de acesta pe teritoriul celuilalt stat membru, în ultimul an, respectiv de la data înfiinţării;
7. Contracte comerciale implementate pe teritoriul RO anterior perioadei pentru care se solicită atestarea legislaţiei aplicabile;
8. Contracte comerciale care să fie implementate pe teritoriul RO în perioada pentru care se solicită atestarea legislaţiei aplicabile;
9. Contractul/antecontractul încheiat între angajatorul din RO şi angajatorul din statul de angajare, precum şi traducerea autorizată;
10. Declaraţia lunară D112 (anexa 1.1&anexa 1.2);
11. CI/BI din RO al salariatului/ţilor;
12. CIM al salariatului/ţilor;
13. Adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni;
14. Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului care să ateste eventualele perioade pentru care persoanele pentru care se solicită documente portabile A1 au beneficiat de formulare E 101 şi E 102, documente portabile A1.

Probleme specifice pentru transportatori

Obținerea documentului A1 de către transportatori pune unele probleme specifice. Transportatorii români nu detașează șoferii ci îi trimit în delegație. Încadrarea activității la detașare se face de către statele care au introdus proceduri de înregistrare a transportatorilor străini. Aplicarea prevederilor naționale de implementare a directivei detașării nu este unitară iar unele state au introdus facilități pentru transportatori, dar le putem numi cu greu facilități. Conform aceluiași raționament și în funcție de specificul transportului internațional, autoritățile noastre ar trebui să ajusteze procedura de eliberare a documentului A1 pentru transportatori.

Dacă toți șoferii sunt implicați în transport internațional, nu înseamnă că nu este respectată condiția de a avea 25% din activitate pe România. Din informațiile disponibile reiese că unii solicitanți se conformează la acesată prevedere pe baza unei declarații pe proprie răspundere. Transportul internațional se poate face pe baza contractelor cu parteneri străini și cu prestarea activității în legătură cu sediul din România. Existența unor contracte pe România este irelevantă pentru transportul internațional. Unele operațiuni de transport se derulează doar pe baza Convenției CMR și a confirmărilor electronice a datelor colaborării, fără încheierea unor contracte bazate pe Codul Comercial (chiar dacă nu este o practică recomandată).

Conform prevederilor noastre naționale ”persoanele care au calitatea de salariat, precum şi coasiguraţii acestora vor putea face dovada calităţii de asigurat pe baza adeverinţei prevăzute la art. 20 alin. (1) sau cu adeverinţa eliberată de angajatori, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 1 1. Termenul de valabilitate a adeverinţei eliberate de angajatori este de 3 luni de la data emiterii.”

Prevederile austriece fac referire la documentul A1 și la dovada solicitării acestuia, însoțită de alte acte doveditoare, ca adeverința invocată mai sus.

Despre pluriactivitate

„Pluriactivitate” desemnează situaţia în care un lucrător desfăşoară simultan sau alternativ activităţi salariate şi/sau independente pe teritoriul a două sau mai multor state membre.

Pentru a se face deosebire între situaţiile de detaşare şi situaţiile de pluriactivitate un element decisiv avut în vedere îl reprezintă durata activităţii din unul sau mai multe state membre. În acest scop, instituţia competentă face o evaluare generală, a tuturor elementelor de fapt pertinente, inclusiv a celor legate de locul de muncă.

Situaţiile de pluriactivitate vizează în special activităţile desfăşurate de anumite categorii socioprofesionale, precum personalul aeronautic civil navigant, şoferi de tir, conducători de tren, experţi IT care desfăşoară activităţi în mod alternativ sau simultan pe teritoriul mai multor state membre, activităţi desfăşurate prin natura lor, pe teritoriul mai multor state membre, etc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

4 × 2 =