Începând cu data de 02.06..." />

ARR îşi reia activitatea cu publicul

Începând cu data de 02.06.2020 se reiau activitățile de lucru cu publicul pentru registratura generală și registraturile Agențiilor Teritoriale ale A.R.R., în următoarele condiții:

 • se va permite accesul unei singure persoane în interiorul Agenției Teritoriale la ghișeu;
 • se va permite accesul în interiorul Agenției Teritoriale numai cu mască și cu verificarea temperaturii la intrare, atât pentru public, cât şi pentru angajați;
 • accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3 C 0 nu va fi permis în instituție;
 • păstrarea unei distanțe de minim 2 m între public și angajați.

De asemenea, pentru a limita cât mai mult deplasările și interacțiunea cu alte persoane, vă recomandăm în continuare să transmiteți prin serviciul poștal sau curierat rapid cu confirmare de primire, actele necesare privind eliberarea licențelor, certificatelor, copiilor conforme, autorizațiilor, licențelor de traseu pentru efectuarea transportului rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, atestatelor, cardurilor de tahograf, documentelor de control și ecusoanelor și să optați pentru expedierea documentelor întocmite la nivelul Agenției Teritoriale A.R.R. prin servicii de curierat.

***

IN PLUS, Autoritatea Rutieră Română – ARR informează că, începând cu data de 08.06.2020 se preconizează reluarea activității de examinare la proba practică în vederea obținerii certificatelor de calificare profesională inițială pentru conducătrori auto care efectuează transport rutier de mărfuri sau de persoane și respectiv în vederea obținerii  atestatelor de instructor de conducere auto.

Calendarul reluării activității în țară și în municipiul București se va  comunica centrelor de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere care prezintă candidați la examinare.

Activitatea de examinare la proba practică se va desfășura cu respectarea măsurilor de protecție si distanțare sociala în vederea limitarii răspândirii coronavirusului.

Programarea centrelor de pregătire profesională pe zile de examinare se face de către Autoritatea Rutieră Română – ARR în funcție de numărul de candidați prezentați la examinare de către fiecare centru de pregătire profesională. Programarea nominală a candidaților pe ore de prezentare la examen se face de către centrele de pregătire profesională.

În vederea desfășurării activității de examinare vor fi respectate, cu strictețe, următoarele măsuri de protecție în vederea prevenirii răspândirii coronavirusului :

 • se va evita prezentarea la locul de începere a examinării a mai multor candidați la aceiași oră sau a candidaților cu însoțitori (prieteni, rude, susținători);
 • respectarea distanțării persoanelor aflate la locul de întâlnire comunicat pentru susținerea probei, de cel puțin 1,5 m;
 • desfășurarea activității de instruire  privind modul de desfășurare a activității și de examinare a candidaților la partea a doua a probei practice numai în spații deschise, cu respectarea regulilor de distanțare socială;
 • utilizarea măștilor de protecție și a mănușilor – atât pentru candidați cât și pentru examinatori și reprezentanții centrelor de pregătire profesională;
 • dezinfectarea interiorului autovehiculelor folosite la desfășurarea probei practice, înainte de începerea fiecărei probe;
 • dotarea autovehiculelor cu dezinfectant;
 • aerisirea vehiculului înainte de începerea fiecărei probe;
 • dezinfectarea mâinilor înainte de începerea probei practice pentru a diminua riscul contaminării cabinei și echipametelor utilizate în timpul examinării.

Dotările necesare pentru autovehicul precum și dezinfectarea acestuia se asigură de către centrul de pregătire și perfecționare profesională.

De asemenea, centrele de pregătire profesională vor efectua termometrizarea candidaților înaintre de începerea examinării (normal până la 37,30 C; candidatul care are temperatura peste 37,30 C nu va fi prezentat pentru susținerea probei practice).

În funcție de normele/reglementările aplicabile la data reluării activității de examinare la proba practică se pot aplica și alte măsuri de protecție care vor fi aduse la cunoștință în timp util.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

2 × 1 =